• Novinky

      • Po zápise prvákov!

      • Po zápise prvákov! - Obrázok 1V mene všetkých zamestnancov a spokojných rodičov Spojenej školy sv. Jána Bosca

       Vám chceme úprimne poďakovať za prejavenú dôveru pri výbere našej školy pri zápise do 1. ročníka Základnej školy sv. Jána Bosca..

        

       Veríme, že v plnej miere splníme Vaše očakávania z dobrej voľby.

        

        

     • Projekt akademického partnerstva
      • Projekt akademického partnerstva

      •                                           V pondelok 28. januára 2013 sa v rámci projektu akademického partnerstva

                                                  uskutoční stretnutie maturantov Gymnázia sv. Jána Bosca

                                                  so zástupcami Katolíckej univerzity z Ružomberka:

       2. vyučovacia hodina: 4. A

       3. vyučovacia hodina: Oktáva A

       6. vyučovacia hodina: Oktáva B

      • Zápis do 1. ročníka Základnej školy sv. Jána Bosca

      • Zápis do 1. ročníka Základnej školy sv. Jána Bosca - Obrázok 1Zápis do 1. ročníka Základnej školy sv. Jána Bosca:

       zapis.doc

       Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.

       Zapísať svoje dieťa môžete aj denne u pani zástupkyne PaedDr. Adamcovej - kontakt 4432382, mail : zs@ssnd.sk

       Tešíme sa na prejavený záujem a dôveru z Vašej strany.

      • V stredu 9.1. navštívila študentov Prímy, Sekundy a Tercie pracovníčka centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mgr. Erika, aby ich oboznámila s problematikou a prediskutovala s nimi témy "Ako predchádzať šikanovaniu a agresivite v triede", "Zneužívanie moderných komunikačných technológii (kyberšikana)" a "Prevencia drogových závislostí".

       Preventívny prístup aj k týmto témam považujeme za veľmi dôležitý prostriedok vo výchove v našej škole.

      • Trojkráľová posviacka školy.

      • Trojkráľová posviacka školy. - Obrázok 1 V stredu 9. januára 2013 naši otcovia saleziáni posvätia priestory školy, (ako sa už stalo tradíciou) aby sme si v nich nažívali ako jedná veľká rodina.

       Podľa kresťanských tradícií je sviatok Troch kráľov symbolom troch zázrakov: ide o zjavenie Pána Ježiša svetu, krst Ježiša a premenenie vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej.

      • - Obrázok 1Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba. Pokoj, lásku v hojnosti, dni tieto prežite v radosti. Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do Vášho domu. Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí. Aby boli v Novom roku iba slzy šťastia v každom oku...

       Požehnané vianočné sviatky Vám všetkým praje a vyprosuje spoločenstvo zamestnancov Spojenej školy sv. Jána Bosca.

      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • Dňa 13. 12. 2012 sa konalo oblastné kolo  olympiády zo slovenského jazyka v CVČ v Ilave. Našu školu úspešne reprezentovala Nikolka Ďurišová z 9. A.

      • A slovo bolo u Boha

      • Dňa 10. 12. 2012 sa žiaci : Šimon Bajo z prímy, Andrej Jurčí zo 6. A a Klaudia Sochorová zo 7. A zúčastnili recitačnej súťaže, ktorú každoročne organizuje ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta vTrenčíne. Aj keď sa neumiestnili na prvých troch miestach, pekne reprezentovali našu školu a vyjadrili vzťah k umeleckému slovu.

      • BLAHOŽELANIE

      • BLAHOŽELANIE - Obrázok 1Naša žiačka Karolína Rajcová sa umiestnila na krásnom 3. mieste vo výtvarnej súťaži "Moja obec o 100 rokov", ktorú organizovala Spojená katolícka škola v Nemšovej .

       Tešíme sa a prajeme aj naďalej veľa kreativity v ďalších súťažiach.

      • PYTAGORIÁDA

      • PYTAGORIÁDA - Obrázok 1V tomto týždni sa aj v ZŠ konali školské kolá Pytagoriády. K najúspešnejším riešiteľom patria:

       P3 - Matej Kudlík, Denis Chorvát, Alena Čierna

       P4 - Noel Gabaj, Jakub Pecen, Peter Cicoň

       P5 - Adam Petlák, Adam Valt

       P6 - Lenka Šišková, Viera Vančová, Alžbeta Dudášová

      • Pytagoriáda

      • Pytagoriáda - Obrázok 1Pytagoriáda - Obrázok 2V  školskom kole Pytagoriády  súťažili žiaci prímy, sekundy a tercie z osemročného gymnázia. Úsešným riešiteľom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalšom kole. Našu školu budú reprezentovať:

       Kategória P6: Moško Stanislav - príma

       Kategória P7: Melúch Ján - sekunda

       Kategória P8: Kusý Roman a Petláková Petra - obaja z tercie.

      • Olympiáda ľudských práv.

      • Olympiáda ľudských práv

       Olympiáda ľudských práv. - Obrázok 1

       Dňa 5. 12. 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo XV. ročníka celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže  olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 9 študentov maturitných ročníkov. Prvé miesto získala študentka oktávy B Linda Mangunda. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

      • Pamätníky 1. a 2. svetovej vojny v našom okolí.

      • Život ľudí vo svete vojny

       Pamätníky 1. a 2. svetovej vojny v našom okolí. - Obrázok 1Žiaci 9. A sa zúčastnili akcie, ktorú pripravila Mestská knižnica v Novej Dubnici. V rámci programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá pripravila podujatie pre tých, ktorých zaujíma história II. sv. vojny v našom regióne. Hosľ, pán Mikula, pútavo rozprával svoje zážitky z vojnových rokov. Deviatakov zaujala havária amerického lietadla v roku 1944 na území Baračky – Kamenné vráta. Rozprávanie bolo doplnené prezentáciou opamätníkoch I. A II. sv. vojny. Účastníkov vojnových udalostí je z roka na rok menej, preto si vážime ochotu pána Ľ. Mikulu.