• Informačná povinnosť a Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola sv. Jána Bosca - MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ-IT na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Spojená škola sv. Jána Bosca - MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ-IT
    • Telefón
    • 0909250933 - sekretariát
     0909250212 - školská jedáleň
     0911253556 - mobil zástupca SŠ
     0909250211 - mobil zástupca ZŠ
    • Adresa školy
    • Trenčianska 66/28
     018 51 Nová Dubnica
     Slovakia
    • IČO
    • IČO: 30414164
    • DIČ
    • DIČ: 2021488744