• Informačná povinnosť a Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola sv. Jána Bosca - MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Spojená škola sv. Jána Bosca - MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ
    • Email školy
    • funkcia(zavináč)ssnd.sk (namiesto funkcie použite: riaditel)
    • Telefón
    • 042/2028923 - spoločná ústredňa
     042/4326385 - školská jedáleň
     0911253556 - mobil ZŠ
    • Adresa školy
    • Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
     Slovakia
    • IČO
    • IČO: 30414164
    • DIČ
    • DIČ: 2021488744
    • Email na správcu obsahu
    • riaditel@ssnd.sk