• Školská jedáleň

    • Prevádzková doba

     Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 do 14:00. V mimoriadnych prípadoch (koniec školského roka, celoškolské akcie a podobne) riaditeľ školy vopred oznámi zmenu v čase vydávania obedov.

     Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

          Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred

     najneskôr do 20. dňa v mesiaci.

     2023_ZAPISNY_LISTOK_stravnika(1).docx

     2023_ZIADOST_O_DOTACIU_stravnika.pdf

      

                             Číslo účtu školskej jedálne : SK07 0200 0000 0012 1709 3353

            * trvalý príkaz         * internetbanking         * vklad na účet      

      

     Odhlasovanie zo stravy

     Odhlásiť sa zo stravovanie je možné 1 deň vopred  do 13-tej hodiny, okrem pondelka, kedy je možné odhlásiť sa do 7:00. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Možnosti odhlasovania zo stravovania

     -          telefonicky, na tel. čísle: 042/ 4326 385

     -          mailom na adrese: jedalen@ssnd.sk

     -          osobne, u vedúcej školskej jedálne

     -      prostredníctvom Edupage

     Odhlaska_zo_stravovania.pdf

     Odhlaska_zo_stravovania.doc

     Spôsob vydávania obedov žiakom a študentom

      
      

     "Čipnutie sa" pri odbere stravy je POVINNÉ!

     Od 1.9.2009 prešla školská jedáleň na výdaj obedov na základe čipovej klúčenky. Ten istý čip sa používa aj pre evidenciu dochádzky v škole. Vedúcej školskej jedálne vydá každému žiakovi čipovú kľúčenku, ktorú bude stravník používať počas celého štúdia a pri stravovaní sa v ŠJ. (Čipová kľúčenka je zálohovaná sumou 2,50 €). V prípade straty je možné priradiť nový čip za poplatok 2,50 €. Dodávané čipy sú nakupované od tretej strany ako tovar a preto sa na nich vzťahujú aj dodacie a reklamačné podmienky ako na tovar tretej strany.

     Stravník priloží svoj čip k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku v ŠJ a kuchárke sa zobrazí meno a názov triedy, v ktorej sa nachádza. Ak sa čítačka po priložení čipu rozozvučí hlasným tónom, znamená to, že tento stravník buď nemá zaplatenú stravu, alebo nie je daný deň na stravu prihlásený, alebo sa ju pokúša opätovne odobrať.