• Materiálna pomoc škole

     • Potrebujeme pomoc

     • Tu nájdete zoznam toho, čo by sme radi v našej škole zrealizovali - opravili, vynovili, nainštalovali, dokúpili, vymenili..., ale na čo nezvýšajú financie, resp. radšej by sme prostriedky zo ZRŠ používali na financovanie akcií bezprostredne určených pre žiakov (odmeny na súťaže, exkurzie atď).

      A preto stále prosíme všetkých dobrých ľudí, ktorí máte možnosť pomôcť nám, aby sa s nami skontaktovali.

      Ďakujeme všetkým tým, ktorí našu školu trvalo podporujú a vopred ďakujeme aj tým, ktorí zareagujú na túto našu výzvu.

      Kedykoľvek nás potešia:
       

      - pastelky, lepidlá, nožnice, fixky na tabule

      - papiere do tlačiarní

      - papiere na detskú tvorbu

      - farebné papiere, kartóny

      - odpadový materiál (látky, koženky, fólie...)

      - odmeny a darčeky pre reprezentantov školy

      - lavičky do exteriéru