• Rada školy

     • Členovia Rady školy

     • Zloženie Rady školy pri Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

      Jozef Bukovčák zástupca zriaďovateľa predseda Rady školy
      Milan Hort zástupca zriaďovateľa podpredsda Rady školy
      Pavol Nizner zástupca zriaďovateľa - duchovný správca školy člen
      Bohumil Piešťanský zástupca zriaďovateľa - správca farnosti člen
      Zuzana Winklerová zástupca pedagog. zamestnancov za gymnázium člen
      Jana Kláneková zástupca pedagog. zamestnancov za ZŠ, MŠ člen
      Zuzana Ondrušíková zástupca nepedagogických zamestnancov školy člen
      Petra Ovečková zástupca rodičov člen
      Karol Benko zástupca rodičov člen
      Katarína Bukovčáková zástupca rodičov člen
      Nikolaj Kalinin zástupca Žiackej rady člen