• Spolu múdrejší

        • Reagovali sme na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a predložili žiadosť o
          poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania žiakov. Naša žiadosť bola zaradená medzi úspešné a môžeme tak podporiť žiakov vo vytváraní podmienok na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v čase mimo vyučovania. S ponukou sme oslovili rodičov a po vzájomnej dohode termínov je realizované doučovanie zabezpečované 4 učiteľkami pre všetkých prihlásených záujemcov.