• Školský digitálny koordinátor

   • V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z.

    má zabezpečovať:

    • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
    • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
    • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
    • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
    • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
    • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
    • administráciu online testovaní,
    • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

    Kontaktovať nášho koordinátora môžete prostredníctvom emailu: digitalny.koordinator@ssnd.sk

     

    Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3

     

    Národný projekt edIT