• #škola pre celú rodinu

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
   • Duchovná obnova prvákov ZŠ
    • Duchovná obnova prvákov ZŠ
    • 29. 9. 2022
    • Svoju prvú duchovnú obnovu v našej škole absolvovali najmladší školáci. Spolu s triednymi učiteľkami sa presunuli do priestorov saleziánskeho strediska, kde ich srdečne privítal duchovný správca školy, don Marek Michalenko. Dopoludnie venovali téme: Stvorenie sveta. Aktivity boli zamerané smerom k deťom - hralo sa, spievalo sa a poznávali sa nové veci.

    • Duchovná obnova prvákov ZŠ: viac
   • Módna prehliadka v školskom klube
    • Módna prehliadka v školskom klube
    • 9. 9. 2022
    • Koncom minulého školského roka pripravili deti zo školského klubu program pre rodičov. Nacvičili si s pani vychovávateľkou piesne, ktorými potešili mamičky aj oteckov. Hlavným bodom programu však bola módna prehliadka vlastnoručne vyrobených modelov.

     Deti veľmi kreatíívne a hlavne mimoriadne usilovne spracovali svoje nápady a výsledok ich snaženia si môžete pozrieť v priloženom zázname, ktorý spracovali starší študeni.

    • Módna prehliadka v školskom klube: viac
   • USMERNENIA K ORGANIZÁCII PRVÉHO TÝŽDŇA
    • USMERNENIA K ORGANIZÁCII PRVÉHO TÝŽDŇA
    • 31. 8. 2022
    • Školský rok 2022/2023, zahájime 5. septembra 2022 (v pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou v kostole Jozefa Robotníka. Žiaci | študenti školy sa s triednymi učiteľmi stretnú 15 minút pred svätou omšou, t.j. o 8.45 hod. na nádvorí školy, aby počas sv. omše sedeli spolu so svojimi triedami. Po sv. omši sa 1. školský deň končí.

    • USMERNENIA K ORGANIZÁCII PRVÉHO TÝŽDŇA : viac
   • Začiatok nového školského roka
    • Začiatok nového školského roka
    • 15. 8. 2022
    • Školský rok sa začína 5. septembra 2022.

     • Začneme ho slávnostnou sv. omšou o 9:00 hod. vo farskom kostole sv. Jozefa Robotníka


     • Pred sv. omšou prídu žiaci pred hlavný vchod školy, kde sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi a prváci dostanú v triedach aj bližšie informácie k začiatku štúdia.
     Prváci ZŠ prídu o 8:00 - prinesú si školské tašky.
     Prváci SOŠ IT prídu o 8:30 - školské tašky nepotrebujú.
     Ostatní žiaci prídu o 8:45 – stretnú sa s triednymi učiteľmi a spoločne pôjdu na sv. omšu.

    • Začiatok nového školského roka : viac
   • Rozlúčka deviatakov
    • Rozlúčka deviatakov
    • 29. 6. 2022
    • Absolventské listy si z rúk pána riaditeľa Ing. Jozefa Imrišku prevzalo 20 žiakov deviateho ročníka. Na slávnostnom zhromaždení sa rozlúčili s triednou pani učiteľkou Mgr. Monikou Chlebanovou a ďalšími vyučujúcimi a taktiež s mladšími spolužiakmi. Nezabudli poďakovať všetkým nepedagogickým pracovníkom - školníkovi, upratovačkám a kuchárkam za ich vždy skvelo odvedenú prácu.

    • Rozlúčka deviatakov: viac
   • Výlet najmladších
    • Výlet najmladších
    • 29. 6. 2022
    • Záverom školského roka sa na výlet vybrala už takmer každá trieda. V piatok 24. 6. 2022 prišiel rad aj na našich škôlkarov.

     Pani učiteľky pripravili deťom parádny zážitok v spolupráci s neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica. Nadšenci pod vedením riaditeľa pána Dušana Nosála zabezpečili prepravu detí priamo z nášho parkoviska a previedli ich zákutiami depa - múzeom. Obrovským zážitkom bola jazda električkou do Trenčianskych Teplíc a späť zabezpečená špeciálne pre túto skupinku najmladších cestujúcich. Sladké občerstvenie v podobe kúpeľných oblátok taktiež potešilo.

    • Výlet najmladších : viac
   • Hradná expedícia piatakov
    • Hradná expedícia piatakov
    • 27. 6. 2022
    • V piatok 24. 6. 2022 sa triedy 5.A a 5.B zúčastnili spolu s triednymi učiteľkami a pani asistentkou koncoročného výletu.

     Navštívili mesto Trenčín, pokochali sa výhľadom od Farského kostola a v Galérii M. A. Bazovského si pozreli výstavu výtvarníka Ferdinanda Hložníka. Tí, ktorí mali starý (žltý) Šlabikár si určite pamätajú jeho kresby.

    • Hradná expedícia piatakov: viac
   • Športový deň v materskej škole
    • Športový deň v materskej škole
    • 26. 6. 2022
    • Fyziopohybový krúžok je u našich škôlkarov veľmi obľúbený. Každú stredu ho pre deti zabezpečovala spoločnosť DEVA Gym z Dubnice nad Váhom.

     Športový deň bol taktiež organizovaný v spolupráci s ich skúsenými fyzioterapeutmi, na ktorých sa deti veľmi tešili. Pripravených bolo šesť stanovíšť. V každom si skúsili svoje telesné zdatnosti - skákanie cez prekážky, podliezanie, cvik medveďa a opice, beh cez rebríky a vo dvojiciach.

    • Športový deň v materskej škole: viac
  • Ďalšie informácie o aktivitách nájdete na našej facebookovej stránke

   • #škola, kde každý môže vyniknúť


   • #škola, kde pomáhame rásť

   • podporujeme všetkých, ktorí chcú rozvíjať darované talenty

   • Úspechy v šk. roku:
   • Vyber oblasť
   • Vyber kolo
   • Vyhľadať úspechy
     • Félix Papiernik

     • 1. miesto
     • HACKATHON 2022 · Medzinárodné kolo · 2021/2022
     • Frederik Duvač

     • 2. miesto
     • HACKATHON 2022 · Medzinárodné kolo · 2021/2022
     • Jakub Krejčík

     • 1. miesto
     • Klokan, kat. Klokanko 2 · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Filip Masarik

     • 3. miesto
     • IHRA, kat. S · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Tomáš Benko

     • 3. miesto
     • IHRA, kat. S · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Adriána Slováková

     • 1. miesto
     • M-SRv karate, kat. kata team U21 · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Martin Vančo

     • 1. miesto
     • Junior Internet, kat. JuniorWEB - SŠ · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Roman Belka

     • Cena dekana FIT STU
     • Junior Internet, kat. JuniorAPP - SŠ · Celoštátne kolo · 2021/2022
  • Napíšte nám

   komunikujem so serverom, počkajte, prosím
  • Počet návštev: 2306498