• *** PRECHÁDZAME NA NOVÝ DIZAJN WEBSTRÁNOK SSND.SK *** TESTOVACIA PREVÁDZAKA - PRIPOMIENKY SÚ VÍTANÉ ***

    • DEŇ TECHNIKY ´18

    • ► Piatok | 23.11.2018 | 08:30 - 13:00

     #Virtuálna realita
     #Robotická ruka
     #IT hračky
     #3D modelovanie
     #Workshopy
    • ROADSHOW

    • ►05.11.2018 | 10:30 | Telocvičňa

     #Tomi Kid | boxer, tréner
     #Janka | blogerka
     #Strapo | raper
     #Laci Strike | tanečník
  • #škola pre celú rodinu

   Pre zobrazenie aktivít org. zložky, vyberte príslušnú webstránku školy. Pre zobrazenie známok žiakov, domácich úloh a denného rozvrhu sa prihláste vo vrchnej časti stránky pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
  • #spojená škola - jedinečný koncept kontinuálneho vzdelávania a výchovy

   pre deti, žiakov a študentov od 3 rokov po maturitu
    • našou misiou je
    • múdrosť, mravnosť, láska
    • sme škola, kde
    • pomáhame rásť
    • sme škola, kde
    • každý môže vyniknúť
    • spájajú nás
    • hodnoty, vzťahy, technológie
   • #stalo sa

   • Zobrazenie celoškolských aktivít, ktoré boli realizované. Pre zobrazenie aktivít jednotlivých organizačných zložiek, vyberte príslušnú časť školy.

   • PRIJÍMACIE KONANIE - DEFINITÍVNE VÝSLEDKY
    • PRIJÍMACIE KONANIE - DEFINITÍVNE VÝSLEDKY
    • 19. 6. 2018
    • Vážení rodičia uchádzača a novoprijatí žiaci gymnázia - osemročnej a štvorročnej formy a SOŠ informačných technológií, v nasledovnej tabuľke si môžte pozrieť úspešnosť v prijímacom pokračovaní po 2. kole prijímacieho konania. Prosím, prečítajte si aj inštrukcie, ktoré sa nachádzajú výsledkovou listinou. Tieto informácie platia pre uchádzačov v 2. kole!

    • Čítať viac
   • OZNAM | 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
    • OZNAM | 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
    • 19. 6. 2018
    • Vážení rodičia uchádzača o štúdium!

     Touto cestou oznamujeme, že výsledky prijímacieho konania v 2. kole do Gymnázia sv. Jána Bosca (8-ročná a 4-ročná forma) a SOŠ informačných technológií budú zverejnené dňa 19.06.2018 o 15:00 a na školskom webovom sídle http://ssnd.sk. Aby sme urýchlili administratívny postup, pri úspešných uchádzačoch vás prosíme, aby ste si zo základnej školy ktorú navštevuje Vaše dieťa vyžiadali Zápisný lístok a prišli s ním do kancelárie zástupcu riaditeľa školy na zápis, ktorý sa uskutoční dňa 21.06.2018 v čase od 08:00 do 16:00. Pri zápise si preberiete Rozhodnutie o prijatí žiaka.

    • Čítať viac
   • 2. kolo prijímacích skúšok
    • 2. kolo prijímacích skúšok
    • 18. 6. 2018
    • Oznamujeme uchádzačom o 2. kolo prijímacích skúšok do našeho osemročného a štvorročného gymnázia a do SOŠ/technického lýcea, že skúšky sa budú konať 19.06.2018 o 09:00 v budove strednej školy v Spojenej škole sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28 v Novej Dubnici. Príchod uchádzačov - cca. 15 min. vopred do študovne.

    • Čítať viac
    • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
    • 17. 5. 2018
    • Zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok do 8-ročného gymnázia, do 4-ročného gymnázia a do SOŠ/Technického lýcea.

     Na zápis do pondelka 28.5.2018 príďte rodičia (zákonní zástupcovia) najlepšie obaja s budúcim študentom a so zápisným lístkom.

     Gratulujeme úspešným uchádzačom a tešíme sa na stretnutie.

    • Čítať viac
   • PRIJÍMACIE SKÚŠKY - 1. KOLO | 14.05. a 17.05.´18
    • PRIJÍMACIE SKÚŠKY - 1. KOLO | 14.05. a 17.05.´18
    • 13. 5. 2018
    • Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici oznamuje, že PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre školský rok 2018/2019 do osemročnej a štvorročnej formy gymnázia a do SOŠ informačných technológií (odbor technické lýceum) sa v prvom kole uskutočnia v termínoch - 14. 05. 2018 a 17. 05. 2018 o 09:00 hod. v učebni prírodovedných predmetov (UPP), v tirede 3. AG na druhom poschodí budovy gymnázia. Prípadný termín druhého kola bude oznámený po ukončení 1. kola prijímacích skúšok.

    • Čítať viac
    • 1. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska
    • 7. 5. 2018
    • V okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, ktoré sa konalo dňa 3. mája 2018 v Novej Dubnici, 1. miesto v I. kategórii v silnej konkurencii (12 súťažiacich) obsadila žiačka našej školy: Sára Ďurčová, z 3. A triedy. Zaspievala piesne Porezala som sa a Zoťali brezu, za sprievodu p. uč. Hollej. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme, aby jej spievanie naďalej robilo radosť.

    • Čítať viac
   • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska
    • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska
    • 8. 5. 2018
    • Žiačka 4. A triedy Rebeka Gabčanová v najstaršej speváckej súťaži pre deti a mládež v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slavik Slovenska, ktorej garantom je maestro Peter Dvorský, obsadila v okresnom kole nádherné 3. miesto. Sme hrdí na naše žiačky a teší nás, že aj najmladšia generácia má vzťah ku klenotu našej tradičnej kultúry.

    • Čítať viac
   • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18
    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18
    • 4. 5. 2018
    • Dňa 10.04.2018 v KCVČ Trenčín sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády. Školu úspešne reprezentovala žiačka triedy Kvinta - Katarína SLIMÁKOVÁ, ktorá v kategórii C obsadila 2. miesto.

     Katke srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy.

    • Čítať viac
  • Ďalšie informácie o aktivitách nájdete na našej facebookovej stránke

   • #škola, kde každý môže vyniknúť


   • #škola, kde pomáhame rásť

   • podporujeme všetkých, ktorí chcú rozvíjať darované talenty

   • Úspechy v šk. roku:
   • Vyber oblasť
   • Vyber kolo
   • Vyhľadať úspechy
     • Radoslava Žáčiková

     • úspešný riešiteľ
     • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
     • Martin Kňažek

     • úspešný riešiteľ
     • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
     • Martin Gažo

     • úspešný riešiteľ
     • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
     • Martin Vavrík

     • úspešný riešiteľ
     • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
     • Dominika Adamíková

     • úspešný riešiteľ
     • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
     • Katarína Slimáková

     • úspešný riešiteľ
     • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
     • Linda Malková

     • úspešný riešiteľ
     • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
     • Raymond Kunštatský

     • 3. miesto
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2C · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
  • Napíšte nám

   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • CNW.CZ