• #škola pre celú rodinu

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO | 16.11.´20
    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO | 16.11.´20
    • 10. 11. 2020
    • Na základe § 150 ods. 5 Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 Vyhl. MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO | 16.11.´20: Čítať viac
   • DÔLEŽITÝ OZNAM
    • DÔLEŽITÝ OZNAM
    • 2. 11. 2020
    • Pri nástupe do ZŠ a MŠ zákonný zástupca musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

     Vyhlásenie o bezinfekčnosti:

     Vyhlásenie_ZZ_o_bezinfekcnosti-_novy.pdf

     Z usmernenia Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" vyberáme nasledovné body. Celé znenie si môžete pozrieť v odkaze pod textom.

    • DÔLEŽITÝ OZNAM: Čítať viac
   • USMERNENIE A INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV
    • USMERNENIE A INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV
    • 1. 11. 2020
    • V nadväznosti na Celoplošné testovanie COVID 19 konané v dňoch 31.10.´20 - 01.11.´20

     Riaditeľ školy odporúča všetkým žiakom vo veku od 10 rokov, aby sa zúčastnili testovania, aj keď sú žiakmi I. stupňa.

     Modelové situácie a usmernenia:

     a) Žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušnícinegatívni - pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, rodičia predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti;

    • USMERNENIE A INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV: Čítať viac
   • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE | 26.10.-29.11.´20
    • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE | 26.10.-29.11.´20
    • 23. 10. 2020
    • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 22.10.´20 informujeme všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov vo všetkých organizačných zložkách školy - Materská škola sv. J. Bosca | Základná škola sv. J. Bosca | Gymnázium sv. J. Bosca | SOŠ IT sv. J. Bosca o nasledovných zmenách v realizácii výchovno - vzdelávacieho procesu v škole v období od 26.10´20 do 29.11.´20:

    • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE | 26.10.-29.11.´20: Čítať viac
   • ON-LINE VYUČOVANIE (technické lýceum)
   • Spojení a zjednotení v modlitbe...
    • Spojení a zjednotení v modlitbe...
    • 18. 10. 2020
    • Aj v našej Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici sme sa zapojili do iniciatívy v modlitbe posvätného ruženca Milión detí sa modlí za pokoj a mier vo svete. Terciani nič nenechali na náhodu a pri dodržaní všetkých hygienických predpisov podporili myšlienku Pátra Pia už v piatok 16.10.2020. Ak Pán dá a pandémia nám náš úmysel neprekazí, tak v pondelok opäť modlitbou ruženca posvätíme svet i seba v triedach základnej školy.

    • Spojení a zjednotení v modlitbe...: Čítať viac
   • SÚBOR OPATRENÍ PLATNÝCH OD 12.10.´20
    • SÚBOR OPATRENÍ PLATNÝCH OD 12.10.´20
    • 11. 10. 2020
    • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/17294:1-A1810 zverejňujeme súbor opatrení pre žiakov a ich zákonných zástupcov vo všetkých organizačných zložkách školy - Materská škola sv. J. Bosca | Základná škola sv. J. Bosca | Gymnázium sv. J. Bosca | SOŠ IT sv. J. Bosca:

     GYMNÁZIUM a SOŠ IT (technické lýceum)

    • SÚBOR OPATRENÍ PLATNÝCH OD 12.10.´20: Čítať viac
   • EURUOPEAN DAY OF LANGUAGES ´20
    • EURUOPEAN DAY OF LANGUAGES ´20
    • 1. 10. 2020
    • Dňa 29.09.2020 sa v našej škole uskutočnila už tradičná septembrová aktivita - Európsky deň jazykov ´20. V tomto roku oklieštene, ale zapojili sa do nej žiaci II. stupňa ZŠ a študenti gymnázia a technického lýcea.

     VÝHERCOVIA EDOL´20

     Kategória ZŠ:

     1. miesto: TERCIA (Írsko)

     2. miesto: 7.AZŠ (Kanada)

    • EURUOPEAN DAY OF LANGUAGES ´20: Čítať viac
  • Ďalšie informácie o aktivitách nájdete na našej facebookovej stránke

   • #škola, kde každý môže vyniknúť


   • #škola, kde pomáhame rásť

   • podporujeme všetkých, ktorí chcú rozvíjať darované talenty

   • Úspechy v šk. roku:
   • Vyber oblasť
   • Vyber kolo
   • Vyhľadať úspechy
     • Katarína Slimáková

     • 19. miesto
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. A · Celoštátne kolo · 2019/2020
     • Martin Rychlý

     • Laureát
     • Cena biskupa · Celoštátne kolo · 2019/2020
     • Peter Cicoň

     • 3. miesto
     • Sloboda naša každodenná, kat. esej · Celoštátne kolo · 2019/2020
     • Kristína Novosádová

     • 6. miesto
     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - kat. A · Krajské kolo · 2019/2020
     • Najvyššie umiestnenie v rámci IL
     • Ema Ďurišová

     • 3. miesto
     • ...A SLOVO BOLO U BOHA - 5. kat. - próza · Krajské kolo · 2019/2020
     • Katarína Slimáková

     • 10. miesto
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. A · Krajské kolo · 2019/2020
     • Postup do celoslovenského kola chemickej olympiády - gratulujeme
     • Tomáš Gubicza

     • 2. miesto
     • OLYMPIÁDA V ANJ · Krajské kolo · 2019/2020
     • Matúš Rosa

     • 7. miesto
     • Zenit, kat. B programovanie · Krajské kolo · 2019/2020
  • Napíšte nám

   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Počet návštev: 186077