• Základné informácie o MS´23 nájdete na: | ZOBRAZIŤ

        Podrobné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2022/2023 sú zverejnené na www.nivam.sk v sekcii Maturita.

        Vo Vyhl. MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, platnej od 01.07.2022 nájdete legislatívne zmeny týkajúce sa maturity a ukončovania štúdia v stredných školách  | ZOBRAZIŤ ELEKTRONICKÚ VERZIU