• Novinky

     • Vyhodnotenie zberu papiera
      • Vyhodnotenie zberu papiera

      • Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali zber papiera, a tak sme prispeli aspoň „kvapkou v mori“ k záchrane našich stromov.

       Spolu sa vyzbieralo  2845 kg papiera.

       ĎAKUJEME

       Vyhodnotenie najlepších: 

       Gylániková Kristína 4.AZS - 239 kg

       Hrvolová Nela 1.B ZS - 178 kg

       Belko Filip 7.A ZS - 156 kg

       Janík Juraj II.AG - 132 kg

       Maximilán Hort 1.ZS - 132 kg

       Andrej Janík 8.AZS - 132 kg

       Koutenská Terézia kvarta - 102 kg

        

        

     • Vyhodnotenie Európskeho dňa jazykov
      • Vyhodnotenie Európskeho dňa jazykov

      • ZŠ a KVARTA  :   1.miesto  kvarta (60b) 

                                    2. miesto 7AZŠ (52b) 9AZŠ (52b) 

                                    3.miesto  8AZŠ (50b) 

       GYM a SOŠ IT   1.miesto  IIIAG+ septima (59b) 

                                   2.miesto  IIAG (45b) 

                                   3.miesto  IATL (36b) 

       Všetci boli užasní. Siedmaci prekvapili, deviataci mali príbehy, ôsmaci boli vtipní, kvartania a tretiaci mali všetko dokonale nacvičené. zažili sme celú výpravu ako pri natáčaní veľofilmu - osvetlenie, hudba, tanec, ochutnávka, prezentácia, hovorené slovo.  Druhácka módna prehliadka, paparazzi a kviz pre porotu. No proste videli sme celý svet!!!! 

       ĎAKUJEME

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • Dňa 30.9. sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. 3-členná porota veru mala neľahkú úlohu. Žiaci prekvapili svojou originalitou, nápaditosťou,  vyrobenými rekvizitami a krásne vyzdobenými triedami. Navštívili sme Švajčiarsko, Poľsko, Taliansko i vzdialené Japonsko, Mexiko a Indiu. Ochutnali sme ruský boršč, tradičné sushi, pravé talianske tiramisu a grécke tzatziky s olivami. Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.EDJ.

     • ODZNAK VŠESTRANNOSTI
      • ODZNAK VŠESTRANNOSTI

      • Na finále Olympijského odznaku všestrannosti 27.-28.9. v Šamoríne boli vybraté tie najlepšie družstvá z jednotlivých krajov a najlepší jednotlivci z celého Slovenska.

       Dvojdňový program bol zameraný na testovanie všetkých kondičných pohybových schopností - rýchlosti, sily aj vytrvalosti. Našu školu reprezentovalo 8- členné družstvo zo 7.A ZŠ. Celé podujatie sa vydarilo a atmosféra bola fantastická.

       V pondelok 27. septembra čakali v Šamoríne na 7 súťažných družstiev a 28 jednotlivcov disciplíny ľah-sed, výdrž v zhybe, skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom a na záver cezpoľný beh. V utorok sa mladí športovci súťažili v bazéne. Záverečná bodka za dvojdňovým programom bola prekážková dráha OCELOT v Bratislave.

       Na záverečnú časť prišli povzbudiť mladých športovcov aj biatlonistka Anastasia Kuzminová a strelkyňa Danka Barteková. Odniesli sme si nezabudnuteľné ZÁŽITKY. 🙂 💪 ​​​​​​​

     • Spolu múdrejší.
      • Spolu múdrejší.

      • Ponuka bezplatného doučovania pre Vaše deti.

       Vážení rodičia,

       v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu

       Spolu múdrejší II.

       Cieľom projektu je podporiť tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania.

       Konkrétne sa zameriame na zlepšenie prospechu, dobehnutie vymeškaného učiva, precvičovanie

       a zopakovanie náročnejších tém, zlepšenie sebavedomia

       a tiež sebahodnotenia žiakov.

       Pokiaľ bude naša žiadosť schválená ministerstvom, začneme od októbra 2021.

       Doučovanie bude prebiehať v popoludňajších hodinách,

       1-2 hod., dvakrát v týždni.

       V prípade záujmu prihláste Vaše dieťa u triedneho učiteľa - momentálne dostupné pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

       Veríme, že spoločnými silami naplníme cieľ projektu.

       Spojená škola sv. J. Bosca, Nová Dubnica

     • ZBER PAPIERA
      • ZBER PAPIERA

      • V dňoch od 28.09 do 30.09.2021 (utorok až štvrtok)  sa na našej škole uskutoční zber papiera. 

       V čase: od 15:00 - 17:00

       Kde: oproti vstupu do Materskej škôlky.

     • Školský rok sa začína 2.septembra 2021.
      • Školský rok sa začína 2.septembra 2021.

      • Začneme ho slávnostnou sv. omšou o 9:00 hod. v kostole sv. Jozefa robotníka

       • Pred sv. omšou len žiaci 1.ročníka základnej školy a 1.ročníka SOŠ IT prídu pred hlavný vchod školy,  kde sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi  a dostanú bližšie informácie k začiatku štúdia. 

       Prváci ZŠ prídu o 8:00.

       Prváci SOŠ IT prídu o 8:30.

       Ostatní žiaci školy prichádzajú na nádvorie školy o 8:45 – tam sa stretnú s triednymi učiteľmi a spoločne pôjdu na sv. omšu.

       • Hneď v prvý deň v škole je potrebné odovzdať triednej učiteľke/triednemu učiteľovi vyplnené prehlásenie o bezpríznakovosti, alebo vyplniť cez Edupage.

       Tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx, 23.74 kB) Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti.pdf

       • Po skončení sv. omše všetci žiaci školy idú domov – cca o 10:00 hod
       • Vyučovanie začne 3.septembra 2021 o 7:55 hod. s tým, že  1-5 ročník ZŠ bude mať prvé 4 vyučovacie hodiny  s triednymi učiteľmi ostatné triedy Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici budú končiť 5 vyučovacou hodinou – vyučovanie podľa platného školského rozvrhu oznámime včas na stránke školy.
       • Každý žiak si pri vstupe do budovy vydezinfikuje ruky. Žiak má mať so sebou vždy dve rúška na prekrytie úst a nosa (jedno z nich je náhradné).
       • Ak sa žiak podľa aktuálnych nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva bude začiatkom septembra  nachádzať v karanténe, nech o tom informuje triedneho učiteľa. 
       • Už teraz sa môžete nahlasovať na stravovanie v školskej jedálni. Pozor obedy zadarmo pre žiakov ZŠ sú už zrušené. Nárok na obed zadarmo majú len deti ZŠ, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi alebo nepoberajú daňový bonus.  Každý žiak ZŠ pri nástupe do školy dostane PRIHLÁŠKU na stravovanie (ak ste už cez prázdniny odovzdali považujte za vybavené).
       • Školská jedáleň je v prevádzke od 03. 09. 2021.
       • ŠKD a je v prevádzke od 03. 09. 2021. https://ssnd.edupage.org/a/skolsky-klub-deti

        

        

     • OPATRENIA V ŠK. ROKU 2021/2022
      • OPATRENIA V ŠK. ROKU 2021/2022

      • Pri nástupe žiakov do školy nebude test podmienkou, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort školstva poskytne bezplatne PCR kloktacie testy. Ďalej žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. 

       Na obidva bezplatné druhy testov môžu rodičia prihlásiť svoje dieťa do 25.08. 2021 prostredníctvom aplikácie EduPage (usmernenie nižšie).

       Rúška:

       Na pôde školy je povinné mať prekrytie dýchacích ciest rúškom (žiak má 2 x rúško a 1 papierové vrecko na uloženie už použitého rúška). Povinnosť nosenia rúšok vzniká na základe vyhlášky ÚVZ 237/2021.

       Bezpríznakovosť:

       Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka. Vyhlaseni_o_bezpriznakovosti.docx

       Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. 

       Nástup do školy:

       Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách. Základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami:

       - zisťovanie záujmu rodičov školou prebieha od 18.08. 2021 do 25.08. 2021,

       - testovanie kloktacími PCR testami na školách alebo doma bude prebiehať v termíne od 02.09.2021 do 05.09. 2021 (výsledok testu do 72 hod.).

       Samotestovanie:

       Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy):

       - každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie,

       - zisťovanie záujmu rodičov o samotestovanie škola vykonáva od 18.08. 2021 do 25.08. 2021.

       V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma a rodič:

       - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

       - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu.

       Možnosť Ag testovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

       Protilátky:

       Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:

       - po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

       - po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

       Výnimky z karantény:

       Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

       - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

       - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

       Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením "Oznámenie o výnimke z karantény". 

       Ospravedlnenie dochádzky:

       Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

       V prípade opakovanej absencie žiaka bude túto absenciu škola v spolupráci s Úradom práce prešetrovať dôvody týchto absencií.OČR:

       Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

        "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" na stiahnutie TU Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti.docx Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti.pdf

       "Oznámenie o výnimke z karantény" na stiahnutie TU Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

       Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf

       Prihlasovanie na kloktacie testy a samotesty:

       Škola môže zistiť záujem o domáce AG samotesty pre žiakov prostredníctvom prihlasovania sa na akciu cez Edupage.

       Vážení rodičia, 

       prosíme o vyjadrenie, či máte záujem / alebo nemáte záujem o kloktacie testy a samotesty. Je nutné, aby rodič vyjadril záujem za každé svoje dieťa zvlášť.

       Žiaci ZÁKLADNEJ ŠKOLY by sa v prvom týždni otestovali v škole PCR kloktacími testmi a domov by ste dostali 25 ks antigénových samotestov na domáce použitie.

       Prihlasovanie do 25.08. 2021 do 24:00 hod.

       Svoju voľbu prosíme vyplniť v aplikácii Edupage cez: ľavá lišta - komunikácia - prihlasovanie - pridelené akcie na vyplnenie - zvlášť vyplniť kloktacie testy a zvlášť samotesty - pre ZŠ. Stredné školy vyplnia iba záujem o samotestovanie antigénovými testami.

       Rodičom budúcoročných prvákov sme informácie zaslali na ich mail. 

       Rodičia budúcich prvákov v prípade záujmu o kloktacie testy, nahlásia svoj záujem: telefonicky - p. zástupkyni (t.č. je v email pošte) - alebo na zastzs@ssnd.sk

       školský semafor

     • Zoznam pomôcok pre prváka
      • Zoznam pomôcok pre prváka

      • Prezuvky so svetlou podrážkou prípadne sandále (nie šľapky) vrecko na odloženie v šatni     

       Hygienické potreby

       menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, hygienické vreckovky v krabičke cca 100ks

       Vrecúško na Telesnú výchovu

       tepláky, tričko, tenisky alebo cvičky - nešmykľavé / nie s čiernou podrážkou /,  ponožky

       Pomôcky na VYV (uložené v škatuli od topánok, kupujte až podľa pokynov triednej učiteľky)

       gumený obrus na lavicu

       farebné papiere 

       náčrtník

       výkresy (A3 - 30 ks, A4 – 30 ks)

       pastelky

       voskovky

       fixky rôznych farieb

       nožnice s oblým hrotom

       lepidlo

       štetce - 2 ks guľatých (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec

       vodové farby

       handrička na štetec

       nádoba na vodu – stabilná, nie sklenená

       Peračník

       ceruzka, 2 ks – mäkká tuha, ergonomická/trojhranná/ hrubšia

       pero – používa sa až neskôr a zakúpite podľa pokynov triednej učiteľky

       farbičky – 12 ks (silne pigmentované), strúhadlo, guma

       Ostatné

       Zošity na slovenský jazyk: budú zakúpené na začiatku šk. roka

       Zošit na matematiku: č. 513 – 1 ks

       Zošit na anglický jazyk: č. 440 – 1 ks (veľký, bez linajok)

       Zošit na prvouku: č. 440 – 1 ks

       Zošit na náboženstvo: č. 440 – 1 ks

       prefotená kartička poistenca 2ks

                                   

       Zoznam_pomocok_a_skolskych_potrieb_do(1).pdf


     • Meteorické roje
      • Meteorické roje

      • Dnes večer (29.7.) nás po dlhšej pauze opäť čaká bezoblačná obloha (aspoň tak to sľúbil Aladin zo SHMÚ). Šťastlivci, ktorí nemusia ráno vstávať kvôli pracovným alebo študijným povinnostiam, môžu dnešný večer po zotmení využiť na prechádzku spojenú s pozorovaním "padajúcich hviezd". Hneď dva meteorické roje (južné δ Akvaridy a α Kaprikornidy) budú tesne pred svojim maximom. Pomaly ubúdajúci Mesiac bude ich pozorovanie rušiť až po svojom východe o 23:10.

       Tí, ktorí to dnes nestihnú, budú mať už o dva týždne možnosť pozorovať "slzy sv. Vavrinca", meteorický roj Perzeíd. Ak to pandemická situácia dovolí, plánujú hvezdári z Amavet klubu č.966 Pöllö, ktorého členovia pôsobia aj na našej škole, uskutočniť svoju pravidelnú letnú astronomicko-turistickú akciu práve na noc predpokladaného maxima (z 12. na 13. 8. 2021). O prípadnom konaní akcie vás budeme včas informovať.

     • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE
      • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

      • Vážení rodičia!

       Dňa 01.08. 2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. (tzv. OBEDY ZADARMO). Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ (obedy zadarmo). Bližšie info tu: INFO_pre_ziadatelov.pdf

       Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € / deň majú deti, ktoré /ktorých:

       1. Zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

       2. Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi. Potvrdenie vydáva automaticky UPSVaR.

       3. Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

       Rodič si musí požiadať o posúdenie UPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

       Žiadame rodičov žiakov Základnej školy, a rodičov detí navštevujúcich posledný ročník MŠ, ktorí budú mať nárok na dotáciu na stravu, aby to nahlásili e-mailom na adresu: http://zs@ssnd.sk, do 20.08.2021.

       Zároveň je potrebné do uvedeného dátumu doručiť do školy

       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
       • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti tu: CESTNE_VYHLaSENIE(1).pdf je nutné vypísať a odovzdať zriaďovateľovi školy (v zastúpení: Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici).

       Škola následne na základe doručených potvrdení o HN, o ŽM, čestných vyhlásení požiada o pridelenie dotácie na týchto žiakov.

       Formular_na_posudenie_prijmu(1).pdf

       Rodičia žiakov, ktorí na dotáciu nemajú nárok a budú mať v školskom roku 2021/2022 záujem o stravovanie pre svoje dieťa, vyplnia  prihlášku na stravovanie, pričom za obedy budú hradiť stanovený poplatok.

       PRIHLaSKA_NA_STRAVOVANIE.docx

       PRIHLaSKA_NA_STRAVOVANIE.pdf

        

        

        

        

     • Aktívni aj cez prázdniny
      • Aktívni aj cez prázdniny

      • Boscovia Nová Dubnica sa dnes zúčastnili krajského kola Detskej PTS v Trenčíne. Mladšie družstvo skončilo na 3.mieste a staršie na 5.mieste. Každé dieťa si odnieslo krásnu vecnú cenu a super športový zážitok.

     • Krásne prázdniny
      • Krásne prázdniny

      • Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM za to že ste to zvládli, niektorí z ľahkosťou, niektorí s ťažkosťami, niektorí aj s drobnými úrazmi ale dosiahli sme spoločný cieľ! Rozdali sme vysvedčenia a prázdniny sa môžu začať. Všetkým želáme dni plné oddychu a pohody, veľa nových zážitkov a priateľstiev.

        

     • Športový deň
      • Športový deň

      • V týždni olympijských aktivít sme si zorganizovali 24.6. v Spojenej škole sv. J. Bosca v Novej Dubnici školské kolo Detskej PTS. Na úvod sme deti oboznámili blížiacou olympiádou v Tokiu a potom 20 družstiev z 1.stupňa ZŠ súťažilo v šiestich disciplínach - skoku do diaľky, behu cez prekážky, štafetovom behu, hodu raketkou, hodu loptou a vytrvalostnom behu. Najlepšie družstvá boli odmenené diplomami a krásnymi vecnými cenami. Ale hlavné bolo zažiť radosť a úsmev našich detí.

     • Odznak všestrannosti
      • Odznak všestrannosti

      • Po úspešnom školskom kole v ODZNAKU VŠESTRANNOSTI, sme sa prihlásili aj na krajské kolo. Školu reprezentovalo 8 členné družstvo v zložení: Matúš Lamačka, Majko Čierny, Aďo Kopčan, Tomáš Blažej, Vivien Psotová, Lucka Mrázková, Tamarka Klingová a Vaneska Košútová zo 6.A. Súťažilo sa 23.6. kedy sa oslavuje OLYMPIJSKÝ DEŇ. Je to deň, kedy sa zdôrazňuje dôležitosť a význam športu a pohybu pre fyzické a duševné zdravie obyvateľov.