• Novinky

     • ŽIVÝ BETLEHEM | 19.12.´19
      • ŽIVÝ BETLEHEM | 19.12.´19

      • Spojená škola sv. Jána Bosca

       Materská škola | Základná škola | Gymnázium | SOŠ informačných technológií

       pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na tradičnú predvianočnú aktivitu:

        

       ŽIVÝ BETLEHEM 2019

       vo štvrtok

       19. decembra 2019 

       so začiatkom o

       16:00

       (Areál školy)

       Pripravili sme (aj pre Vás):

        

       #Dramatizovaný vianočný príbeh

       #Chlieb s cibuľou

       # Živé zvieratká

       #Kultúrny program

       #Vianočná kapustnica a punč

       #Koledy

       #Vianočné mikrotrhy

        

       Strávte s nami príjemné adventné popoludnie

     • Cena biskupa - Celoštátne kolo
      • Cena biskupa - Celoštátne kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Martin Rychlý: Laureát

       Súťaž: Cena biskupa
       Kolo: Celoštátne kolo


     • Zenit, kat. B programovanie - Krajské kolo
      • Zenit, kat. B programovanie - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Matúš Rosa: 7. miesto
       Frederik Duvač: 8. miesto
       Adrián Ďuriška: 11. miesto
       Dorián Morong: 12. miesto

       Súťaž: Zenit, kat. B programovanie
       Kolo: Krajské kolo


     • IMATRIKULÁCIE´19
      • IMATRIKULÁCIE´19

      • Atmosféru z imatrikulačného aktu, ktorý sa uskutočnil dňa 29.10.2019 vám prinášame nasledovnou kolekciou fotografií. Imatrikulácie´19 prebehli v Saleziánskom oratóriu v Novej Dubnici a zúčastnili sa ich žiaci Sekundy - Kvinty, I. AG - III. AG a I. ATL - III. ATL.

     • ĎALŠIA REKONŠTRUKCIA DOKONČENÁ
      • ĎALŠIA REKONŠTRUKCIA DOKONČENÁ

      • 04.11.2019 boli dané do užívania chlapčenské toalety na prízemí pavilónu-A (Gymnázium a SOŠ IT). Pozriete si niekoľko snímok pred a po rekonštrukcii sociálnych zariadení. V opravách postupne pokračujeme.

     • Deň techniky & DOD | 14.11.2019
      • Deň techniky & DOD | 14.11.2019

      • Milí žiaci 9. ročníkov a 8. ročníkov, vážení rodičia záujemcov u štúdium v našej škole

       SOŠ informačných technológií sv. Jána a Bosca - technické lýceum

       Gymnázium sv. Jána Bosca - zameranie na IKT

       vás srdečne pozývajú na 

       DEŇ TECHNIKYDOD 

       ktoré sa uskutočnia dňa

       14.11.2019

       08:30 - 13:00

       Pre žiakov, ktorí sa nahlásia svojmu výchovnému poradcovi do 11.11.2019 zabezpečujeme odvoz na aktivitu a späť.

       Záujemcovia o štúdium prejdú viacerými workshopmi:

       #Robotika

       #Virtuálna realita

       #3D modeling

       #Interactive english

       #Chémia netradične

       #IT Fyzika

       #EchoŠkola

       Počas Dňa techniky a DOD budú môcť žiaci navštíviť

       vyučovanie odborných predmetov  v triedach a odborných učebniach

       !!! Pozor novinka !!!

       Individuálne konzultácie 

       13:00 - 17:00

       !!! Pozor novinka !!!

        

     • Triedne rodičovské stretnutia
      • Triedne rodičovské stretnutia

      • Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - org. zl. Základná škola sv. J. Bosca & org. zl. Gymnázium sv. J. Bosca & org. zl. SOŠ IT sv. J. Bosca - pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na Rodičovské združenie: triedny aktív, rodičovské stretnutia, pedagogické konzultcie. RZ sa uskutoční dňa 05.11.2019 (utorok) so začiatkom o 15:45 v jednotlivých triedach.

     • 3D Župan | Stredoškolák´19
      • 3D Župan | Stredoškolák´19

      • Prinášame niekoľko fotografií z výstavy Stredoškolák´19, ktoré sa uskutočnila v d§och 24.-25.10.2019 na výstavisku ExpoCentre v Trenčíne. S čím sme vystúpili na výstave? Naši 3D grafici nasnímali, na hlavnom stage - zoskenovali a vytvorili 3D model trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Na workshope "Hrdina remesla" prezentoval maturant Martin netradičné chemické pokusy. Programátori predstavili kooperatívneho robota - robotickú ruku. Samozrejme nechýbali ďalšie autonómne roboty. Vďaka všetkým žiakom, vyučujúcim a absolventom, ktorí nás podporili a oživili stánok Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca.

     • Exkurzia | Cukrovar T. Teplá
      • Exkurzia | Cukrovar T. Teplá

      • V piatok 18.10.2019 sa žiaci II. ATL SOŠ IT a II. AG gymnázia zúčastnili exkurzie v našom najväčšom cukrovare Považský cukor a.s. v Trenčianskej Teplej. Vedúcou exkurzie bola RNDr. Slimáková.

     • Futbal, SŠ - Okresné kolo
      • Futbal, SŠ - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       : 2. miesto

       Súťaž: Futbal, CH | SŠ
       Kolo: Okresné kolo

        

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • V piatok 18.10.2019 sa aj naša škola - všetky zložky od materskej školy až po SOŠ IT - zapojila do celosvetovej modlitebnej iniciatívy - Milión detí sa modlí ruženec. Cez 2. vyučovaciu hodinu sme sa presunuli do Farského kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, kde sme sa spoločne modlili anoimovaný ruženec. Osobitná vďaka patrí p. uč. Renátke, ktorá modlitbu oživila aj hudobnou službou a p. katechétke Laure, ktorá pripravila prezentáciu. 

       PaedDr. M. Dolovacká

     • Spojení v športe
      • Spojení v športe

      • V sobotu dobrovoľne do školy? Ak ide o správnu vec, prečo nie? Brány Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici v sobotu 12.10.2019 nezostali zatvorené. Malí aj veľkí, starí aj mladí, športovci aj nešportovci... všetci sme sa tu stretli, aby sme sa "spojili v športe". Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a vložili doň svoje srdce❤️. Aj vďaka Vám dnes mnoho detí, ale aj dospelých odchádzalo s úsmevom a množstvom krásnych zážitkov. A že je tomu tak, fotky hovoria za všetko. V mene celej školy ĎAKUJEME - Jankovi Zacharovi, Milanovi Vozárovi, Richardovi Pavlikovskému, Zuzke Bačovej, FitFabrik, borntotrick, choreofactory, cakumprask, Juraovi Šimkovičovi, Karate ŠK Real team Trenčín, Freďo s Aquagymom, Hasičom z Kolačína, futbalový klub z Kolačína, pánom zvukárom, pánovi Badíkovi, Maťkovi Bajzíkovi... a mnohým ďalším úžasným ľuďom.

     • A3D - AKČNÉ TROJDNIE ZLIECHOV
      • A3D - AKČNÉ TROJDNIE ZLIECHOV

      • Hľadali cestu k sebe aj k Bohu
       Prvé týždne v novej škole, keď sa žiaci po príchode zo ZŠ stávajú študentmi strednej školy, sú pre nich
       určite náročné. Noví spolužiaci, noví vyučujúci, nové prostredie, nové požiadavky aj nová kultúra
       školy – v tomto všetkom sa musia v krátkej dobe zorientovať. Naša škola už tradične ponúka vo
       svojom výchovnom programe pre prvákov štvorročného gymnázia, kvinty osemročného gymnázia
       a prvákom odboru technické lýceum adaptačný pobyt pod názvom „Akčné trojdnie“, ktorý im v tom
       má pomôcť. Zoznamovacie aktivity, pri ktorých sa tak povediac lámu ľady, turistika, aktivity, pri
       ktorých spoznávajú študenti program osobnostného rozvoja zhrnutý do sloganu školy ako MÚDROSŤ
       – MRAVNOSŤ – LÁSKA a taktiež duchovné aktivity s duchovným správcom školy don Marekom
       Michalenkom sme absolvovali so 46 študentmi od 2. do 4. 10. v Zliechove. Naštartovali sme našich
       prvákov pre ďalšie štúdium, pre rozvíjanie svojich talentov, ale aj pre vnímanie spoločných potrieb
       a dodržiavanie pravidiel a pre konanie dobra nielen v škole, ale aj mimo nej. Už teraz sa tešíme, ako
       ich budeme podporovať a sledovať v ich osobnom raste. Vďaka za prípravu pobytu patrí vedeniu
       školy a za jeho naplnenie triednym vyučujúcim RNDr. Viere Hýllovej Urbanovej, Mgr. Ľubošovi
       Valtovi, duchovnému správcovi Mgr. Marekovi Michalenkovi a animátorovi z radov starších
       študentov Martinovi Rýchlemu.

        

     • Sloboda naša každodenná, kat. esej - Celoštátne kolo
      • Sloboda naša každodenná, kat. esej - Celoštátne kolo

      • Pri príležitosti 30. výročia Novembra 1989 Inštitút Communio vyhlásil esejistickú súťaž na tému Sloboda naša každodenná... Za aké hodnoty sme ochotní štrngať kľúčmi dnes? Zo zaslaných prác študentov našej školy bola ocenená esej Petra Cicoňa z II. AG. Ocenenie za 3. miesto bolo odovzdané počas podujatia Odkaz Novembra 89 spojeného s besedou s Františkom Mikloškom a Jakubom Pohlem.

       Mgr. E. Kňažeková

     • Otvorenie šk. roka 2019/2020
      • Otvorenie šk. roka 2019/2020

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 začíname 2. septembra (v pondelok) o 8:00 privítaním prváčikov v budove Základnej školy. Po spoločnom stretnutí s triednymi učiteľkami sa spolu aj s rodičmi presunieme na sv. omšu do farského kostola sv. Jozefa robotníka.

       Žiaci I.ATL (prváci SOŠ) a I.AG (prváci gymnázia) sa stretnú s triednymi učiteľmi na prízemí strednej školy o 8:30.

       Žiaci ostatných ročníkov org. zložiek Základná škola, Gymnázium, SOŠ informačných technológií sa stretnú o 8:30 pred budovou školy.

       Materská škola je v prevádzke od 6:00.

       Všetci spoločne začíname sv. omšu o 9:00 hod. vo farskom kostole sv. Jozefa robotníka.

     • Prijímacie konanie - definitívne výsledky
      • Prijímacie konanie - definitívne výsledky

      • Uchádzači, ktorí prekonali minimálnu požadovanú hranicu z testov z matematiky a slovenského jazyka, splnili kritériá na prijatie. Zapísať sa môžu prísť v termíne podľa priloženého rozpisu.

     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, kat. Z6 - Okresné kolo
      • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, kat. Z6 - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Nela Čepelová: 3. miesto
       Nina Čepelová: 7. miesto

       Súťaž: MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, kat. Z6
       Kolo: Okresné kolo

       Pripravovala: RNDr. Jaroslava SLIMÁKOVÁ
        

     • JUNIOR INTERNET, kat. JuniorBLOG - Celoštátne kolo
      • JUNIOR INTERNET, kat. JuniorBLOG - Celoštátne kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Jasmína JAKALOVÁ: 2. miesto

       Súťaž: JUNIOR INTERNET, kat. JuniorBLOG
       Kolo: Celoštátne kolo

        

     • SOČ - stredoškolská odborná činnosť, kat. 11 - informatika - Krajské kolo
      • SOČ - stredoškolská odborná činnosť, kat. 11 - informatika - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Raymond Kunštatský: 4. miesto

       Súťaž: SOČ - stredoškolská odborná činnosť, kat. 11 - informatika
       Kolo: Krajské kolo


     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. B - Krajské kolo
      • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. B - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Katarína Slimáková: 8. miesto

       Súťaž: CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. B
       Kolo: Krajské kolo