• Študijné odbory strednej školy

      • GYMNÁZIUM

      • Pre školský rok 2020/2021 nám MŠVVaŠ SR po odvolaní sa nášho zriaďovateľa UMOŽNILO PRIJÍMAŤ ŽIAKOV do prvého ročníka. Pre školský rok 2020/2021 môžeme prijať 17 žiakov.

       Absolventi z nášho gymnázia si často vyberajú školy, kde sa robia prijímačky z biológie a/alebo chémie -  najmä zdravotnícke odbory (napr. lekárske fakulty, zubarina, farmaceutické fakulty). Sú dostatočne kvalitne pripravení aj na takéto náročné štúdium na VŠ. Veľmi často si volia VŠ v Českej republike, ale aj napr. v Rakúsku.
        

       Ďalšie pokračovania sú na ekonomických fakultách, ale aj na technických, resp. informatických fakultách.

      • TECHNICKÉ LÝCEUM

      • Pre školský rok 2020/2021 schválila VÚC pre tento odbor v našej škole prijatie 24 žiakov.

       Zameranie technického lýcea je najmä na oblasť programovania, ktoré je prepájané s oblasťami elektroniky/elektrotechniky. Sleduje najnovšie trendy v tejto oblasti, ako je IoT (Internet vecí), automatizácia a robotizácia.

       Absolvent má okrem odborných predmetov aj široký rozhľad (na gymnaziálnej úrovni) z dvoch cudzích jazykov (angličtina a ruština (pripravujeme nemčinu), z matematiky, fyziky a ekonomiky.