• Školský podporný tím

     • O školskom podpornom tíme

     • V súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch. Školský podporný tím (ďalej len ŠPT) buduje inklúzívnu klímu a kultúru škole. Zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, priemerný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručostí, a to nielen  u žiakov so špeiálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale u všetkých žiakov školy.

       

      Školský podporný tím tvoria

      Výchovný a kariérny poradca (Gymnázium a SOŠ IT)

      - PaedDr. Marcela Dolovacká

      - kontakt: marcela.dolovacka@ssnd.sk

       

      Výchovný poradca (ZŠ)

      - Mgr. Laura Rekemová

      - kontakt: laura.rekemovassnd.sk

       

      Školský špeciálny pedagóg (ZŠ)

      - Mgr. Ivana Hortová

      - ivana.hortova@ssnd.sk

       

      Duchovný správca školy

      - Mgr. Pavol Nizner, SDB

      - kontakt: pavol.nizner@ssnd.sk

       

      Koordinátor prevencie

      - Ing. Zuzana WInklerová

      - zuzana.winklerova@ssnd.sk

       

      Pedagogickí asistenti

      - Ing. Terézia Kalafutová, terezia.kalafutova@ssnd.sk

      - Mgr. Ľubomíra Vrbovská, lubomira.vrbovska@ssnd.sk

      - Mgr. Dagmar Hanincová, dagmar.hanincova@ssnd.sk

      - Zuzana Václavová, zuzana.vaclavova@ssnd.sk