• Rada rodičov

     • Členovia Rady rodičov

     • Trieda Meno
      1.AZŠ Ing. Barbora Hortová
      1.BZŠ Bc. Vladimíra Frohnová
      2.AZŠ Mgr. Miriam Končierová
      3.AZŠ Ing. Jana Nevidzanová
      4.AZŠ Mgr. Katarína Bukovčáková
      5.AZŠ Mrg. Ivana Hortová
      5.BZŠ Silvia Sabová
      6.AZŠ DiS.art. Petra Ovečková
      7.AZŠ Miroslava Földešiová
      8.AZŠ Mgr. Anna Vojtechová
      9.AZŠ Bc. Ľubomír Galko
      KVARTA Mgr. Marián Herdel
      SEPTIMA Mária Piekarová
      IATL Mgr. Katarína Psotná
      IBTL Zuzana Sekerášová
      IIATL Mgr. Jana Masariková
      IIIATL Roman Tomanička
      IVATL Mgr. Beáta Belková
      IIAG Juraj Janík
      IIIAG Mária Piekarová
      IVAG