• Rada rodičov

     • Členovia v šk. roku - 2023/2024

     • Predseda Rady rodičov

      Bc. Alena Beňová

      kontakt:

      - 0948518450

      - zrps.ssnd@gmail.com

       

      Trieda Meno

      1.AZŠ

      Mgr. Katarína Bukovčáková

      2.AZŠ

      Ing. Michaela Bačová Součková

      2.BZŠ

      Bc. Alena Beňová

      3.AZŠ

      Ing. Barbora Hortová

      3.BZŠ

      Bc. Vladimíra Frohnová

      4.AZŠ

      Mgr. Miriam Končierová

      5.AZŠ

      Mgr. Blanka Grocíková

      6.AZŠ

      Zuzana Galková

      7.AZŠ

      Mgr. Ivana Hortová

      7.BZŠ

      Silviva Sabová

      8.AZŠ

      Dis.art. Petra Ovečková

      9.AZŠ

      Mgr. Lenka Púpavová

      Sexta

      Mgr. Marián Herdel

      I.ATL

      Andrea Kuželová

      I.BTL

      Mária Hupčíková

      II.ATL

      Bc. Martina Kováčiková

      II.BTL

      Alexandra Ďurišová

      III.ATL

      Mgr. Katarína Psotná

      III.BTL

      Zuzana Sekerášová

      IV.ATL

      Mgr. Jana Masariková

      IV.AG

      Juraj Janík