• Rada rodičov

     • Členovia Rady rodičov

     • Trieda Meno
      1.AZŠ Bc. Vladimíra Frohnová
      1.BZŠ Mgr. Nina Sabová
      2.AZŠ Ing. Barbora Hortová
      2.BZŠ Bc. Vladimíra Frohnová
      3.AZŠ Mgr. Miriam Končierová
      4.AZŠ Ing. Jana Nevidzanová
      5.AZŠ Mgr. Katarína Bukovčáková
      6.AZŠ Mgr. Ivana Hortová
      6.BZŠ Silvia Sabová
      7.AZŠ DiS.art. Petra Ovečková
      8.AZŠ Mgr. Lenka Púpavová
      9.AZŠ Mgr. Anna Vojtechová
      KVINTA Mgr. Marián Herdel
      OKTÁVA Mária Piekarová
      IATL Bc. Martina Kováčiková
      IBTL Alexandra Ďurišová
      IIATL Mgr. Katarína Psotná
      IIBTL Zuzana Sekerášová
      IIIATL Mgr. Jana Masariková
      IVATL  
      IIIAG Juraj Janík
      IVAG Mária Piekarová