• Student´s support SOŠ-IT

    • Google Chat je naše miesto pre odbornú diskusiu

    • V rámci vzájomnej pomoci a supportu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi je tu priestor pre Vás, kde môžete klásť otázky týkajúce sa jednotlivých predmetov - najlepšie z oblasti aktuálne preberaného učiva.

     Ako Vaši vyučujúci Vám tu budema poskytovať krátke konzultácie, odpovede, ale môže Vám pomôcť aj ktokoľvek zo spolužiakov prípadne aj z iných ročníkov. Zároveň si v tomto čete budete môcť pozrieť predošlé konverzácie, či v nich nenájdete predošlé odpovede alebo inšpiráciu.

     Do skupiny budete pridaní a prihlasovať sa do nej budete prostredníctvom svojho školského e-mailového konta.

     O pridanie JE POTREBNÉ POŽIADAŤ !!!! cez tento formulár: PRIDANIE DO STUDENT´S SUPPORT SOŠ-IT NOVÁ DUBNICA

     Kľudne sa teda pýtajte - tu budete mať informácie pohromade a nemusíte si komplikovať život inými sieťami. Teším sa na naše konverzácie.

      

     (V prípade nevhodných otázok/komentárov bude účastníkovi zablokovaný prístup do chatu Student´s support a následky sa budú posudzovať v zmysle školského poriadku.)

  • Skupinu otvoríte na adrese CHAT.GOOGLE.COM alebo v aplikáci. Prime linky nájdete tu:

    • FYZIKA
    •  

     Ahojte všetci naši študenti! V rámci vzájomnej pomoci a supportu je tu priestor pre Vás, kde môžete klásť otázky týkajúce sa predmetu fyzika, najlepšie z oblasti aktuálne preberaného učiva. Ako Váš vyučujúci Vám tu budem poskytovať krátke konzultácie, odpovede, ale môže Vám pomôcť aj ktokoľvek zo spolužiakov prípadne aj z iných ročníkov. Zároveň si v tomto čete budete môcť pozrieť predošlé konverzácie, či v nich nenájdete predošlé odpovede alebo inšpiráciu. Kľudne sa teda pýtajte - tu to budete mať pohromade a nemusíte si komplikovať život inými sieťami.

     Aj iné ročníky môžu byť v tomto chate a diskutovať - podporovať mladších spolužiakov.

     Teším sa na naše konverzácie. Ľ.V.

     1. ročník: https://chat.google.com/room/AAAAlis6R9E

     2. ročník: https://chat.google.com/room/AAAAWMjaNlM

     3. ročník: https://chat.google.com/room/AAAAUBaFcnw

     Aplikovaná fyzika: ###########