Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
aplikovaná fyzika AFY
aplikovaná informatika API
aplikovaná matematika APM
biológia BIO
Buďme opäť spolu BOS
cvičenia z biológie / matematiky CVB/CVM
databázové systémy DSY
dejepis DEJ
ekonomika podnikania EPD
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
hudobná výchova HUV
chémia CHE
informatická výchova IFV
informatika INF
informatika (programovanie) INFp
informatika2 INF2
katolícke náboženstvo KNB
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
matematika MAT
náboženská výchova - katolícka NBK
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
občianska náuka OBNm
občianska náuka OBNn
objektové programovanie OPG
odborný cudzí jazyk OCJ
počítačová grafika POG
počítačové siete PCI
pracovné vyučovanie PVy
priemyselné technológie PMY
prírodoveda PDA
programovanie PRO
prvouka PVO
psychológia PSY
ročníkový projekt RPJ
rozšírený anglický jazyk RAJ
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie (1) SEB
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z matematiky SEM
slovenský jazyk SJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SPS
svet práce SEE
technická grafika TEG
technická výchova TEH
technika THD
technológie internetu TIU
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
telesná výchova oslabených TSO
triednicka hodina gymnázium THF
umenie a kultúra UKL
úvod do sveta práce USP
vlastiveda VLA
výchova umením VUM
výtvarná výchova VYV
webové technológie WBT
základy ekonomiky ZAN
základy elektrotechniky a automatizácie ZEA
základy programovania ZAP
základy rétoriky ZRB
základy techniky ZTH

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.05.2018

Fotogaléria

Kontakt

  • Spojená škola sv. Jána Bosca - MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ
    Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
  • 042/202 89 23 - spoločná ústredňa
    042/4432 382 - ústredňa ZŠ a MŠ
    042/4432 383 - ústredňa gymnázium

Mate otázku? Napíšte nám!

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

[CNW:Counter]