Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 04/2017 Zmluva o dielo - Asfaltovanie ihriska 13 173,60 s DPH 11.08.2017 Doprastav Asfalt, a.s. Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica Mgr. Ľuboš Valt riaditeľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03/2017 Discgolfové ihrisko 2 083.33 bez DPH 21.03.2017 20.03.2017 15.04.2017 Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica
Zmluva 02/2017 Zmluva o dielo na výmenu dverí 4 833,60 s DPH 27.02.2017 DS mont a.s. Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica Mgr. Ľuboš Valt riaditeľ
Zmluva 01/2017 Zmluva o dielo na výmenu okien 45 456,84 s DPH 01.02.2017 Ľuboš Šedík-TILIA1 Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica Mgr. Ľuboš Valt riaditeľ
Zmluva Mandátna zmluva na vykonávanie verejného obstarávania s DPH 10.01.2017 TENDERnet s.r.o. Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica Mgr. Ľuboš Valt riaditeľ
Zmluva ACC03013 Vybudovanie adaptačných opatrení - Podzemné zásobníky dažďovej vody, Nadzemná amfora 23 400.48 s DPH 30.03.2016 GERPEX, s.r.o. Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica Mgr. Ľuboš Valt riaditeľ
Zmluva ACC03013 Vybudovanie adaptačných opatrení - Dažďová záhrada s jazierkom, Výsadba zelene - stromy 3 396.00 s DPH 30.03.2016 Púchovská záhradnícka, s.r.o., prev. Púchov Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica Mgr. Ľuboš Valt riaditeľ
Zmluva Zmluva o dielo na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre projekt Odstránenie stavebných bariér 1 140,00 s DPH 26.10.2015 KRUPALA, s.r.o. Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica Mgr. Ľuboš Valt riaditeľ
Zmluva 2015_MPC_ANG_BB_TN_215 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov - projekt "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka" 870,12 s DPH 29.05.2015 Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Ľuboš Valt riaditeľ
Zmluva Zmluva o dielo na vyhotovenie projektovej dokumnetácie k projektu "Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca Nová Dubnica" podľa §536 a následne obchodného zákonníka 1 008.00 s DPH 15.05.2015 IPROS spol. s r.o. Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica Mgr. Ľuboš Valt riaditeľ
Zmluva zmluva o nájme s DPH 30.01.2015 JULINKA - detské opatrovateľské centrum Mgr. Ľuboš Valt riaditeľ
Zmluva NP 02 364 540 Zmluvo o bezodplatnom prevode majetku štátu - proejkt "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy" 468,71 s DPH 29.09.2014 Národné športové centrum Mgr. Ľuboš Valt riaditeľ
Zmluva 0025/§ 52a/2014/ŠR/TN Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a 0,00 s DPH 27.08.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica
Zmluva 878/2014 PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 37 168.00 s DPH 01.07.2014 Úrad vlády Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica
Zmluva 22239/26120130025 Zmluva o účasti na projekte č. 22239/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 0,00 s DPH 30.06.2014 Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica
Zmluva 1/NP/1506/2013 Zmluva č. 1/NP/1506/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025 0,00 s DPH 07.03.2014 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42,831 05 Bratislava Spoj.šk.sv. J. Bosca - ZŠ Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
Zmluva 0001 /§ 52a/2014/NP VAOTP SR-3/TN Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe 0,00 s DPH 31.01.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Spojená škola sv. Jána Bosca Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
Zmluva 001/1/2014/P Rekonštrukcia osvetlenia šatní a vstupných priestorov do telocvične a príslušnej elektroinštalácie objektu telocvične Spojenej školy sv. jána Bosca, Nová Dubnica 4 238.80 s DPH 29.01.2014 LUKOALARM, s.r.o. Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica
Zmluva 001/2012/2013/P Rekonštrukcia podlahy v objekte telocvične Spojenej školy sv. Jána Bosca 35 893.22 s DPH 27.12.2013 Pavol Jedinák - LUKO Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica
Zmluva 1253/2013 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“ (ITMS kód Projektu: 26110130546) 0,00 s DPH 27.07.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Základná škola sv. Jána Bosca - organizačná zložka Spojenej školy sv. Jána Bosca Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/22

Fotogaléria

Kontakt

  • Spojená škola sv. Jána Bosca - MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ
    Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
  • 042/202 89 23 - spoločná ústredňa
    042/4432 382 - ústredňa ZŠ a MŠ
    042/4432 383 - ústredňa gymnázium

Mate otázku? Napíšte nám!

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

[CNW:Counter]