• Úspechy

    • Úspechy a ocenenia

    • Na nasledujúcich stránkach nájdete najvýraznejšie úspechy a ocenenia žiakov školy v jednotlivých školských rokoch.

    • 2021/2022

    • Medzinárodné kolo

      • Félix Papiernik

      • 1. miesto
      • HACKATHON 2022 · Medzinárodné kolo · 2021/2022
      • Frederik Duvač

      • 2. miesto
      • HACKATHON 2022 · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Celoštátne kolo

      • Jakub Krejčík

      • 1. miesto
      • Klokan, kat. Klokanko 2 · Celoštátne kolo · 2021/2022
      • Filip Masarik

      • 3. miesto
      • IHRA, kat. S · Celoštátne kolo · 2021/2022
      • Tomáš Benko

      • 3. miesto
      • IHRA, kat. S · Celoštátne kolo · 2021/2022
      • Adriána Slováková

      • 1. miesto
      • M-SRv karate, kat. kata team U21 · Celoštátne kolo · 2021/2022
      • Martin Vančo

      • 1. miesto
      • Junior Internet, kat. JuniorWEB - SŠ · Celoštátne kolo · 2021/2022
      • Roman Belka

      • Cena dekana FIT STU
      • Junior Internet, kat. JuniorAPP - SŠ · Celoštátne kolo · 2021/2022
      • Peter Cicoň

      • 11.miesto
      • Ekonomická olympiáda · Celoštátne kolo · 2021/2022
      • Zuzana Kopecká

      • laureátka
      • Cena biskupa · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Krajské kolo

      • Filip Janíček

      • 7. miesto
      • Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR · Krajské kolo · 2021/2022
      • Marek Trsťan

      • 7. miesto
      • Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR · Krajské kolo · 2021/2022
      • Kristián Kulich

      • 7. miesto
      • Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR · Krajské kolo · 2021/2022
      • Marianna Kopecká

      • 6. miesto
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, kat. A · Krajské kolo · 2021/2022
      • Nela Čepelová

      • 5. miesto
      • Olympiáda z dejepisu, kat. C · Krajské kolo · 2021/2022
      • Nina Čepelová

      • 8. miesto
      • Olympiáda z dejepisu, kat. C · Krajské kolo · 2021/2022
      • David Navrátil

      • 4. miesto
      • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2D · Krajské kolo · 2021/2022
      • Peter Cicoň

      • 6. miesto
      • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2B · Krajské kolo · 2021/2022
      • Vanesa Žuchová

      • 5. miesto
      • Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 1C · Krajské kolo · 2021/2022
      • Dominik Klčo

      • 2. miesto
      • Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2D · Krajské kolo · 2021/2022
   • Filter

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať