• Úspechy

    • Úspechy a ocenenia

    • Na nasledujúcich stránkach nájdete najvýraznejšie úspechy a ocenenia žiakov školy v jednotlivých školských rokoch.

    • 2017 / 2018

    • Medzinárodné kolo

      • Radoslava Žáčiková

      • úspešný riešiteľ
      • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
      • Martin Kňažek

      • úspešný riešiteľ
      • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
      • Martin Gažo

      • úspešný riešiteľ
      • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
      • Martin Vavrík

      • úspešný riešiteľ
      • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
      • Dominika Adamíková

      • úspešný riešiteľ
      • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
      • Katarína Slimáková

      • úspešný riešiteľ
      • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
      • Linda Malková

      • úspešný riešiteľ
      • Medzinárodná internetová matematická olympiáda · Medzinárodné kolo · 2017 / 2018
    • Celoštátne kolo

      • Raymond Kunštatský

      • 3. miesto
      • Olympiáda v nemeckom jazyku - kat. 2C · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
      • Viktória Párovská

      • strieborné pásmo
      • NENÁPADNÍ HRDINOVIA · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
      • Adriana Nováková

      • strieborné pásmo
      • NENÁPADNÍ HRDINOVIA · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Krajské kolo

      • Katarína Slimáková

      • 2. miesto
      • Matematická olympiáda · Krajské kolo · 2017 / 2018
      • Peter Pagáč

      • 2. miesto
      • SOČ - stredoškolská odborná činnosť, kat. 11 - informatika · Krajské kolo · 2017 / 2018
      • Zuzana Češková

      • 2. miesto
      • Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR · Krajské kolo · 2017 / 2018
      • Natália Molnárová

      • 2. miesto
      • Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR · Krajské kolo · 2017 / 2018
      • Pavol Kalivoda

      • 2. miesto
      • Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR · Krajské kolo · 2017 / 2018
      • Raymond Kunštatský

      • 3. miesto
      • Master of Rhetoric - Majster rétor · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Okresné kolo

      • Martin Vančo

      • 3. miesto
      • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec · Okresné kolo · 2017 / 2018
      • Filip Valt

      • 2. miesto
      • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2017 / 2018
      • Kristína Bajzíková

      • 3. miesto
      • Olympiáda v AJ - kat. 1A · Okresné kolo · 2017 / 2018
      • Zuzana Kopecká

      • 1. miesto
      • Biologická olympiáda - kat. C · Okresné kolo · 2017 / 2018
   • Filter

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať