• Úspechy

    • Úspechy a ocenenia

    • Na nasledujúcich stránkach nájdete najvýraznejšie úspechy a ocenenia žiakov školy v jednotlivých školských rokoch.

    • 2020/2021

    • Krajské kolo

      • Matúš Rosa

      • 2. miesto
      • Olympiáda v anglickom jazyku - Kat. 2A · Krajské kolo · 2020/2021
    • Okresné kolo

      • Nela Čepelová

      • 2. miesto
      • Biologická olympiáda - kat. C · Okresné kolo · 2020/2021
    • 2019/2020

    • Celoštátne kolo

      • Katarína Slimáková

      • 19. miesto
      • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. A · Celoštátne kolo · 2019/2020
      • Martin Rychlý

      • Laureát
      • Cena biskupa · Celoštátne kolo · 2019/2020
      • Peter Cicoň

      • 3. miesto
      • Sloboda naša každodenná, kat. esej · Celoštátne kolo · 2019/2020
    • Krajské kolo

      • Kristína Novosádová

      • 6. miesto
      • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - kat. A · Krajské kolo · 2019/2020
      • Najvyššie umiestnenie v rámci IL
      • Ema Ďurišová

      • 3. miesto
      • ...A SLOVO BOLO U BOHA - 5. kat. - próza · Krajské kolo · 2019/2020
      • Katarína Slimáková

      • 10. miesto
      • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. A · Krajské kolo · 2019/2020
      • Postup do celoslovenského kola chemickej olympiády - gratulujeme
      • Tomáš Gubicza

      • 2. miesto
      • OLYMPIÁDA V ANJ · Krajské kolo · 2019/2020
      • Matúš Rosa

      • 7. miesto
      • Zenit, kat. B programovanie · Krajské kolo · 2019/2020
      • Frederik Duvač

      • 8. miesto
      • Zenit, kat. B programovanie · Krajské kolo · 2019/2020
      • Adrián Ďuriška

      • 11. miesto
      • Zenit, kat. B programovanie · Krajské kolo · 2019/2020
      • Dorián Morong

      • 12. miesto
      • Zenit, kat. B programovanie · Krajské kolo · 2019/2020
    • Okresné kolo

      • Nina Čepelová

      • 1. miesto
      • Dejepisná olympiáda - kat. E · Okresné kolo · 2019/2020
      • Postup do krajského kola - blahoželáme!
      • Nela Čepelová

      • 3. miesto
      • Dejepisná olympiáda - kat. E · Okresné kolo · 2019/2020
      • Ema Škadrová

      • 8. miesto
      • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
      • Filip Valt

      • 1. miesto
      • Dejepisná olympiáda - kat. F · Okresné kolo · 2019/2020
      • Klára Šimorová

      • 3. miesto
      • Biologická olympiáda - kat. C · Okresné kolo · 2019/2020
      • Ema Škadrová

      • 5. miesto
      • Biologická olympiáda - kat. C · Okresné kolo · 2019/2020
      • 2. miesto
      • Futbal, SŠ · Okresné kolo · 2019/2020
      • Zloženie tímu: Belka Roman (II.ATL), Červeňanský Nikolas (II. AG), Duvač Frederik (II. ATL), Fitko Damián (II. AG), Hladký Dávid (I. ATL), Kula František (II. AG), Lacher Lukáš (I. ATL), Tomanička Tomáš (I. ATL), Šatka Jakub (I. ATL), Prosňanský Michal (I. ATL), Papiernik Félix (II. ATL)
   • Filter

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať