• Úspechy

    • Úspechy a ocenenia

    • Na nasledujúcich stránkach nájdete najvýraznejšie úspechy a ocenenia žiakov školy v jednotlivých školských rokoch.

    • 2020/2021

    • Celoštátne kolo

      • Martin Vančo

      • Úspešný riešiteľ
      • Junior Internet - Kat. JuniorWEB - SŠ · Celoštátne kolo · 2020/2021
      • Názov práce: Rodinné bývanie Chocholná
      • Ján Václav

      • Úspešný riešiteľ
      • Junior Internet - Kat. JuniorAPP - SŠ · Celoštátne kolo · 2020/2021
      • Názov práce: Bločky - skener pokladničných dokladov
      • Martin Medvecký

      • 2. miesto
      • Junior Internet - Kat. JuniorAPP - SŠ · Celoštátne kolo · 2020/2021
      • Názov práce: Inteligentný Kvetináč
      • Tomáš Tomanička

      • 4. miesto
      • SYGA - Siemens Young Generation Award 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
      • Gabriela James

      • 2. miesto
      • Hodžov novinový článok 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Krajské kolo

      • Šimon Matejička

      • Cena poroty
      • FIRST Lego League, Kat. Robot Design · Krajské kolo · 2020/2021
      • Kristián Valjent

      • Cena poroty
      • FIRST Lego League, Kat. Robot Design · Krajské kolo · 2020/2021
      • Ján Václav

      • 10. miesto
      • SOČ - Kat. 15 - Ekonomika a riadenie · Krajské kolo · 2020/2021
      • Názov práce: Čítanie a spracovanie dát z pokladničných dokladov
      • Matúš Rypák

      • 10. miesto
      • SOČ - Kat. 11 - Informatika · Krajské kolo · 2020/2021
      • Názov práce: Experimentálny robot
      • Martin Medvecký

      • 4. miesto
      • SOČ - Kat. 07 - pôdohospodárstvo · Krajské kolo · 2020/2021
      • Názov práce: Inteligentný kvetináč
      • Nela Čepelová

      • 11. miesto
      • Biologická olympiáda - Kat. C · Krajské kolo · 2020/2021
      • Matúš Rosa

      • 2. miesto
      • Olympiáda v anglickom jazyku - Kat. 2A · Krajské kolo · 2020/2021
    • Okresné kolo

      • Vanesa Trokanová

      • 52. miesto
      • Pytagoriáda - Kat. P4 · Okresné kolo · 2020/2021
      • Simon Kaštíl

      • 12.miesto
      • Pytagoriáda - Kat. P4 · Okresné kolo · 2020/2021
      • Nina Čepelová

      • 1. miesto
      • Pytagoriáda - Kat. P8 · Okresné kolo · 2020/2021
      • Nela Čepelová

      • 1. miesto
      • Pytagoriáda - Kat. P8 · Okresné kolo · 2020/2021
      • Nela Čepelová

      • 2. miesto
      • Matematická olympiáda, Kat. Z8 · Okresné kolo · 2020/2021
      • Nina Čepelová

      • 1. miesto
      • Matematická olympiáda, Kat. Z8 · Okresné kolo · 2020/2021
      • Nela Čepelová

      • 2. miesto
      • Biologická olympiáda - Kat. C · Okresné kolo · 2020/2021
      • Adrián Brušo

      • 1. miesto
      • Olympiáda v anglickom jazyku - Kat. 2B · Okresné kolo · 2020/2021
   • Filter

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať