• Štipendium

    • Exallievské štipendium


    • Naša škola poskytuje pre našich študentov gymnázia a SOŠ možnosť získať štipendium na študijný pobyt na internátnej škole v USA.
     O štipendium sa môžu uchádzať študenti kvarty osemročného gymnaziálneho štúdia a starší a študenti druhého ročníka štvorročného štúdia a starší ostatných odborov na našej strednej škole. Z našej základnej školy sa môžu uchádzať žiaci deviateho ročníka, ktorí budú následne pokračovať v stredoškolskom štúdiu v našej spojenej škole.

     Štipendium uhradí vybranému študentovi náklady spojené so štúdiom a pobytom na zahraničnej škole obdobného typu po dobu jedného roka.

     Po návrate môže náš študent po dorobení klasifikácie za uplynulý rok, pokračovať v ďalšom ročníku našej školy, alebo pokračovať v ročníku, ktorý ešte neabsolvoval.

      

      

    • Financovanie študijného pobytu


    • Finančné prostriedky na štipendium budú poskytnuté zo súkromných zdrojov niekdajších študentov našej školy - exallievov. Na štipendium nie je právny nárok a nie je možné ho v prípade priznania vymeniť za finančné prostriedky.

     Zmluvu budú uzatvárať zákonní zástupcovia žiaka s agentúrou, ktorá celý pobyt zabezpečuje. Všetky právne vzťahy sú preto medzi týmito dvoma stranami. Darca bude uhrádzať vystavenú faktúru zo svojich súkromných zdrojov.

     Škola je sprostredkovateľom komunikácie medzi zákonným zástupcom a darcom (zaslanie faktúry).     Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako osemnásť rokov. Saleziánski odchovanci teda pochádzajú zo stredných škôl so saleziánskym duchovným vedením a zo saleziánskych stredísk.
    • Výber uchádzačov

    • Výberová komisia bude posudzovať:

     • dosiahnuté študijné výsledky uchádzačov
     • osobnostné predpoklady
     • všeobecný rozhľad.

     Uchádzači budú musieť absolvovať Test of English as a Foreign Language (TOEFL) podľa inštrukcií zabezpečujúcej agentúry. (vzorové testy sú dostupné na internete).

      

     Záujemcovia sa môžu priebežne hlásiť so záujmom o uchádzanie sa o toto štipendium u vedenia školy, resp. na riaditel(zavinac)ssnd.sk

      

     V mesiaci NOVEMBER sa koná výber uchádzačov pre nasledujúci školský rok v USA.

  • Môžem sa aj ja uchádzať o štipendium na štúdium v USA?- kontaktuj svojho triedneho učiteľa

    zatiaľ žiadne údaje