• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
        • Albert Einstein
        • Love all, trust a few, do wrong to none.
        • William Shakespear
        • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
        • Carl Rogers
        • Žiacka školská rada pre školský rok 2023/2024

        • FUNKCIA MENO
          Predseda Nikolaj Kalinin
          Podpredseda Jozef Kubáň
          Čestný člen Ing. Jozef Imrišek
          Koordinátor Mgr. Lenka Púpavová

           

          7.AZŠ

          Ema Bučková

          7.BZŠ

          Olívia Sabová

          8.AZŠ

          Rút Ovečková

          9.AZŠ

          Vivien Psotová

          I.ATL

          Dominik Temiak

          I.BTL

          Roland Štefanec

          II.ATL

          Milan Loduha

          II.BTL

          Denis Tobis Guliš

          sexta

          Nela Čepelová

          III.ATL

          Matej Púčik

          III.BTL

          Jozef Kubáň

          IV.ATL

          Róbert Hrbatý

          IV.AG

          Roman Holec