• Žiacka rada

     • ZLOŽENIE

     • ZLOŽENIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY V ŠK. ROKU 2019/2020

      FUNKCIA

      MENO

      POZNÁMKA

      Predseda:

      Baranka Damián

      II. AG

      Podpredseda:

      Kopecká Zuzana

      II.AG

      Tajomník:

      Kopecká Zuzana

       

      Čestný člen:

      Valt Ľuboš, Mgr.

       

      Koordinátor:

      Gabrižová Jarmila, Mgr.

       

      TRIEDA

      ZÁSTUPCA

      ZÁSTUPCA

      Sekunda

      Bartáková Adriana

      Čepelová Nela

      Kvarta

       

      Kvinta/I.AG

      Kopecká Marianna

      Ďurišová Emma

      II.AG

      Kopecká Zuzana

      Baranka Damián

      III.AG

      Grišlová Emma

      Novosádová Kristína

      IV. AG

      Beláň Marek

      ---

      I.ATL Tomáš Tomanička  


      II.ATL

      Bagin Samuel

       

      III.ATL

       

      ---

      IV.ATL

      Moško Stanislav

      ---

       

       

      ---

      8.AZ

      Bajzík Viliam

       

      9.AZS

      Škadrová Ema

      ---