• Žiacka rada

     • Žiacka školská rada pre školský rok 2021/2022

     • FUNKCIA MENO
      Predseda Zuzana Kopecká
      Podpredseda Roman Holec, Viera Vaľková
      Čestný člen Ing. Jozef Imrišek
      Koordinátor Mgr. Jarmila Gabrižová
      TRIEDA  
      7.AZŠ Adam Rekem
      8.AZŠ Veronika Bukovčáková
      9.AZŠ Adriana Koprdová
      Kvarta Nela Čepelová
      Septima Marianna Kopecká
      II.AG Roman Holec
      III.AG Peter Burian
      IV.AG Zuzana Kopecká, Viera Vaľková
      I.ATL Matej Púčik
      I.BTL Nikolaj Kalinin
      II.ATL Róbert Hrbatý
      III.ATL Tomáš Tomanička
      IV.ATL Martin Vančo