• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
     • Albert Einstein
     • Love all, trust a few, do wrong to none.
     • William Shakespear
     • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
     • Carl Rogers
    • Žiacka školská rada pre školský rok 2022/2023

    • FUNKCIA MENO
     Predseda Roman Holec
     Podpredseda Richard Klánek
     Čestný člen Ing. Jozef Imrišek
     Koordinátor Mgr. Jarmila Gabrižová
     TRIEDA  
     7.AZŠ Rút Ovečková
     8.AZŠ Vivien Psotová
     9.AZŠ Martin Kopecký
     Kvinta Nela Čepelová
     Oktáva Marianna Kopecká
     III.AG Roman Holec
     IV.AG Peter Burian
     I.ATL Richard Klánek
     I.BTL Denis Tobias Guliš
     II.ATL Matej Púčik
     II.BTL Nikolaj Kalinin
     III.ATL Róbert Hrbatý
     IV.ATL Tomáš Tomanička