• Žiacka rada

     • ZLOŽENIE

     • ZLOŽENIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY V ŠK. ROKU 2018/2019

      FUNKCIA

      MENO

      POZNÁMKA

      Predseda:

      Kováčová Nela

      III. AG

      Podpredseda:

      Lisová Katarína

      II.AG

      Tajomník:

      Kopecká Zuzana

      I.AG

      Čestný člen:

      Valt Ľuboš, Mgr.

      riaditeľ školy

      Koordinátor:

      Gabrižová Jarmila, Mgr.

       

      TRIEDA

      ZÁSTUPCA

      ZÁSTUPCA

      Príma

      Bartáková Adriana

      Čepelová Nela

      Tercia

      Klčová Eliška

      Čačková Nikola

      Kvarta

      Kopecká Marianna

      Ďurišová Emma

      I.AG

      Kopecká Zuzana

      Baranka Damián

      II.AG

      Lisová Katarína

      Slimáková Katarína

      III.AG

      Beláň Marek

      ---

      IV.AG

      Jakalová Jasmína

      Adamcová Kristína

      Oktáva

      Molnárová Natália

      Adamíková Dominika

      I.ATL

      Bagin Samuel

      ---

      II.ATL

      Vojtechová Kvetoslava

      ---

      III.ATL

      Moško Stanislav

      ---

      IV.ATL

      Kunštatský Raymond

      Blažej Dominik

       

      Bajzík Viliam

      ---

       

      Ďurčová Jasmína

      Škadrová Ema

       

      Hlásny Dominik Psotová Lívia