• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
    • Albert Einstein
    • Love all, trust a few, do wrong to none.
    • William Shakespear
    • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
    • Carl Rogers
    • Žiacka školská rada pre školský rok 2023/2024

    • FUNKCIA MENO
     Predseda Nikolaj Kalinin
     Podpredseda Jozef Kubáň
     Čestný člen Ing. Jozef Imrišek
     Koordinátor Mgr. Lenka Púpavová

      

     7.AZŠ

     Ema Bučková

     7.BZŠ

     Olívia Sabová

     8.AZŠ

     Rút Ovečková

     9.AZŠ

     Vivien Psotová

     I.ATL

     Dominik Temiak

     I.BTL

     Roland Štefanec

     II.ATL

     Milan Loduha

     II.BTL

     Denis Tobis Guliš

     sexta

     Nela Čepelová

     III.ATL

     Matej Púčik

     III.BTL

     Jozef Kubáň

     IV.ATL

     Róbert Hrbatý

     IV.AG

     Roman Holec