• NP POP 3

    • Pomáhajúce profesie

    • Sme zapojení v Národnom projekte POP 3 

     - Podpora pomáhajúcich profesií

     https://nivam.sk/np-pop3/