• Krúžky

      • Krúžky

      • V školskom roku 2019/2020 pracujú v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici nasledovné krúžky:

      • zatiaľ žiadne údaje