• VEDENIE ŠKOLY

     • Kontaktné údaje

     • Riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca

      Ing. Jozef Imrišek

      email: riaditel@ssnd.sk

      tel: 0917861122, 0909250933 - administratíva

       

      Zástupca pre materskú školu

      Mgr. Barbora Smolková

      email: skolka@ssnd.sk

      tel: 0911222217

       

      Zástupca pre základnú školu

      Mgr. Jarmila Gabrižová

      email: zastzs@ssnd.sk

      tel: 0909250211

       

      Zástupca pre SOŠ IT

      Mgr. Ján Šatka

      email: zastsos@ssnd.sk

      tel: 0911253556

       

      Vedúca školskej jedálne

      Renáta Eliášová

      email: jedalen@ssnd.sk

      tel: 042 4326385