• VEDENIE ŠKOLY

    • Riaditeľ a zástupcovia organizačných zložiek

    • Riaditeľ školy Ing. Jozef Imrišek riaditel@ssnd.sk
     Zástupca pre Materskú školu Mgr. Barbora Smolková skolka@ssnd.sk
     Zástupca pre Základnú školu Mgr. Jarmila Gabrižová zastzs@ssnd.sk
     Zástupca pre Gymnázium a SOŠ IT Mgr. Ján Šatka zastgym@ssnd.sk, zastsos@ssnd.sk
     Vedúca Školskej jedálne Renáta Eliašová jedalen@ssnd.sk