• Úspechy

    • Úspechy a ocenenia

    • Na nasledujúcich stránkach nájdete najvýraznejšie úspechy a ocenenia žiakov školy v jednotlivých školských rokoch.

    • 2021/2022

    • Okresné kolo

      • Nicolas Fitko

      • 3. miesto
      • Super florbal cup · Okresné kolo · 2021/2022
      • Matej Hort

      • 3. miesto
      • Super florbal cup · Okresné kolo · 2021/2022
      • Andrej Koprda

      • 3. miesto
      • Super florbal cup · Okresné kolo · 2021/2022
      • Matúš Lamačka

      • 3. miesto
      • Super florbal cup · Okresné kolo · 2021/2022
      • Leonard Lukáš

      • 3. miesto
      • Super florbal cup · Okresné kolo · 2021/2022
      • Vladimír Masár

      • 3. miesto
      • Super florbal cup · Okresné kolo · 2021/2022
      • Adam Rekem

      • 3. miesto
      • Super florbal cup · Okresné kolo · 2021/2022
      • Adrián Vrbovský

      • 3. miesto
      • Super florbal cup · Okresné kolo · 2021/2022
      • Nela Čepelová

      • 4. miesto
      • Biologická olympiáda - kat. C-TP · Okresné kolo · 2021/2022
      • Terézia Koutenská

      • 9. miesto
      • Biologická olympiáda - kat. C-TP · Okresné kolo · 2021/2022
      • Natália Janeková

      • 8. miesto
      • Biologická olympiáda - kat. C-TP · Okresné kolo · 2021/2022
      • Júlia Becincová

      • 11. miesto
      • Biologická olympiáda - kat. C-TP · Okresné kolo · 2021/2022
      • Nela Čepelová

      • 1. miesto
      • Dejepisná olympiáda - Kat. C · Okresné kolo · 2021/2022
      • Nina Čepelová

      • 2. miesto
      • Dejepisná olympiáda - Kat. C · Okresné kolo · 2021/2022
      • Soňa Vrbovská

      • 6. miesto
      • Dejepisná olympiáda - kat. F · Okresné kolo · 2021/2022
      • Vanesa Žuchová

      • 9. miesto
      • Dejepisná olympiáda - kat. F · Okresné kolo · 2021/2022
      • Nina Čepelová

      • 5. miesto
      • Matematická olympiáda - Kat. Z9 · Okresné kolo · 2021/2022
      • Nela Čepelová

      • 7. miesto
      • Matematická olympiáda - Kat. Z9 · Okresné kolo · 2021/2022
      • Peter Cicoň

      • 1. miesto
      • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
      • Filip Krátky

      • 2. miesto
      • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
   • Filter

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať