• Novinky

     • Prvouka u druhákov
      • Prvouka u druhákov

      • Kostra sem, kostra tam,

       na prvouke zábava!

       Kosti, svaly, celý človek,

       pre 2.B žiaden problém.

       Deti si na hodine prvouky prezreli kostru človeka, o ktorej sa práve učia. Z názornej ukážky mali radosť, pretože, ako sa hovorí: "Raz vidieť je lepšie, než stokrát počuť."

     • Štvrtáci na Erasme
      • Štvrtáci na Erasme

      • Tento týždeň sme začali našu historicky prvú mobilitu študentov vďaka podpore z projektu ERASMUS+ pre odborné vzdelanie. Vycestovali sme do Saska v Nemecku - z cesty vám prinesieme fotografie a popis nášho 🚂 "dobrodružného" putovania. Vo Vitalis Gut Wehlitz sme sa stretli so študentmi z Írska 🇮🇹, Grécka 🇬🇷, Portugalska 🇵🇹 a Španielska 🇪🇸. Mentor Ivan všetkých v angličtine privítal a pridelil im IT projekt, na ktorom budú počas tohto týždňa naši študenti pracovať. Veríme, že štvrtáci nám urobia dobrý predvoj pre nasledujúci ERASMUS v máji pre tretiakov.

       Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. 

       #CommsJourney#erasmusplus 

     • Náš ples
      • Náš ples

      • Spoločná zábava kolegov, rodičov, absolventov a priaznivcov školy sa konala v sobotu 27.1.2024. Stretli sme sa na sv. omši v Kolačíne a pokračovali zábavou v miestnom dome kultúry. 

       Bolo super - chutné jedlo, skvelá tombola, vynikajúca zábava.

       Ďakujeme organizátorom a tešíme sa na stretnutie zasa o rok.

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín

      • Jubilejný 70. ročník recitačnej súťaže v umeleckom prednese sa konal aj u  nás v škole. Ako prvé súťažili najmladšie deti. Prednášali péziu aj prózu a snažili sa získať postup do vyšších kôl. Najviac bodov od poroty získali:

       Poézia

       1. Klára Horváthová

       2. Jakub Krejčík

       3. Eliška Škvarková

       Próza

       1. Boris Basila

       2. Samuel Kormanec

       3. Maximilián Hort

       Blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Olympijský odznak všestrannosti
      • Olympijský odznak všestrannosti

      • Tento rok sa naša základná škola zapojila do súťaže Olympijský odznak všestrannosti. Testovali sme všetkých žiakov 6.- 9. roč. v šiestich pohybových testoch. Každý žiak dostal Certifikát a najlepší zlaté, strieborné a bronzové odznaky. 

     • Aktívna matematika
      • Aktívna matematika

      • Riadené aktívne učenie prostredníctvom hry zažívajú na hodinách matematiky naši druháci a tretiaci. Do popredia je stavaná samostatnosť a zodpovednosť dieťaťa a jeho aktívna účasť v procese učenia.

     • Vzdelávanie pedagógov
      • Vzdelávanie pedagógov

      • Dňa 18.1.2024 absolvovali členovia školského podporného tímu vzdelávací program s názvom Vývinová jazyková porucha - jej presahy do školského fungovania dieťaťa. Prednášku pre učiteľov z regiónu zorganizovalo RCPU Považie u nás v škole. Prednášajúcou bola Doc. PaedDr. Oľga Račková, PhD., SCPP Ilava. 

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • Školské kolo online biologickej olympiády sa konalo 11.1.2024. Súťažiaci sa snažili získať čo najviac bodov a prebojovať sa do okresného kola. Najlepšie sa darilo ôsmakom:

       1. Jakub Hort

       2. Rút Ovečková

       3. Matyáš Matouch

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • Slovenčina je predmet, ktorý majú naši žiaci od nástupu do školy až po maturitnú skúšku. Stredoškoláci sa aj tento rok zapojili do olympiády, kde si overili získané vedomosti a zručnosti. Najúspešnejší v tomto školskom roku sú:

       Kategória A

       1. Lubomír Soldán, 3.ATL

       2. Martin Valko, 3.ATL

       3. Adam Stratilík, 3.ATL

       Kategória B

       1. Samuel Kiš, 1.ATL

       2. Juraj Turza, sexta

       3. Michal Hlávka, 1.ATL

     • Prvouka u druhákov
      • Prvouka u druhákov

      • Žiaci v 2.A nepotrebujú na svoje pokusy nič mimoriadne. Zopár surovín z kuchyne, trocha zeminy, voda, poháriky a už sa veselo prelievalo. Takto realizovali prvé vedecké/detské overovania :)

     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

      • Tento rok dva plné autobusy žiakov vycestovali za snehom do strediska Skalka pri Kremnici.

       - dve triedy siedmakov zo ZŠ

       - dve triedy prvákov z SOŠ IT

       Parádne počasie, krásna lyžovačka.

     • Krajské ocenenie
      • Krajské ocenenie

      • Zenit v programovaní je súťaž do ktorej sa opakovane zapájajú aj naši študenti. V tomto roku najúspešnejší bol Vladimír Kováčik z II.ATL, ktorý získal 2. miesto v krajskom kole. Diplom a pohár obdržal z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne. Úspešným riešiteľom krajského kola tejto online súťaže bol aj Adam Stratilík z III.ATL.

       Blahoželáme a prajeme veľa úspešných životných "klikov".