• Novinky

     • DOD v SOŠ-IT | 05.12.´23
      • DOD v SOŠ-IT | 05.12.´23

      • SOŠ-IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 05.12.2023 v priestoroch školy.

       Prosíme všetkých záujemcov o štúdium v odbore technické lýceum - *programovanie* | *aplikovaná informatika* | *duál v IT*,

       ktorí navštívia DOD v našej škole, aby sa

       REGISTROVALI

       na nižšie uvedenom linku.

        

       REGISTRAČNÝ FORMULÁR na DOD v SOŠ-IT

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Školské kolo obľúbenej Olympiády z anglického jazyka sa konalo v pondelok 27.11.2023 pre všetky naše organizačné zložky. Súťažilo 28 najlepších reprezentantov jednotlivých tried. Výsledky sú nasledovné:

       1A kategória

       1. Lara Cíbiková, 7.BZŠ

       2. Vanesa Trokanová, 7.AZŠ

       3. Ema Bučková, 7.AZŠ

       1B kategória

       1. Matyáš Matouch, 8.AZŠ

       2. - 3. Branislav Lasch, 9.AZŠ

       2. - 3. Matej Púpava, 9.AZŠ

       2A kategória

       1. Petra Fuleková, sexta

       2. Jitka Tomaščíková, sexta

       2B kategória

       1. Filip Krátky, IV.AG

       2D kategória

       1. Adam Stratilík, III.ATL

       2. Soňa Rídziová, III.BTL

       3. Dorian Morong, IV.ATL

       Blahoželáme všetkým a prajeme našim víťazom úspešnú reprezentáciu v ďalších kolách súťaže.

     • Technická olympiáda
      • Technická olympiáda

      • Mladí, šikovní technici sa stretli na okresnom kole olympiády v Dubnici nad Váhom. Po vypracovaní testu, riešili aj praktické zadanie. Našu školu v dvoch kategóriách reprezentovali:

       - Alex Gajdošík, 7.B

       - Matyáš Matouch, 8.A

       - Rút Ovečková, 8.A

     • Slávnosť pera
      • Slávnosť pera

      • Naši prváci zvládli veľmi dobre prvé týždne v škole a tak sme im pripravili výnimočnú oslavu. Triedna pani učiteľka Mgr. Jana Šimončíková nacvičila so žiakmi porgram pre rodičov, po ktorom nasledoval prvácky sľub. Odmenou boli pre žiakov krásne, pani učiteľkou vyrobené čiapočky a darčeky.

       Portrétové fotky pred pripravenou fotostenou budú skvelou spomienkou na toto výnimočné popoludnie. 

     • Podnikavosť
      • Podnikavosť

      • V utorok 21.11.2023 sme boli spoluorganizátormi celoslovenského finále ročného programu Podnikavosť. Spoločnosť Pronea zorganizovala pre študentov sériu workshopov, ktorých vyvrcholením bolo stretnutie a prezentácia najúspešnejších kolektívov z jednotlivých škôl - našej a Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra a Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske. 

       Naši študenti - Damián Jambor, Sebastián Kuchta, Šimon Matejíčka a Kristián Valjent získali ocenenie za svoj projekt Level App. 

     • Jobusovky
      • Jobusovky

      • Literárno-hudobný program o knihách Jobusových. Autor Braňo Jobus rozprával a spieval o svojich príbehoch z kníh pre deti i starších študentov. 

     • Finalisti z Amavetu
      • Finalisti z Amavetu

      • Na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktoré sa konalo 9. a 10. novembra v Bratislave, mala zastúpenie aj naša škola. Medzi súťažiacimi svoje práce v podobe posteru predstavili Róbert Hrbatý zo 4.ATL (Laserový ukazovateľ vesmírnych objektov) a Tomáš Cyprian z 3.BTL (Smartfónom ovládaný teleskop). Obaja študenti technického lýcea sú zároveň aj členmi Amavet klubu č.966 - Pöllö.

     • Pronea
      • Pronea

      • Školské kolo súťaže v Podnikavosť sa konalo  10.11. 2023. Víťazným tímom je Level APP v zložení:

       - Damián Jambor

       - Sebastián Kuchta

       - Šimon Matejička

       - Kristián Valjent

       Chlapci so svojou aplikáciou postupujú do slovenského finále, ktoré sa bude konať 21.11.2023 v priestoroch našej školy.

     • Erasmus plus
      • Erasmus plus

      • Doladenie posledných detailov priamo v Nemecku.

       - vďaka tomuto projektu budú mať už onedlho študenti z našej SOŠ informačných technológií možnosť vycestovať do Vitalis Gut Wehlitz.

       - praktické overenie a nadobudnutie ďalších vedomostí a zručností v medzinárodnom prostredí

       - významná príležitosť pre študentov, ktorá je plne hradená z prostriedkov Európskej únie

     • Trenčiansky robotický deň
      • Trenčiansky robotický deň

      • Štvorica našich študentov bola dňa 9.11.2023 súčasťou 17. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov v Trenčíne. Reprezentovali nás zástupcovia základnej aj strednej školy.

       - Jakub Hort, 8.AZŠ

       - Lukáš Horňák, II.ATL

       - Michael Hnila, II.ATL

       - Patrik Navrátil, II.ATL

       Ďakujeme chlapci za dobrý výkon.

     • Návšteva seniorov
      • Návšteva seniorov

      • Deti zo školského klubu boli potešiť seniorov v Zariadení sociálnych služieb Tri duby. Pripravili si pre nich s pani vychovávateľkami krásne, ručne robené pozdravy. Spoločne strávený čas a zdieľanie zážitkov bolo pre obe skupiny veľmi emocionálne.

     • Polepetko v škôlke
      • Polepetko v škôlke

      • Divadelné predstavenie Polepetko prišli pre deti do materskej školy zahrať herci z divadla Príbeh zo Žiliny. Deťom sa veľmi páčilo a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutia.

     • Október v materskej škole
      • Október v materskej škole

      • Počas celého októbra sa v materskej škole čítalo vo veľkom. A tentoraz nečítali iba pani učiteľky. Každú z tried navštívil pán riaditeľ a prečítal detičkám zopár stránok. Čítať prichádzali aj niektorí starí rodičia, aby deťom ukázali aké veselé a poučné príbehy sa v knihách nachádzajú.

       Boli to všetko milé návštevy a deti si aj týmto spôsobom budujú svoj vzťah k čítaniu.

     • Zrýchlený šach
      • Zrýchlený šach

      • Školské majstrovstvá okresu Ilava žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu sa konali v piatok 3.11.2023 v Kultúrnej Besede v Novej Dubnici. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorý sa umiestnili v prvej štvrtine výsledkovej listiny. 

       - Alex Gajdošík

       - Nicolas Kaštíl

       - Adrián Kopčan

       - Branislav Lasch

       - Adrián Vrbovský

       Chlapci, ďakujeme za pekný športový výkon.