• Novinky

     • Školský rok 2023/2024
      • Školský rok 2023/2024

      • Školský rok 2023/2024 otvoríme 4. septembra 2023 (v pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou vo farskom Kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici.

       Žiaci a študenti školy sa s triednymi učiteľmi stretnú 15 minút pred svätou omšou, t.j. o 8.45 hod. na nádvorí školy (niektoré triedy majú termín upresnený nižšie), aby počas sv. omše sedeli spolu so svojimi triedami. Po sv. omši sa 1. školský deň končí.
       ____________________________________________________________________

        

       Informácia pre rodičov detí MŠ
       - MŠ je otvorená od 6:00 hod a funguje v bežnom režime do 16:00
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

       Informácia pre rodičov prvákov ZŠ
       - stretnutie o 8:00 na nádvorí školy
       - požehnanie školských tašiek na prízemí ZŠ
       - prvý deň nie sú prezuvky ani žiadne iné veci potrebné, žiaci si prinesú len školskú tašku
       - po stretnutí v triede s triednou pani učiteľkou, o cca 8.45 hod. sa prváci s rodičmi presunú do kostola na sv. omšu
       - po jej skončení odchádzajú deti domov spolu s rodičmi
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

       Informácia pre triedu 2.B ZŠ

       Nakoľko budú mať novú pani učiteľku, stretnú sa o 8.20 hod. v šatni, odkiaľ
       pôjdu spoločne do triedy. Po krátkom zoznámení sa a usmernení, pôjdu spoločne
       na svätú omšu. Po skončení omše budú deti privedené pred školu, kde si ich rodičia vyzdvihnú o cca. 10:00 hod.
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       Informácia pre prvákov SOŠ IT
       - stretnutie 8:30 na nádvorí školy
       - spoločné pokyny a odchod s triednymi učiteľmi na sv. omšu

        

       ORGANIZÁCIA 1. ŠKOLSKÉHO TÝŽDŇA

       V utorok 05.09. 2023 budú žiaci 1. stupňa ZŠ v škole 4 vyučovacie hodiny (t.j. do 11:25 hod.) a žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti SŠ 5 vyučovacích hodín (t.j. do 12:15 hod.) so svojimi triednymi učiteľmi. Obdržia učebnice, budú oboznámení so školským poriadkom, BOZP, ako i systémom hodnotenia v šk. roku 2023/2024.
        

       Od 06.09.2023 (streda) do 07.09.2023 prebieha vyučovanie podľa mimoriadneho rozvrhu - žiaci 1. stupňa ZŠ budú v škole 4 vyučovacie hodiny | žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti SŠ 5 vyučovacích hodín.

       08.09.2023 v piatok účelové cvičenie.

        


       ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

       - prevádzka pre MŠ od 4.09.2023

       - prevádzka pre ZŠ a SŠ od 5. 09.2023


       Dôležité upozornenie

       Všetci žiaci školy, ktorí boli prihlásení na stravovanie už v minulom školskom roku, sú automaticky stravníkmi aj v tomto školskom roku. Prihlášku vypisujú len NOVÍ STRAVNÍCI, t.z. žiaci prvých ročníkov a tí, ktorí v sa v minulom šk. roku nestravovali. 
       AK V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 UŽ NEMÁTE ZÁUJEM O POBERANIE STRAVY PRE VAŠE DIEŤA , PROSÍME, ODHLÁSTE HO!

        


       ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
       V pondelok 4. septembra 2023 – ŠKD nie je v prevádzke.
       Činnosť ŠKD bude začínať od utorka 5. septembra 2023, v prevádzke bude už ranný klub (od 6:00 hod.) a následne činnosť školského klubu pokračuje ako obvykle do 16:30.