• Novinky

     • Zenit v programovaní
      • Zenit v programovaní

      • Naši informatici súťažili v troch kategóriách v školskom kole 17.10.2023. Zapojilo sa  množstvo študentiek aj študentov a viacero z nich si vybojovalo postup do krajského kola. 

       Kategória A - 14 postupujúcich

       1. DamiánJambor, IV.ATL

       2. Sebastián Kuchta, IV.ATL

       3. Kristián Valjent, IV.ATL.

       Kategória B - 11 postupujúcich

       1. Vladimír Kováčik, II.ATL

       2.-3. Dávid Krivoklatský, II.ATL

       2.-3. Milan Loduha, II.ATL

       Kategória Grafik

       1. Soňa Ridziová, III.BTL

       2. Ema Lea Rybárová, sexta

       3. Eva Oroszová, IV.AG

        

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • Školské kolo súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa pre kategóriu C konalo v utorok 17.10.2023. Prvé tri miesta obsadili dievčatá.

       Blahoželáme a víťazke prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

       1. Rút Ovečková, 8.A

       2. Tamara Klingová, 9.A

       3. Soňa Vrbovská, 8.A

     • Technická olympiáda
      • Technická olympiáda

      • Školské kolo súťaže sa konalo v dvoch kategóriách 11.10.2023 a zapojilo sa 25 žiakov druhého stupňa základnej školy.

       Kategória A

       1. Rút Ovečková, 8.A

       2. Matyáš Matouch, 8.A

       3. Adrián Kopčan, 9.A

       Kategória B

       1. Alex Gajdošík, 7.B

       2. Dominik Kotešovec, 6.A

       3. Juraj Janek, 7.A

       Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole.

     • Patríme medzi školy s najvyššou pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL
      • Patríme medzi školy s najvyššou pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL

      • Podľa dlhodobého merania NIVAM - národný inštitút vzdelávania a mládeže v rozmedzí rokov 2019 - 2023 naša SOŠ IT sv. Jána Bosca sa umiestnila v najvyššom - zelenom pásme, v kategórii nad úrovňou očakávania.

       Meraných a porovnávaných bolo 454 stredných škôl.

     • RUŽENEC nás všetkých spojil
      • RUŽENEC nás všetkých spojil

      • Spoločnou modlitbou vo všetkých zložkách sme dnes podporili aktivitu ACN - Aid to the Church in Need:

       Milión detí sa modlí ruženec za mier a pokoj vo svete

       - deti materskej školy si pripravili vlastný ruženec a pomodlili sa vonku na školskom dvore

       - žiaci základnej školy sa modlili spievané desiatky v školskej kaplnke

       - študenti strednej školy sa v modlitbe spojili na konci vyučovania

       K modlitbe sa pridali aj pracovníci technickej zložky na svojich pracoviskách.

     • Jeseň v materskej škole
      • Jeseň v materskej škole

      • Naši najmladší kamaráti prežili prvý mesiac v radostnej atmosfére:

       - poznávali prírodu

       - zbierali gaštany

       - hrali sa na ihriskách

       - vyrobili krásne výrobky

       - navštívili farský kostol a pomodlili sa pri vyloženej Sviatosti oltárnej

     • Smerujeme do finále
      • Smerujeme do finále

      • Študent TOMÁŠ CYPRIAN z III.BTL veľmi úspešne reprezentoval v piatok 13.10.2023 našu školu Spojená škola sv. Jána Bosca a Amavet klub PÖLLÖ Nová Dubnica na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET v Partizánskom.

       Smartfónom kontrolovaný teleskop

       tento jeho projekt bol zaradený medzi 7 najkvalitnejších a zabezpečil mu postup do Celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 9. a 10. novembra 2023 v priestoroch výstaviska Incheba expo Bratislava.

       Blahoželáme Tomáš tebe i kolegovi Ing. Rastislavovi Hollému k získaniu tohto finálového postupu.

     • Duchovná formácia
      • Duchovná formácia

      • Naši novozamestnaní pedagógovia sa v stredu 11.10.2023 zúčastnili duchovno - formačného stretnutia pre nových zamestnancov cirkevných škôl. Na stretnutí v Žiline boli kolegovia Mgr. Dagmar Hanincová, Mgr. Jana Šimončíková a Mgr. Marián Žemla.

     • Zbierka Biela pastelka
      • Zbierka Biela pastelka

      • Spoločne s našimi dobrovoľníkmi sme podporili verejnú zbierku Biela pastelka sumou 242,08 eur. 

       Vďaka tomuto príspevku dokáže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bezplatne pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím po celom Slovensku.

     • Matematika kvalitnejšie
      • Matematika kvalitnejšie

      • Vyučujúce prvého stupňa ZŠ - Mgr. Dolinajová a Mgr. Kaštílová sa v piatok 29.9.2023 zúčastnili odbornej konferencie s názvom Jesenná škola o vyučovaní matematiky. Objavovali nové možnosti matematického vzdelávania a inovatívne metódy vyučovania. Inšpirovali sa prednáškami odborníkov a niektoré aktivity si aj prakticky odskúšali.