• Novinky

     • Rozlúčka s duchovným správcom
      • Rozlúčka s duchovným správcom

      • Don Marek Michalenko pôsobil v našej farnosti osem rokov. Posledné roky bol zároveň duchovným správcom školy. Od budúceho školského roka už bude na novom pôsobisku a tak sme sa stretli a ďakovali za jeho aktivity u nás. 

       Marek, nech Pán žehná tvoje kroky kamkoľvek pôjdeš a nezabudni - v našich srdciach zostávaš zapísaný navždy.

     • Spolupráca s univerzitou
      • Spolupráca s univerzitou

      • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) podporuje talentovaných a inovatívnych jednotlivcov, ktorí majú záujem o prácu s novou technológiou FDM 3D tlačiarní. Toto je oblasť, ktorou sa zaoberajú aj naši študenti.

       Jeden z nich, Andrej Nosál s pomocou koordinátora duálneho vzdelávania, Mgr., Ing. Mariána Stráňavského nadviazal spoluprácu so zavedenými pracoviskami v oblasti FDM tlačiarní, Zaoberajú sa tlačou na rôzne materiály vrátane kovov. Táto príležitosť ponúka žiakovi jedinečnú možnosť získať praktické skúsenosti a zapojiť sa do projektov, ktoré využívajú 3D tlačiarenské technológie.

       Prvá spolupráca medzi TnUAD a vybraným žiakom sa uskutoční na festivale Pohoda 2023. Počas tohto podujatia budeme skenovať tváre ľudí a následne vytvorené modely vytlačíme pomocou 3D tlačiarní. Táto aktivita je skvelou príležitosťou na demonštráciu a propagáciu nových technológií nielen širšej verejnosti, ale aj významným partnerom a potenciálnym investorom.

     • Koniec školského roka
      • Koniec školského roka

      • 30. jún je už tradične iný ako všetky ostatné školské dni. Rozdávajú sa vysvedčenia a žiakom začínajú prázdniny. Aj v našej škole sme ich tento rok rozdali viac ako 400.

       Nasledovalo požehnanie od odchádzajúceho duchovného správcu školy Mareka Michalenka, SDB a prázdniny sa začali aj u nás.

     • Rozlúčka
      • Rozlúčka

      • Mgr. Edita Danišová bola našou kolegyňou od roku 1999 až do konca tohto školského roka. Ako učiteľka matematiky, chémie a isté obdobie aj ako riaditeľka školy vykonávala svoju prácu veľmi zodpovedne, odborne a s láskou.

       Ďakujeme ti milá Editka za všetko dobré, čo si urobila v prospech školy.

       Do ďalšej - dôchodkovej etapy života prajeme veľa zdravia, energie a príjemných chvíľ v kruhu priateľov a rodiny. 

     • Slimáková
      • Slimáková

      • Piataci sa po úspešnej výprave na Markovicu vybrali znova na turistiku. Tentokrát si dali za cieľ neďaleký vrch Slimáková - 495 metrov nad morom. Prechádzka to bola parádna a zážitkov z cesty bolo zasa veľa. 

       Po prázdninách sa znova spoločne niekam vyberú.