• Novinky

     • OZNAM stravníkom v ŠJ
      • OZNAM stravníkom v ŠJ

      • Od 01.01.2023 sa mení finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov na 2. finančné pásmo. Z tohto dôvodu sa mení aj príspevok zákonného zástupcu na nákup potravín takto:

       Materská škola:

       - z 1,54 € na 1,90 €/deň. Mesačne – 40 € deti bez olovrantu 33 €

       Základná škola:

       - žiaci 1. – 4. ročníka z 1,21 € na 1,50 €/deň. Mesačná platba = 32 €

       - žiaci 5. – 9. ročníka z 1,30 € na 1,70 €/deň. Mesačná platba = 36 €

       Stredná škola:

       - Gymnázium a SOŠ IT z 1,41 € na 1,90 €/deň. Mesačná platba = 40 €

       Zamestnanci z 1,41 € na 1,90 €/deň. Mesačná platba = 40 €

       Zvýšené platby je potrebné nastaviť už od decembra 2022.

       Pri zadávaní platby napíšte do poznámky meno, priezvisko a triedu Vášho dieťaťa!!!

     • Pronea - WORKSHOP PODNIKAVOSTI
      • Pronea - WORKSHOP PODNIKAVOSTI

      • 28.11.2022 naši študenti absolvovali prvé stretnutie s certifikovanou trénerkou a koučkou, dizajnérkou rozvojových projektov Danielou Daubnerovou v rámci projektu WORKSHOP PODNIKAVOSTI, do ktorého sa medzi prvými zapojila aj naša škola.

       Projekt je zameraný na postoje a myslenie mladých ľudí v dnešnom svete podnikania. Úžasné na ústrednej myšlienke je, že učí mladých ľudí podnikavosti a nie iba podnikať. Že prečo? Správny postoj a pohľad na riešenie problémov sa netýka len podnikania v zmysle zarábania peňazí, ale bežného života. 

       https://academy.pronea.sk/workshopy-podnikavosti/

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Školské kolo tejto veľmi populárnej postupovej súťaže absolvovalo v našej škole viac ako 90 žiakov a študentov. Veľmi sa tomu tešíme.

       Predstavujeme vám našich najúspešnejších, ktorým zároveň blahoželáme k umiestneniu. Všetkým víťazom, ktorí postupujú do okresných kôl prajeme veľa úspechov.

     • Workshop Aj TY v IT
      • Workshop Aj TY v IT

      • Naše študentky - dievčatá z gymnázia a z technického lýcea sa už presvedčili, že naprogramovať vlastnú web stránku od základného HTML a CSS kódu až po jej rozbehnutie na serveri nie je ani ťažké, ani zložité.

       S lektorom Pavlom Senkom a vďaka občianskemu združeniu "Aj  TYv IT" si dievčatá vyskúšali technológie na ktorých weby fungujú, vytvorili si svoj vlastný web a sprístupnili ho na internete. Môžu tak ukázať aj svojim kamarátkam, že im to išlo naozaj super :-) 

       Dievčatá sa vo svete technológií vedia uplatniť minimálne tak dobre ako chlapci.

     • DOD v SOŠ-IT | 01.12.´22
      • DOD v SOŠ-IT | 01.12.´22

      • SOŠ-IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 01.12.2022 v priestoroch školy.

       Prosíme všetkých záujemcov o štúdium v odbore technické lýceum - *programovanie* | *aplikovaná informatika* | *duál v IT*,

       ktorí navštívia DOD v našej škole, aby sa

       REGISTROVALI

       na nižšie uvedenom linku.

        

       REGISTRAČNÝ FORMULÁR na DOD v SOŠ-IT

     • Piataci v knižnici
      • Piataci v knižnici

      • Žiaci 5.A triedy sa v piatok 25.11.2022 zúčastnili exkurzie v miestnej knižnici. V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra upevňovali svoj pozitívny vzťah k literatúre a ku knihám. 

     • Naháňačky s trénerkou
      • Naháňačky s trénerkou

      • Na hodinách telesnej výchovy s trénerkou sme sa bavili pri Mravčej naháňačke, klobúčikových behačkách a na záver pri Mrkvičkách. 

     • Praktická chémia
      • Praktická chémia

      • Naši najmladší chemici si trénovali svoje zručnosti v laboratóriu. Po teoretickej príprave  v téme Oddeľovanie zložiek zmesí, si všetko prakticky overili. Kryštalizáciou modrej skalice získali krásne modré kryštály kosoštvorcového tvaru. Oddelili atrament rozpustený vo vode adsorpciou a filtráciou. 

       ..a možno majú medzi sebou budúceho vedca ..

     • Deviatacky dezert
      • Deviatacky dezert

      • Chutné čokoládové mafinky dnes napiekli deviataci. Žiaci si všetko zorganizovali, priniesli, upiekli a v závere aj upratali. Jedine s jedením si nechali pomôcť.

       Všetci, ktorí mali možnosť ochutnať, chválili tvar, vôňu a samozrejme vynikajúcu chuť.

     • Divadlo v KC Panorex
      • Divadlo v KC Panorex

      • Žiaci II. stupňa ZŠ sa zúčastnili divadelného predstavenia "Milý denníček" a "Taký krásny deň to mohol byť" v podaní DIVADELNÉHO SÚBORU BEBČINA. Obidve hry zaujali originálnym spracovaním.

       Najviac nás potešilo, že sme medzi účinkujúcimi spoznávali našich žiakov. Súčasných a dokonca aj našich absolventov.

     • Kvinta v Bratislave
      • Kvinta v Bratislave

      • Kultúrny zážitok triedy kvinta skončil minulý týždeň pred dverami SND nekompromisným oznamom - PREDSTAVENIE ZRUŠENÉ BEZ NÁHRADY.

       Napriek tomu študenti absolvovali hodnotný program: vychádzku starým mestom, počas ktorej sa viackrát zastavili na historicky významných miestach, uctili si obete nedávnych tragédii v Bratislave a vydali sa na objavnú cestu hlbinami vesmíru na výstave Cosmos Discovery. Telo posilnili rýchlym občerstvením v nákupnom centre a unavení, ale bohatší o nepredvídané zážitky sa podvečer vrátili domov.

     • Po prestávke opäť v divadle
      • Po prestávke opäť v divadle

      • Dnes si do divadelného hľadiska sadli naši študenti tretieho ročníka Gymnázia a SOŠ Informačných technológií, aby si vychutnali najznámejšiu Shakespearovu komédiu v podaní hercov Slovenského komorného divadla v Martine.

     • Comenia Script
      • Comenia Script

      • Srdečne pozývame všetkých záujemcov na pripravovanú besedu k nespojitému písmu Comenia Script, ktoré v našej škole učíme už od roku 2017.

     • Pasovačka prvákov
      • Pasovačka prvákov

      • Našich najmladších školákov, prváčikov sme slávnostne pasovali na žiakov Spojenej školy sv. Jána Bosca.

       V priestoroch saleziánskeho strediska predviedli čo sa už stihli naučiť a sľúbili, že budú usilovne pracovať aj naďalej. S čokoládovou medailou na krku a pasovacím dekrétom v ruke si s don Michalenkom, duchovným správcom školy aj zaspievali. Veselá zábava v čajovni pokračovala až do neskorého popoludnia.

     • ŠPONGIA 2022
      • ŠPONGIA 2022

      • Športové Programovanie Oči Neodpudzujúcich Grafických Interaktívnych Aplikácií

       Do celoslovenského kola súťaže sa prebojoval tím našich tretiakov aj druhákov z SOŠ IT - BLAHOŽELÁME

       - ich hry môžete otestovať aj vy

       https://lnk.sk/wcty

     • Tréneri v škole
      • Tréneri v škole

      • Najnovšie hodiny malých športovcov s trénerkou boli zamerané na loptičky a lopty. Bavili sa pri súťažiach, prihrávkach, podávaní a triafačke.

     • Čítame Rebrík
      • Čítame Rebrík

      • Naši štvrtáci usilovne pokračujú vo vytváraní príspevkov do kresťanského časopisu Rebrík. Píšu príbehy a básničky, tiež svoju kreativitu rozvíjajú vo výtvarnom prevedení témy. O tom, že sú ich príspevky úspešné, svedčí aj ďalšie ocenenie dvoch žiakov 4.AZŠ: Tobiáša Blažeja a Ester Ovečkovej.

       Blahoželáme.

     • Výstavy v Bratislave
      • Výstavy v Bratislave

      • Objavovať vesmír do Bratislavy sa vybrali naši tretiaci a piataci zo základnej školy. Ich cieľom bola výstava Cosmos Discovery, ktorá je aktuálne inštalovaná v priestoroch Incheba Expo. Prehliadli si exponáty,  zažili virtuálnu realitu a tí najodvážnejší vyskúšali aj gyroscop.

       Ďalším cieľom bola medzinárodná knižná výstava Bibliotéka 2022, kde sa žiaci stretli s našim bývalým žiakom Viliamom Bajzíkom, ktorý mal zrovna autogramiádu k novovydanej knihe o pečení.

       Záver dňa už tradične patril haburgerom, hranolkám a slamkovej tekutine. Stretnutie so známou herečkou len vyšperkovalo deň všetkým jej obdivovateľom.

       Za super doprovod, sprevádzanie a modlitbový program v autobuse ďakujeme don Niznerovi, ktorý pripravuje tretiakov na prvé sv. prijímanie.

       https://www.cosmosbratislava.sk

     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Stredoškolské duchovné obnovy začali v tomto týždni triedy 1.ATL, 1.BTL a Kvinta. Ich súčasťou boli sväté omše vo farskom kostole a v kaplnke u saleziánov. Do programu bol zaradený dokumentárny film Slepá viera o prekonávaní prekážok nevidiacim horolezcom. K téme viery sa viazala aj následná diskusia a aktivity v skupinkách.

     • IT v stavebníctve
      • IT v stavebníctve

      • Počas vyučovania Základov techniky sa 9. a 10. novembra uskutočnili dve prednášky pre študentov druhého ročníka Technického lýcea, počas ktorých mali možnosť oboznámiť sa s praxou a víziou využitia IT v stavebníctve. 

       Obe prednášky sa konali vo forme besedy s Ing. Matejom Rehákom, absolventom našej školy, ktorý pôsobí ako konateľ stavebnej spoločnosti Neture Bau spol. s r.o..

       Ďakujeme a tešíme sa z tejto spolupráce.