• Novinky

     • Prvé sväté prijímanie
      • Prvé sväté prijímanie

      • Prvýkrát prijali sväté prijímanie naši tretiaci v sobotu 28. 5. 2022. Na hodinách náboženstva sa na túto slávnosť pripravovali pod vedením saleziána Jozefa Peržeľa, ktorý mal aj počas svätej omše k deťom príhovor. Slávnostnú svätú omšu slúžil pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných pán farár Piešťanský. 

       Srdiečka, ktoré boli súčasťou bohato vyzdobeného kostola pripravili samotné deti. Symbolizovali pripravené, krásne srdcia na prijatie Eucharistie.

     • Majster Slovenska z našej školy
      • Majster Slovenska z našej školy

      • Majstrovstvá Slovenska dorastencov vo florbale v sezóne 2021 / 2022 už majú svojho víťaza. Zlaté medaily vybojovali hráči z neďalekého Trenčína - 1. FBC Trenčín. Veľkú zásluhu na tomto úspechu má aj náš šikovný deviatak - Tomáš Malko.

       Tomáš sa tomuto športu venuje už od detstva a veríme, že aj tento úspech mu dá motiváciu do ďalších tréningov. 

       Gratulujme a prejeme veľa ďalších športových i osobných úspechov.

     • Reštart učenia
      • Reštart učenia

      • Dňa 24. 5. 2022 sme sa zúčastnili inovatívnej konferencie pre učiteľov, ktorú pripravila spoločnosť Indícia, n. o. v reprezentačných priestoroch zrekonštruovanej priemyselnej pamiatky Elektrárňa Piešťany v spolupráci s nadáciou ZSE.

       Dopoludňajší blok programu tvorili vystúpenia kolegov učiteľov, ktorí prezentovali svoje príklady dobrej praxe. Občerstvenie počas celého dňa - začínajúc rozvoniavajúcim pečivom pri príchode, cez vynikajúci obed, kávu, koláče aj ovocie servírovali študenti z Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera - Piešťany. Popoludňajší blok tvorila moderovaná diskusia. 

       Na otázku: Čo znamená byť dobrým učiteľom? sa snažili hľadať odpovede zástupcovia učiteľov a tiež zástupcovia rôznych vzdelávacích organizácií, neziskových a občianskych združení. Názory boli rôzne, ale v jednom sme sa zhodli všetci - dobrý učiteľ dáva do svojej práce srdce.

     • Žilinská diecéza ocenila najlepších žiakov
      • Žilinská diecéza ocenila najlepších žiakov

      • Otec biskup Tomáš Galis dňa 18.5.2022 ocenil trinásť vybraných žiakov  katolíckych základnýcjh škôl. Z našej školy bola za výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života ocenená žiačka 9. A - Adriana Koprdová.

       Program začal slávnostnou svätou omšou a pokračoval spoločným obedom pre žiakov, rodičov a zástupcov školy. Po skončení oficiálnej časti bol priestor na osobné neformálne stretnutia.

     • Výlet do Trenčína
      • Výlet do Trenčína

      • V stredu - 18. 5. 2022 vycestovali všetci naši prvostupniari na výlet do neďalekého Trenčína. Navštívili dve zaujímavé miesta.

       - Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne, prehliadka so sprevodcom

       - CINEMAX Trenčín, detské predstavenie 

       Deti tentoraz necestovali ďaleko, ale zážitkov si všetci priniesli veľa. Triedne výlety a exkurzie predsa vždy potešia.

     • 3. miesto v SR - súťaž IHRA
      • 3. miesto v SR - súťaž IHRA

      • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizovala v školskom roku 2021/2022 už 10. ročník súťaže IHRA, ktorej sa so svojou hrou úspešne zúčastnil aj dvojčlenný tím z Technického lýcea.

       Autormi ocenenej hry SpinGame sú naši druháci:

       - Filip Masarik, program

       - Tomáš Benko, grafika

       Diplomy a cena boli doručené poštou a slávnostne ich študentom odovzdal pán riaditeľ.

       Aj keď pandémia koronavírusu pomaličky odznieva, organizátori sa rozhodli umožniť súťažiacim na prehliadke odprezentovať svoje výtvory podľa ich uváženia online, alebo prezenčne. Naša dvojica súťažiacich využila možnosť prezentovať svoju prácu online z priestorov multimediálnej učebne. Ich spolužiaci sledovali živý prenos z učebne informatiky.

       Pre mnohých boli práce žiakov z ostatných škôl inšpiráciou a zároveň aj výzvou. Do budúceho ročníka súťaže sa z Technického lýcea - SOŠ IT Spojenej školy sv. Jána Bosca plánuje zapojiť viac tímov – už teraz sa tešíme na ich hry a budúci ročník súťaže.

     • Kurz in-line korčuľovania
      • Kurz in-line korčuľovania

      • Korčuľovať na ľade sa naše deti učili v zime a s príchodom teplejšieho počasia sme ľadové korčule vymenili za kolieskové. Saleziánske ihriská sa na pár týždňov stali priestorom, kde prebehol kurz in-line korčuľovania pre žiakov prvého stupňa a materskej školy. Pod vedením skúsených lektorov zo spoločnosti Penguin sport club bolo učenie veľmi zábavné. Prvé nesmelé metre v závere vystriedali parádne jazdy.

       Všetci absolventi kurzu na záver získali okrem dobrého pocitu aj sladkosť a diplom s fotografiou, ktorá im bude pripomínať prvé odkorčuľované metre.

     • Vzácna návšteva v materskej škole
      • Vzácna návšteva v materskej škole

      • V utorok 10. mája 2022, v mesiaci Panny Márie sme v našej Materskej škole sv. Jána Bosca zorganizovali milé stretnutie. Navštívili nás naše priateľky - Rehoľné sestry Vincentky z Nitry, v zastúpení sestry Renáty a sestry Marie.

       Deti ich privítali piesňami a básňami. Sestričky im predstavili svoju rehoľu a dramatizáciou priblížili život svätej Kataríny Labouré. Spolu sme sa pomodlili desiatok sv. ruženca a zaspievali pieseň Boh ťa miluje. Deti mali z návštevy veľkú radosť, čo bolo možné vidieť na ich úsmevoch a žiariacich detských očkách.

       Veríme, že najbližšie stretnutia sa nám podarí zorganizovať čoskoro.

     • Žilinská diecéza ocenila najlepších študentov
      • Žilinská diecéza ocenila najlepších študentov

      • Vybraní študenti stredných škôl našej diecézy boli pozvaní v stredu 27. 4. 2022 na slávnostné oceňovanie otcom biskupom Tomášom Galisom. V sprievode rodičov a triednej učiteľky cestovala do Žiliny aj naša študentka 4.AG Zuzana Kopecká.

       Slávnostná svätá omša, ocenenie, spoločný obed a spomienkový darček boli odmenou za všetko dobré, čo Zuzana robila počas štúdia v našej škole. Dosahuje vynikaúce štúdijné výsledky, zapája sa do predmetových olympiád i charitatívnych projektov. V Študentskej rade pri Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici zastáva post podpredsedníčky. Angažuje sa aj ako aktívna animátorka v miestnom Saleziánskom stredisku pri organizovaní rôznych akcií.

     • Ekonomická olympiáda
      • Ekonomická olympiáda

      • Záujem študentov o ekonómiu každoročne rastie, o čom svedčí aj rekordná účasť v piatom ročníku Ekonomickej olympiády, ktorá sa konala 3. mája 2022 v hoteli Devín v Bratislave. Mali sme tam svojho úspešného reprezentanta.

       Peter Cicoň zo 4.AG sa vďaka usilovnej príprave prebojoval do celoslovenského finále. Konečné 11. miesto a umiestnenie sa medzi 0,45 % najšikovnejšími študentmi je vynikajúce.

       Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

     • Praktická časť maturitnej skúšky
      • Praktická časť maturitnej skúšky

      • Po dvojročnej pandemickej prestávke prebehli v SOŠ IT, ktorá je súčasťou našej Spojenej školy sv. Jána Bosca, opäť praktické maturity žiakov 4.ATL. Počas tejto časti maturitnej skúšky štvrtáci obhajovali svoje ročníkové projekty, na ktorých demonštrovali svoje vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté počas svojho štúdia. Mohli sme tak sledovať zaujímavé technické riešenia z oblasti webových technológií, internetu vecí, mobilných aplikácií, hier, …

       Obhajované projekty ich autori skúšobnej komisii predviedli aj na praktických ukážkach použitia a na funkčných prototypoch. S radosťou môžeme konštatovať, že všetky projekty boli úspešne obhájené.

       Živá diskusia k jednotlivým prácam pokračovala medzi žiakmi a učiteľmi aj po ukončení tejto časti maturitnej skúšky.

       Študentom prajeme rovnako kvalitné výkony aj v záverečnej, ústnej časti.

     • Čítame Rebrík - detský katolícky časopis
      • Čítame Rebrík - detský katolícky časopis

      • Naši tretiaci aktívne čítajú tento časopis na hodinách i doma. Zapájajú sa do rôznych aktivít a ich snaha býva neraz ocenená redakciou.

       Tentokrát pracovali na projekte Mliečne výrobky, ich význam pre naše zdravé stravovanie. Knižnú cenu za svoju prácu získal Lukáš Buček. 

       Veríme, že deti sa budú aj naďalej snažiť a neustále budú tvoriť ďalšie práce plné nových nápadov.

     • Štvorboj mladších žiakov
      • Štvorboj mladších žiakov

      • 3. 5. 2022 sme sa zúčastnili v Dubnici nad Váhom okresného kola vo 4-boji mladších žiakov. Z našich súťažiacich športovcov sa najviac darilo Eme Bučkovej, ktorá zvíťazila v behu na 60m.

       Srdečne blahoželáme.

     • Tanečné vystúpenie
      • Tanečné vystúpenie

      • Žiaci materskej školy a mladší žiaci základnej školy zažili 4. 5. 2022 netradičnú telesnú výchovu. V priestoroch telocvične rýchlo všetkých roztancoval  bývalý žiak Mário Luljak, ktorý vedie tanečnú školu Choreofactory. 

       Program bol pripravený na jednu vyučovaciu hodinu, začalo sa rozcvičkou a po predvedení nových prvkov nasledovalo precvičovanie krátkej choreografie. Nechýbala ani súťaž a v závere ako inak - odmeny. 

       Tešíme sa tejto miliej návšteve a veríme, že žiaci si aj touto formou nájdu cestu k športu a pravidelnému pohybu.

     • Exkurzia za vedou, technikou a poznaním
      • Exkurzia za vedou, technikou a poznaním

      • 16 študentov z 1. až 4. ročníka SOŠ IT, ktorí sa živo zaujímajú o vedu, techniku, prírodu a umenie, sa prostredníctvom Amavet klubu číslo 966 – Pöllö, pôsobiaceho v našej škole, vydalo v piatok 29. 4. 2022 na exkurziu do Bratislavy. Harmonogram ich cesty bol náročný, no podarilo sa pokryť všetky ich spomínané záujmy.

       Prvým bodom v pláne cesty bola návšteva Botanickej záhrady, ktorá je vedecko – pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského. Jednoznačne najväčší úspech mali expozície skleníkových skupín rastlín – kaktusový skleník, palmový skleník, či Viktóriový skleník, kde pri vysokej vzdušnej vlhkosti kvitli najrôznejšie exotické rastliny rastúce z pevnej pôdy, z vodnej plochy jazierka i epifyticky visiace z konárov stromov. V expozíciách vonkajších skupín rastlín bolo taktiež čo obdivovať. Priamo medzi rastlinami boli inštalované aj rôzne grafické diela.

       Časový harmonogram bol nabitý, tak aj keď neradi, museli študenti opustiť botanickú záhradu a vyšliapať do kopca, k ďalšiemu bodu ich programu – na Fakultu informatiky a informačných technológií STU.

       V botanickej záhrade aj cestou na FIIT sa viedla diskusia o možnostiach digitálnej fotografie aj s praktickými ukážkami fotografických práce s použitím rôznych objektívov a techník snímky. Makro, tele, zoom, rybie oko – praktické cvičenia na okolitej architektúre a flóre a žiadny z týchto pojmov už nie je záhadou…

       Po príchode do auly FIIT si ju študenti mohli pozrieť nielen z miest poslucháčov, ale netradične aj z pohľadu prednášajúcich. A opäť bol čas aj na vyskúšanie rôznych fotoobjektívov…

       V priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU sa taktiež nachádzal hlavý bod programu – súťažná študentská konferencia Junior Internet. Študenti mali možnosť vidieť naživo prednášky ich rovesníkov a trocha sa s nimi aj porovnať. Naviac dvaja prednášajúci boli aj z SOŠ IT, takže im účastníci exkurzie mohli byť aspoň drobnou morálnou podporu.

       Spolu s ostatnými žiakmi a ich učiteľmi mali možnosť zúčastniť sa aj workshopov, ktoré boli sprievodným programom Junior Internetu.

       Na hlavnú stanicu v Bratislave sa účastníci exkurzie vracali až vo večerných hodinách, pričom do Trenčianskej Teplej dorazili po celom dni unavení, ale plní nových zážitkov, plánov a inšpirácie – budúci rok sa do súťaže Junior Internet chcú zapojiť aj oni...

        

       Odkazy na domovské stránky akcií a inštitúcií navštívených počas exkurzie:

       https://www.amavet.sk

       https://www.juniorinternet.sk/cms/

       https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/botanicka-zahrada-uk/zameranie-a-cinnost/

       https://www.fiit.stuba.sk

     • Junior Internet - úspech študentov SOŠ IT
      • Junior Internet - úspech študentov SOŠ IT

      • Po dvojročnej prestávke, kedy sa súťaž Junior Internet konala v on-line podobe, sa na konci apríla (29. - 30. 4. 2022) súťažiaci opäť stretli naživo, v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Medzi prezentovanými prácami boli aj dva ocenené projekty žiakov 4.ATL zo Spojenej školy sv. Jána Bosca.

       Súťaž je tradične organizovaná Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), ktorá má svoj klub číslo 966 – Pöllö aj v Novej Dubnici. Súťažilo sa v 6 kategóriách, pričom práce našich žiakov boli prihlásené v kategórii Junior Web (Martin Vančo s projektom go-ride.sk) a Junior App (Roman Belka s projektom Belgate).

       Práca oboch autorov bola odmenená úspechom:

       - Roman Belka so svojim projektom získal cenu dekana FIIT STU,

       - Martin Vančo sa s projektom umiestnil na prvom mieste v kategórii Junior Web.

       Gratulujeme obom študentom a tešíme sa spolu s nimi.

        

        

     • Z rozprávky do rozprávky
      • Z rozprávky do rozprávky

      • Počas minulého týždňa sa priestory našej materskej školy zmenili na rozprávkovú krajinu. Pani učiteľky pripravili pre vaše ratolesti ako prekvapenie tému „Z rozprávky do rozprávky“.

       Spolu s deťmi sa preniesli do dávnych čias, za čias života na hrade, za čias princezien, princov, rytierov, hradných šašov, …

       Celý týždeň bol plný rozprávkových aktivít, hudby, tanca, súťaží.

       Každá šatňa prestavovala iný hradný priestor a deti aj rodičia mali možnosť absolvovať prehliadku jednotlivých "salónov". Šatňa Benjamínkov sa premenila na "Poľovnícky salónik", šatňa Šikulkov na "Hradný salónik" a šatňa Vševedkov na "Hradnú kuchyňu".

       Deti mali možnosť, priniesť si tiež krásne rozprávkové oblečenie a doplniť tak nádherné princezné na ktoré sa zmenili pani učiteľky.

       Radosť v očiach detí a nadšenie zo všetkých aktivít bola tá najkrajšia odmena pre organizátorov akcie. Ďakujeme každému, kto pomohol a akýmkoľvek spôsobom prispel.