• Zápis do ZŠ

     • DO ŠKOLY, KTORÁ POMÁHA RÁSŤ...

       

      Pred zápisom si možete pozrieť naše Promovideo.

       

      ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

      8. a 9. apríla 2024

      od 14:00 do 17:00 hod.

      V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov je možné dohodnúť náhradný termín zápisu:

      - telefonicky na telefónnom čísle: 0909 250 933

      - emailom na zastzs@ssnd.sk

       

      Vážení rodičia predškolákov,

      ponúkame Vám možnosť urýchliť zápis svojho dieťaťa tým, že vopred vyplníte:

      Elektronickú prihlášku.

      Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia. V prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov, je potrebné priniesť vyplnené splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu:

      2024_Zapis__informacie.pdf

      2024_Zapis_ZS_Pisomne_vyhlasenie.pdf

      2024_Zapis_ZS_Cestne_vyhlasenie.pdf

       

      Kritériá prijatia

      Kriteria_prijatia_do_1._rocnika_ZS.pdf

       

      Pomôcky pre budúcich prvákov

      Zošity na slovenský jazyk: budú zakúpené na začiatku šk. roka 
      Zošit na matematiku: č. 513 – 1 ks
      Zošit na anglický jazyk: č. 440 – 1 ks (veľký, bez linajok)
      Zošit na prvouku: č. 440 – 1 ks
      Zošit na náboženstvo: č. 440 – 1 ks
      ceruzka, 2 ks – mäkká tuha, ergonomická/trojhranná/ hrubšia
      pero – používa sa až neskôr a zakúpite podľa pokynov triednej učiteľky
      strúhadlo, guma, pravítko

      Hygienické potreby:
      uterák, tekuté mydlo, hygienické vreckovky v krabičke cca 100ks

      Úbor na TEV: 
      tepláky, tričko, tenisky alebo cvičky / nie s čiernou podrážkou /,  ponožky
      vrecko na odloženie v triede

      Prezuvky
      papučky prípadne sandále (nie šľapky) 
      vrecko na odloženie v šatni

      Pomôcky na VYV (vložiť do väčšej škatule od topánok, príp. plastovej nádoby):  
      gumený obrus na lavicu
      farebné papiere  
      náčrtník
      výkresy (A3 - 30 ks, A4 – 30 ks)
      pastelky
      voskovky
      fixky rôznych farieb
      nožnice s oblým hrotom
      lepidlo
      štetce
      vodové farby
      handrička na štetec
      nádoba na vodu

       

     • Časté otázky

     • Aké písmo sa používa na škole?

      Na prvom stupni Základnej školy učíme moderné nespojité písmo Comenia script. Také, akým píše väčšina vyspelého sveta.

      Ako je organizovaný školský klub detí?

      ŠKD funguje v čase od 06:00 – 7:40 hod. a od 11:25 do 16:30 hod.

      Sú rodičia o dieťati pravidelne informovaní prostredníctvom e-mailov, internetovej žiackej knižky, telefonicky?

      Áno. Denne na nej nájdete informácie o domácich úlohách, čo žiaci v daný deň preberali, aké pomôcky si potrebujú doniesť či termíny prípadných akcií. Túto službu si rodičia výrazne pochvaľujú.

      Ak ste rodič hľadajúci dobrú školu pre Vaše dieťa, kontaktujte našu školu. Školu, v ktorej bude dieťa prosperovať, osobnostne rásť v prostredí, ktoré ho bude aj duchovne formovať. Šťastie vašich detí je našim cieľom. Deti, ktoré chodia do školy bez strachu, lebo vedia, že sú tam doma.

   • Čo potrebujete k zápisu?

     • Rodný list
     • dieťaťa

     • Občiansky preukaz
     • zákonného zástupcu