• Novinky

     • USMERNENIA K ORGANIZÁCII PRVÉHO TÝŽDŇA
      • USMERNENIA K ORGANIZÁCII PRVÉHO TÝŽDŇA

      • Školský rok 2022/2023, zahájime 5. septembra 2022 (v pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou v kostole Jozefa RobotníkaŽiaci | študenti školy sa s triednymi učiteľmi stretnú 15 minút pred svätou omšou, t.j. o 8.45 hod. na nádvorí školy, aby počas sv. omše sedeli spolu so svojimi triedami. Po sv. omši sa 1. školský deň končí.

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Informácia pre rodičov prvákov ZŠ

       - stretnutie o 8:00 na nádvorí školy

       - prvé rodičovské stretnutie bude v utorok 6.9.2022 o 15:30 v knižnici

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Školská jedáleň je v prevádzke pre ZŠ a SŠ od 6. 09. 2022.

       V utorok 06.09. 2022 sú žiaci 1. stupňa ZŠ v škole 4 vyučovacie hodiny (t.j. do 11.25 hod.) žiaci 2. stupňa ZŠ | študenti SŠ 5 vyučovacích hodín (t.j. do 12.15 hod.) so svojimi triednymi učiteľmi. (obdržia učebnice, budú oboznámení so školským poriadkom, BOZP, ako i systémom hodnotenia v šk. roku 2022/2023).

       Od 07.09. 2022 (streda) do 09. 09. 2022 prebieha vyučovanie podľa mimoriadneho rozvrhu - žiaci 1. stupňa ZŠ v škole 4 vyučovacie hodiny | žiaci 2. stupňa ZŠ študenti SŠ 5 vyučovacích hodín.

       Žiadame zákonných zástupcov žiakov a plnoletých študentov, aby Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, vyplnili cez Edupage - v menu ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA

       Rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ a SOŠ IT si môžu tlačivo stiahnuť kliknutím na odkaz. Vyplnené tlačivo prinesiete do školy v deň nástupu. V prípade, že si ho nemáte možnosť vytlačiť, vyplníte ho v pondelok 5 septembra 2022 ráno v škole. Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_od_5.9.2022.pdf

       Rovnako upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí si prebrali v mesiaci jún 2022 AG samotesty pre svoje deti, aby tieto využili na ich pretestovanie pred nástupom do školy a použitie samotestu zaznamenali v aplikácii EDUPAGE rovnako v časti ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA. 

       Všetky informácie ohľadom izolácie pozitívnej osoby preventívneho karanténneho opatrenia si môžete prečítať v prílohe. O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. Zelena_otovrenym_skolam.pdf

       V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

        


        

     • Začiatok nového školského roka
      • Začiatok nového školského roka

      • Školský rok sa začína 5. septembra 2022.

       • Začneme ho slávnostnou sv. omšou o 9:00 hod. vo farskom kostole sv. Jozefa Robotníka


       • Pred sv. omšou prídu žiaci pred hlavný vchod školy, kde sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi a prváci dostanú v triedach aj bližšie informácie k začiatku štúdia.
       Prváci ZŠ prídu o 8:00 - prinesú si školské tašky.
       Prváci SOŠ IT prídu o 8:30 - školské tašky nepotrebujú.
       Ostatní žiaci prídu o 8:45 – stretnú sa s triednymi učiteľmi a spoločne pôjdu na sv. omšu.


       • Už teraz sa môžete nahlasovať na stravovanie v školskej jedálni. Každý žiak ZŠ pri nástupe do školy dostane PRIHLÁŠKU na stravovanie (ak ste už cez prázdniny odovzdali považujte za vybavené).


       • Školská jedáleň je v prevádzke od 06.09.2022. https://ssnd.edupage.org/a/skolska-jedalen
       • Školský klub detí je v prevádzke od 06.09.2022. https://ssnd.edupage.org/a/skolsky-klub-deti

       • Potvrdenia o návšteve školy (ak potrebujete na cestovanie) budeme vydávať od 24.8.2022

        

       Prajeme vám ešte pekný zvyšok prázdnin a veľmi sa na vás všetkých v škole tešíme.