• Novinky

     • Mapujeme potreby školy
      • Mapujeme potreby školy

      • Zmysluplná práca v škole, kvalitná príprava na život, ďalšie vzdelávanie a pracovné zaradenie sú pre nás veľmi dôležité. Aby sme tento cieľ dosiahli v spolupráci s Diecéznym školským úradom v Žiline a portálom Školský network aktuálne realizujeme mapovanie potrieb v jednotlivých zložkách. Priamo v škole sa elektronicky vyjadrili starší žiaci, študenti a zamestnanci školy. Z prostredia domova, cez prístupové kódy sa vyjadrujú aj rodičia žiakov a členovia rady školy. 

       Hľadáme tie najlepšie možnosti ako naplniť výziu zriadovateľa našej školy:

       Aby absolventi našich škôl dorastali v integrálne osobnosti

       – aby bolo v súlade ich akademické i náboženské poznanie, ich myslenie i konanie

       – a tak sa stali tvorcami a svedkami evanjeliového posolstva v súčasnom svete.

     • Besiedka pre starých rodičov
      • Besiedka pre starých rodičov

      • V stredu 26.10.2022 sme mali v škole vzácne stretnutie. Naši najmladší školáci si pre svojich starých rodičov pripravili kultúrny program a vlastnoručne vyrobené darčeky. Po vystúpení pozvali babičky a deduškov do tried, kde im ukázali ako to v dnešnej modernej škole vyzerá. Na záver si mohli urobiť pamätnú fotografiu v retrokútiku, ktorý bol pripravený v školskom klube. 

       Spoločne trávený čas bol pre všetkých veľmi príjemný. Vzájomnú lásku by sme si mali prejavovať počas celého roka, nielen v októbri, kedy sa seniorom venuje väčšia pozornosť.

     • Viac lásky - menej plastov
      • Viac lásky - menej plastov

      • - tak znie slogan Dušičkovej výzvy ekoprogramu Zelená škola CEEV Živica, do ktorej sa naši žiaci zapojili

       Cieľom iniciatívy je, aby na cintorínoch nevznikal odpad, ktorý sa nedá recyklovať.

       Spomínajme na našich drahých v tieto dni s láskou a berme ohľad aj na životné prostredie.

       Ako to celé prebiehalo:

       - pripravili sme prírodné dekorácie

       - nafotili a pripravili výstavu

       - vyhlasovateľ spracoval z obrázkov pohľadnicu

       - pohľadnicu s výzvou sme odniesli na mestský úrad

       - dekoráciami sme ozdobili hroby

     • MAPOVANIE POTRIEB ŠKOLY
      • MAPOVANIE POTRIEB ŠKOLY

      • Vážení rodičia,

       spája nás spoločný záujem – zmysluplná práca v škole a kvalitná príprava Vášho syna/dcéry na život a jeho/ jej ďalšie úspešné štúdium či pracovné zaradenie.

       Keďže chceme na dosiahnutí tohto cieľa s Vami spolupracovať, má pre nás veľkú hodnotu chápať:

       1. v prostredí akých životných priorít Váš syn/dcéra žije,

       2. ako vidíte svojho syna/ dcéru doma a v súčasnej škole,

       3. čo Váš syn/ dcéra pre svoj rozvoj z Vášho pohľadu najviac potrebuje.

       Prosíme Vás o anonymné online vyjadrenie na stránke www.skolskynetwork.sk/vyskusajte .

        

       Prihlasovací kód Vám v priebehu tohto týždňa odovzdá na lístku Váš syn/dcéra. Návratku odstrihnite a vráťte triednemu učiteľovi.

       Prieskum prebieha v termíne od 27. októbra do 3. novembra 2022.

        

       Pohľad oboch z Vás ako rodičov je pre nás prínosný. Preto uvítame, ak po odoslaní Vášho vyjadrenia predstaví  svoj názor na dieťa aj druhý rodič použitím toho istého kódu.

       Na uskutočnenie 3 jednoduchých vyjadrení budete potrebovať približne 15 minút. Prosíme, aby ste sa vyjadrili ku každému svojmu dieťaťu.

       Vopred vám ďakujeme za ochotu a čas, ktorý týmto venujete svojmu dieťaťu.

       V prípade potreby sa môžete obrátiť na technickú podporu (+421 903 838 702).

        

       Riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Ing Jozef Imrišek

     • Readycon
      • Readycon

      • Boli sme účastníkmi najväčšej online udalosti pre stredoškolákov o budúcnosti trhu práce a trendoch vo vybraných odborných oblastiach - v našom prípade samozrejme Informačné technológie.

       Sledovali sme prezentácie jednotlivých odborníkov a aktívne sa zapájali do programu. 

     • Divadielko v MŠ
      • Divadielko v MŠ

      • Škôlkarov navštívilo Divadlo Príbeh s predstavením Dobrý deň pán učiteľ.

       Bábka Palček ožila v školskom kabinete, kde objavila rôzne pomôcky a všeličo sa naučila. Palček naše deti zapájal do veselého vzdelávania a sám zistil aké sú šikovné, múdre a rozhľadené.

     • Dualisti v Prahe
      • Dualisti v Prahe

      • Prváci a druháci našej školy zaradení do programu duálneho vzdelávania sa dňa 21. 10. 2022 zúčastnili exkurzie v Prahe, ktorú pre nich zorganizoval koordinátor tohto programu u partnerskej spoločnosti pán Marián Stráňavský. Prvú prezentáciu spojenú s prehliadkou objektov absolvovali v spoločnosti Řízení letového provozu ČR. Študenti mali možnosť priamo pri práci vidieť jednotlivých špecialistov a prechádzať priestormi s najmodernejšími IT technológiami. 

       Druhá zastávka bola v stredisku Český navigačný letecký inštitút CANI - Czech Air Navigation Institute. Študenti mali možnosť sadnúť si k trenažérom a taktiež navštívili simulovanú riadiacu vežu. Zažili jedinečnú atmosféru letiskového ruchu, zmeny počasia aj nepredvídateľné situácie.

       Záverečným bodom programu bolo centrum Prahy, kam sa študenti presunuli metrom. Prezreli si pamiatky a zažili ruch veľkomesta. 

       Snažíme sa našim študentom ukázať rôznorodé možnosti ich ďalšieho štúdia a uplatnenia. Aj táto exkurzia ukázala, že šikovní absolventi IT odborov sú vítaní v rôznych odvetviach hospodárstva. 

     • Pozorovanie zatmenia
      • Pozorovanie zatmenia

      • Vďaka vynikajúcej spolupráci s Amavet klubom číslo 966 mali naši žiaci i široká verejnosť možnosť pozorovať zatmenie Slnka priamo na školskom nádvorí. K dispozícii boli bezpečné pozorovacie sklíčka aj kvalitný dalekohľad. Odborné sprevádzanie všetkých pozorovateľov, ktorých bolo naozaj veľké množstvo zabezpečil náš kolega, dlhoročný astro nadšenec Ing. Rastislav Hollý.

     • Jablká v hlavnej úlohe
      • Jablká v hlavnej úlohe

      • Červené, zelené, sladkasté, kyslasté, šťavnaté, chrumkavé... všetky majú svojich fanúšikov aj v našej škole.

       Deti v školskom klube si pripomenuli Svetový deň jablka - 21. októbra. Pripravili si ochutnávku, spievali, vyrábali a tešili sa z množstva vitamínov.

       Školáci svojou účasťou podporili súťažnú výstavu O jablko Novej Dubnice krásnymi výrobkami na tému Jeseň v záhrade. Organizátori ich snahu ocenili Čestným uznaním.

       Veríme, že aj z našich žiakov vyrastú úspešní pestovatelia, možno aj vystavovatelia.

     • Aj Ty v IT
      • Aj Ty v IT

      • Objav, spoznaj, podpor ženský potenciál v informačných technológiách.

       Podujatie, ktoré dňa 20.10.2022 zorganizovalo občianske združenie Aj Ty v IT navštívili aj dve skupinky dievčat z našej školy. Prostredníctvom atraktívnej únikovej hry si overili, že IT má rôzne podoby a dievčatám ponúka nekonečné množstvo možností.

       Všetky dievčatá so záujmom o IT sú v našej organizačnej zložke SOŠ IT vítané.

       Reportáž RTVS s našimi účastníčkami - link B, 1:35 min

       https://www.rtvs.sk/clanky/306535

     • Podporujeme katolícke misie
      • Podporujeme katolícke misie

      • V nedeľu 23.10. 2022 s celou Cirkvou slávime misijnú nedeľu (svetový deň katolíckych misií). Po sv. omšiach o 9:00 a 10:30 sme svojou troškou prispeli a zakúpili si ručne-vyrobené africké darčekové predmety ako kľúčenky, náramky, tašky či šperky. Týmto spôsobom sme podporili projekt „Dagoretti market“, ktorý pomáha chudobným matkám zo „slumu-Dagoretti“ v hlavnom meste Kene, Nairobi dôstojne sa postarať o svoje deti.

       Stánok pred kostolom bol zabezpečený v spolupráci s našou bývalou študentkou, aktuálne pracujúcou pre charitu.

       Ďakujeme každému, kto sa do zbierky zapojil.

     • Exkurzia priamo vo výrobe
      • Exkurzia priamo vo výrobe

      • Na hodinách priemyselných technológií v 4. ročníku SOŠ-IT sa zameriavame na prácu s PLC-čkami v úzkej spolupráci s miestnymi firmami. Vzdelávací obsah realizuje NES Nová Dubnica, avšak s praktickou aplikáciou sme sa boli oboznámiť v spoločnosti DELTA v susednom Prílese. Dozvedeli sme sa viac o automatizácii výrobného procesu, o komponentoch Industry 4.0 a ako sa v nich dajú využiť naše poznatky napríklad zo SAP-u alebo IoT.

       Zaujímavými boli aj informácie o tom, ako DELTA pristupuje k ochrane životného prostredia a rôznych spôsoboch šetrenia zdrojov a taktiež o výrobnom programe tejto spoločnosti, kde sa môžu uplatniť aj naši absolventi.

       Za sprevádzanie ďakujeme niekdajšiemu absolventovi nášho gymnázia.

     • Konferencia pre budúcnosť
      • Konferencia pre budúcnosť

      • Rozvoj a budúce napredovanie školy, ktorejkoľvek a zároveň všetkých našich zložiek, je nevyhnutným predpokladom kvalitného, zmysluplného a hodnotného osobnostného rozvoja, výchovy a vzdelávania našich súčasných a budúcich detí v MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ. Inšpirácie sme prišli nabrať a prediskutovať na 2. ročník konferencie Back to the Future, ktorú v dňoch 20. - 21. 10. 2022 zorganizovala PRONEA.

       https://pronea.sk/konferencia-bttf-2022/

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Dnes bol u nás veľký modlitebný deň - modlili sme sa spolu s mnohými detí na celom svete. Zapojili sme sa do medzinárodnej akcie Milión detí sa modlí ruženec.

       Staršie deti a študenti sa presunuli do farského kostola a najmladší žiaci materskej školy sa modlili priamo v triedach, hlavne za mier a jednotu vo svete. Každý si k tejto hlavnej prosbe pridal aj tú svoju. Niektoré prosby deti aj výtvarne spracovali.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa k nám pridali aj svojou osobnou modlitbou.

     • Akčné trojdnie
      • Akčné trojdnie

      • Naši novoprijatí študenti strávili tri dni v prekrásnej jesennej prírode pod Strážovom. O ich program sa starali triedne učiteľky spolu so saleziánmi a vedením školy. Spoločná modlitba, športové aktivity aj turistika zanechali nezabudnuteľné zážitky. Viac ako 40 študentov z farností od Čadce až po Trnavu začalo školský rok v nových triedach s nadšením a odhodlaním zvládnuť spolu všetko nové. 

       Vitajte u nás a cíťte sa tu dobre.

     • Stužková sa blíži
      • Stužková sa blíži

      • Študenti tried Oktáva, 4.AG a 4.AT pripravili pre svojich spolužiakov veselé dopoludnie - spievalo sa, tancovalo a boli aj dobroty.

       Pedagógov slávnostne pozvali na stužkovú slávnosť a oni zasa dočasne zapečatili symbolický klasifikačný hárok.

     • Oslava výročia očami prvej riaditeľky gymnázia
      • Oslava výročia očami prvej riaditeľky gymnázia

      • Koncom minulého školského roka sme si pripomenuli 30. výročie vzniku našej školy. Prvá riaditeľka gymnázia, pani PhDr. Irena Štofaníková napísala o tejto udalosti príspevok do mestských novín. 

       Píše, okrem iného, že - Je takmer neuveriteľné, že vo vtedajšom socialistickom meste sa podarilo založiť cirkevnú školu, aj napriek početným neprajníkom. V závere citovala časť príhovoru pána Ing. Milana Horta - jedného zo zakladateľov školy - Nech aj naďalej škola vzdeláva a vychováva statočných ľudí, ktorých bude zdobiť šľachetnosť, múdrosť, zmysel pre spravodlivosť a odvaha zastať sa pravdy. Tej Božej.

       Pamätajme v modlitbách na našich predchodcov a vyprosujme pre školu aj naďalej kvalitných pedagógov, odhodlaných pracovať v prospech školy.

       Celý článok z Novodubnických zvestí je dostupný TU.

       Pani Štofaníková (v strede) v spoločnosti kolegov.

     • Svätý ruženec
      • Svätý ruženec

      • Dnes má sviatok Ružencová Panna Mária.

       Pani Danka Siteková priniesla každému dieťaťu v našej materskej škole sv. ruženec s vlastným menom. Ružence vyrobili pre deti odsúdení z Ilavy. Materiál je z Medžugoria, kde bol aj posvätený. Vyrobené ružence boli posvätené don Štefanom Wallnerom.

       Spolu s deťmi, pani učiteľkami a Dankou sme sa pomodlili za všetkých - za seba, naše rodiny i za absolventa našej školy Frederika, zraneného pri dopravnej nehode v Bratislave.

       Ďakujeme Danke a veríme, že deti sa budú s radosťou modliť aj naďalej.

     • Jeseň v školskom klube
      • Jeseň v školskom klube

      • Naše deti sú v školskom klube veľmi tvorivé a usilovné. Vyrábajú veci pre radosť a zdobia si tak svoje prostredie. Často využívajú materiál z prírody a pretvárajú ho na krásne dielka malých umelcov.