• Novinky

     • Rozlúčka deviatakov
      • Rozlúčka deviatakov

      • Absolventské listy si z rúk pána riaditeľa Ing. Jozefa Imrišku prevzalo 20 žiakov deviateho ročníka. Na slávnostnom zhromaždení sa rozlúčili s triednou pani učiteľkou Mgr. Monikou Chlebanovou a ďalšími vyučujúcimi a taktiež s mladšími spolužiakmi. Nezabudli poďakovať všetkým nepedagogickým pracovníkom - školníkovi, upratovačkám a kuchárkam za ich vždy skvelo odvedenú prácu. 

       Milí deviataci, nech sa vám dobre darí a s láskou na nás spomínate - vždy sa vašej návšteve potešíme.

     • Výlet najmladších
      • Výlet najmladších

      • Záverom školského roka sa na výlet vybrala už takmer každá trieda. V piatok 24. 6. 2022 prišiel rad aj na našich škôlkarov.

       Pani učiteľky pripravili deťom parádny zážitok v spolupráci s neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica. Nadšenci pod vedením riaditeľa pána Dušana Nosála zabezpečili prepravu detí priamo z nášho parkoviska a previedli ich zákutiami depa - múzeom. Obrovským zážitkom bola jazda električkou do Trenčianskych Teplíc a späť zabezpečená špeciálne pre túto skupinku najmladších cestujúcich. Sladké občerstvenie v podobe kúpeľných oblátok taktiež potešilo. 

       Zážitkov mali deti neúrekom a spomínať budú určite dlhé roky.

        

     • Hradná expedícia piatakov
      • Hradná expedícia piatakov

      • V piatok 24. 6. 2022 sa triedy 5.A a 5.B zúčastnili spolu s triednymi učiteľkami a pani asistentkou koncoročného výletu.

       Navštívili mesto Trenčín, pokochali sa výhľadom od Farského kostola a v Galérii M. A. Bazovského si pozreli výstavu výtvarníka Ferdinanda Hložníka. Tí, ktorí mali starý (žltý) Šlabikár si určite pamätajú jeho kresby.

       Potom sa presunuli na hrad Beckov, kde spojili trochu turistiky s prehliadkou hradu.

       Výlet sa všetkým veľmi páčil.

     • Športový deň v materskej škole
      • Športový deň v materskej škole

      • Fyziopohybový krúžok je u našich škôlkarov veľmi obľúbený. Každú stredu ho pre deti zabezpečovala spoločnosť DEVA Gym z Dubnice nad Váhom.

       Športový deň bol taktiež organizovaný v spolupráci  s ich skúsenými fyzioterapeutmi, na ktorých sa deti veľmi tešili. Pripravených bolo šesť stanovíšť. V každom si skúsili svoje telesné zdatnosti - skákanie cez prekážky, podliezanie, cvik medveďa a opice, beh cez rebríky a vo dvojiciach.

       Nakoniec boli všetky deti odmenené medailou za to, že to tak šikovne zvládli.

     • Prvácka rozprávková hodina
      • Prvácka rozprávková hodina

      • Naši prváci, rovnako ako všetky deti sa veľmi tešia na rozprávky. Pani učiteľka si pre žiakov pripravila zaujímavú hodinu. Kvízom na spôsob súťaže "Riskuj" si preverili svoje vedomosti zo sveta rozprávok.

       Hodina deti veľmi bavila a už teraz sa tešia na ďalšie v novom školskom roku.

     • Súťaž mladých hasičov
      • Súťaž mladých hasičov

      • DHZ Nová Dubnica - Kolačín

       Dňa 11. 6. 2022 sa v Kolačíne uskutočnila hasičská súťaž detí „Plameň“ 2022, kde súťažili aj naši mladí nádejní hasiči a hasičky.

       ťaže sa zúčastnili hasičské kolektívy z celého okresu. ťažilo sa v troch disciplínach Požiarny útok CTIF, štafeta a požiarny útok s vodou.

       V kategóriach chlapci a dievčatá získali mladí hasiči a tiež hasičky z Kolačína krásne 1. miesto a postúpili na krajské kolo hry Plameň, ktorá sa bude konať v Opatovej 25. 6. 2022.

       Teší nás, že súčasťou tímu boli aj viacerí žiaci našej školy - Denis, Patrik, Adam, Pavel, Martin, Rút, Miroslava, Karolína, Sofia, Alžbeta, Simona.

       Srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov!

     • Čitateľský maratón
      • Čitateľský maratón

      • V našej školskej knižnici si vo štvrtok 23. 6. 2022 postupne stovka žiakov základnej školy podávala knižnú štafetu v čitateľskom maratóne, organizovanom v spolupráci s Linkou detskej istoty.

     • Nová Dubnica - moje mesto
      • Nová Dubnica - moje mesto

      • Dňa 22. 6. 2022 sa v Mestskej knižnici konalo vyhodnotenie literárnej súťaže Nová Dubnica - moje mesto. Do súťaže sa zapojili viacerí žiaci a žiačky zo všetkých zložiek našej školy.

       Ocenení boli: Monika Horvátová 4.AZS, Júlia Becincová 8.AZS, Dominika Jánošíková 8.AZS, Sebastián Herdel Kvarta, Lujza Bieliková II. AG, Henrieta Pilná III. AG.

       Víťazom srdečne blahoželáme!

     • Aplikovaná fyzika
      • Aplikovaná fyzika

      • Na záver tretiackeho štúdia aplikovanej fyziky (AFY) v SOŠ-IT | Technické lýceum zúročili študenti, naši programátori,  svoje vedomosti a zručnosti nielen v koncoročných známkach, ale aj vo vlastných výrobkoch. Vedia už ako urobiť návrh DPS v CAD systéme a teraz si odskúšali, ako si plošák vyleptajú. Aspoň na chvíľu sa vrátili do čias chemických pokusov . Pájkovanie im už tiež ide od ruky a rozoznajú tie správne súčiastky, a tak mohli vzniknúť aj samonavádzacie robotické autíčka.  Nevadí, že niektoré celou cestou cúvali - veď to sa dá vyhodnotiť ako kreatívny prístup študenta k riešeniu problému, však?

       Na záver kurzu AFY v spolupráci s  predmetom Internet vecí majú určite dobrý pocit z vlastnoručne zostrojených HW zariadení, ktoré môžu tvoriť aj základ ich budúcoročných maturitných projektov.

       Pájkovanie

       Robotické autíčko

     • Ocenenie primátorom mesta
      • Ocenenie primátorom mesta

      • Koniec školského roka sa nezadržateľne blíži a tak prichádzajú na rad aj tradičné odmeňovania úspešných žiakov. V stredu 22. 6. 2022 prijali naši študenti pozvanie pána primátora a zúčastnili sa slávnostného stretnutia v Kultúrnej besede v Novej Dubnici. Za mimoriadne kvalitné výsledky si diplom a knižnú odmenu odniesli:

       - Filip Valt, Základná škola

       - Tomáš Malko, Základná škola

       - Martin Vančo, Stredná odborná škola informačných technológií

       - Viera Vaľková, Gymnázium

        

       Gratulujeme a absolventom stredoškolákom zároveň prajeme úspešný štart na vysnívaných univerzitách.

        

     • 30. výročie školy
      • 30. výročie školy

      • Piatok 17. 6. 2022 bol pre všetkých žiakov, zamestnancov a priaznivcov školy slávnostným dňom.

       Pripravili sme oslavu, na ktorej sme spomínali, ďakovali aj prosili o požehnanie do ďalších rokov. V kostole sv. Jozefa, Robotníka v Novej Dubnici bola slúžená slávnostná sv. omša, po ktorej nasledovala umelecká akadémia. Vystúpili v nej žiaci a študenti spolu s absolventmi našej školy.

       Program pokračoval v priestoroch školy milým stretnutím terajších a bývalých zamestnancov, kňazov a podporovateľov. Po krátkom príhovore pána riaditeľa a hostí nasledovala prehliadka školských priestorov a srdečné priateľské rozhovory.

       Sladkou bodkou stretnutia bola torta od nášho dlhodobého podporovateľa Cukráreň IHRISKÝ - veľmi pekne ďakujeme.

       Srdečná vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa zaslúžili o krásny priebeh tohto výnimočného dňa.

       ĎAKUJEME VÁM

        

     • Stredoškoláci navštívili múzeum holokaustu
      • Stredoškoláci navštívili múzeum holokaustu

      • Dňa 6.6.2022 absolvovali študenti druhého a tretieho ročníka gymnázia exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi. Na úvod sa zúčastnili workshopu na tému "Holokaust a deti" a potom nasledovala prehliadka múzea spojená s výkladom sprievodcu. Možnosť zúčastniť sa takejto exkurzie využilo aj niekoľko študentov našej SOŠ IT.

     • Matematické úspechy
      • Matematické úspechy

      • Matematika je súčasťou nášho každodenného života, stretávame sa s ňou na každom kroku. Niektorí naši žiaci si ju obľúbili natoľko, že sa zapojili do matematických súťaží a umiestnili sa na výborných miestach. 

       Matematický klokan - úspešní riešitelia

       - Jakub Krejčík, 2.A

       - Tobiáš Blažej, 3.A

       - Dominik Kotešovec, 4.A

       - Monika Horváthová, 4.A

       - Alex Gajdošík, 5.B 

       - Adam Rekem, 7.A

       - Tomáš Blažej, 7.A

       Matematická olympiáda

       - Filip Valt, 8.A - 3. miesto

       BLAHOŽELÁME

     • Praktická biológia
      • Praktická biológia

      • Šiestaci počas praktického cvičenia  pozorovali stavbu tela hmyzu. Na uhynutej muche sledovali jej jednotlivé časti - končatinu, krídlo, ústny otvor. Pracovali s mikroskopmi a zo svojich pozorovaní vytvorili protokol. Hodina sa im veľmi páčila.

     • Siedmaci bádali v laboratóriu
      • Siedmaci bádali v laboratóriu

      • Vyučovacie hodiny v školskom laboratóriu - odbornej učebni prírodovedných predmetov sú pre žiakov veľmi lákavé. Siedmaci tentokrát bádali čí zapália cukor a bude horieť a aký vplyv má na tento proces katalyzátor - použili škoricu a popol. Skupinová práca ich veľmi bavila a pani učiteľka im na záver vyslovila veľkú pochvalu.

     • Vynikajúci atletický výkon
      • Vynikajúci atletický výkon

      • Deviataci sa už tradične snažia v škole dosiahnúť veľmi dobré výsledky, aby sa dostali na školu o ktorej dlhodobo snívajú. I keď je príprava na prijímacie pohovory náročná, nájdu si čas aj na voľnočasové aktivity.

       Alžbeta Lehocká sa už pár rokov venuje atletike, v ktorej dosahuje opakovane vynikajúce výsledky. Nedávno si na Majstrovstvách Slovenska vybojovala 3. miesto vo vrhu guľou a 1. miesto v hode kladivom na majstrovstvách západného Slovenska.

       Alžbetka, blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových i štúdijných úspechov.

     • Odmena z redakcie časopisu Rebrík
      • Odmena z redakcie časopisu Rebrík

      • Naši žiaci si veľmi obľúbili detský katolícky časopis Rebrík. Pravidelne sa okrem čítania zapájajú aj do vyhlásených súťaží a posielajú svoje riešenia. Tentokrát porota v redakcii ocenila krásne projekty dvoch našich žiakov. Knihu a diplom získali - Patrik Chorvát z 3.A a Marcela Bajzíková zo 4.A.

     • Ôsmaci v hlavnom meste
      • Ôsmaci v hlavnom meste

      • Trieda 8.A sa 31.5.2022 zúčastnila zaujímavej exkurzie v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Obohatila ich výstava aj s odborným výkladom, prechádzka nábrežím Dunaja a spoločne strávený čas osobného voľna.

     • Zážitkový výlet deviatakov
      • Zážitkový výlet deviatakov

      • Deviataci sa na svoj záverečný výlet vybrali do Smoleníc. Ich dočasným domovom sa na tri dni stala miestna stará fara. Do zámku to mali naskok a tak sa tam vybrali hneď po príchode. Druhý deň už bola naplánovaná dlhšia trasa - pešia turistika do jaskyne Driny po náučnom chodníku cez praveké hradisko Molpír. Nočný program v prírode bol organizovaný v spolupráci so saleziánmi z komunity v Novej Dubnici a Trnave. Nechýbala spoločná opekačka a samozrejme dobrá nálada. Cesta vlakom ubehla rýchlo a spomienky zostanú navždy.