• On-line prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia uchádzačov o štúdium v našej škole,

  v šk. roku 2022/2023 sa realizuje prihlasovnaie s osobnou účasťou žiaka (dieťaťa) na zápise. Pre urýchlenie priebehu zápisu Vás prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky.


  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA


  do organizačných zložiek školy:

  sv. Jána Bosca | sv. Jána Bosca

  Nakoľko nám aktuálne prebieha viacero ePrihlasovaní, vyberte si konkrétny typ ePrihlášky, podľa toho, kam chcete Vaše dieťa prihlásiť.

  ePrihlášky sa nachádzajú v  zelenom tlačidle  nižšie - v sekcie Vyplnenie prihlášky

  Prihlasovanie bude zrealizované veľmi jednoducho, v niekoľkých krokoch. K vyplneniu elektronického dotazníka majte po ruke:  1. Odbor, ktorý ste si vybrali | 2. Údaje o Vašom uchádzačovi - dieťati | 3. Údaje o trvalom/prechodnom pobyte | 4. Školské údaje (ZŠ kt. žiak doteraz navštevoval,  ročník do kt. sa uchádzač hlási, pedagogicko – psychologické, príp. špeciálno-pedagogické vyšetrenia) | 5. Údaje o zákonných zástupcoch | 6. Stručné údaje o rodine a súrodencoch | 7. Zdravotný stav | 8. Doplňujúce údaje


  POĎME NA TO :)


   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ďakujeme za spoluprácu.

  Teší nás, že ste sa rozhodli prihlásiť Vaše dieťaťa do našej

  Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.