• On-line prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia uchádzačov o štúdium v našej škole,

  v reakcii na rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou a usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 24.03.2020 vo veci konania podávania prihlášok do školských zariadení - v SR, v ktorom sa upúšťa od osobnej účasti žiaka (dieťaťa) na zápise a prihlasovaní na štúdium pre školský rok 2020/2021. V súvislosti s uvedeným sa naša škola rozhodla ponúknuť možnosť


  ELEKTRONICKÉHO PRIHLASOVANIA UCHÁDZAČOV


  do všetkých organizačných zložiek školy:

  GYMNÁZIUM sv. Jána BoscaSOŠ informačných technológií sv. Jána Boscasv. Jána Boscasv. Jána Bosca

  Nakoľko nám aktuálne prebieha viacero ePrihlasovaní, vyberte si konkrétny typ ePrihlášky, podľa toho, kam chcete Vaše dieťa prihlásiť.

  ePrihlášky sa nachádzajú v  zelenom tlačidle  nižšie - v sekcie Vyplnenie prihlášky

  Prihlasovanie bude zrealizované veľmi jednoducho, v niekoľkých krokoch. K vyplneniu elektronického dotazníka majte po ruke:  1. Odbor, ktorý ste si vybrali | 2. Údaje o Vašom uchádzačovi | 3. Údaje o trvalom/prechodnom pobyte | 4. Školské údaje (ZŠ kt. žiak doteraz navštevoval,  ročník do kt. sa uchádzač hlási, pedagogicko – psychologické, príp. špeciálno-pedagogické vyšetrenia) | 5. Údaje o zákonných zástupcoch | 6. Stručné údaje o rodine a súrodencoch | 7. Zdravotný stav | 8. Doplňujúce údaje


  POĎME NA TO :)


   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ďakujeme za spoluprácu.

  Teší nás, že ste sa rozhodli pre túto formu prihlásenia Vášho dieťaťa do našej

  Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.