• On-line prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia, dávame Vám možnosť už pred samotnou návštevou školy, PRED ZÁPISOM, vyplniť údaje o Vašom dieťati do nasledujúceho dotazníka. Tieto údaje sa automaticky prenesú do databázy školy a zjednodušíte tým sebe aj nám byrokratickú časť zápisu. O to viac sa preto môžme venovať Vášmu dieťaťu a Vašej rodine, aby ste sa u nás cítili príjemne.

  Tento dotazník môžete použiť pre zápis dieťaťa do MATERSKEJ ŠKOLY aj do ZÁKLADNEJ ŠKOLY. Predposledný odsek vyplnte len pre prípad ZŠ. Do poznámky (posledný odsek) označte či ide o dieťa do MŠ alebo do ZŠ.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Podľa §20 a §60 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §10 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov dolupodpísaný zákonný zástupca žiadam o zapísanie svojho dioeťaťa do 1. ročníka Základnej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici:

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:
     

  Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na osobné stretnutie.