• On-line prihláška MŠ a ZŠ

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Vážení rodičia uchádzačov o štúdium v našej škole,

   pre šk. rok 2024/2025 sa realizuje prihlasovnaie s osobnou účasťou žiaka (dieťaťa) na zápise. Pre urýchlenie priebehu zápisu Vás prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky.


   ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA


   do organizačnej zložky školy:

   sv. Jána Bosca

   Nakoľko nám aktuálne prebieha viacero ePrihlasovaní, vyberte si konkrétny typ ePrihlášky, podľa toho, kam chcete Vaše dieťa prihlásiť.

   ePrihlášky sa nachádzajú v  zelenom tlačidle  nižšie - v sekcii Vyplnenie prihlášky

   Prihlasovanie bude zrealizované veľmi jednoducho, v niekoľkých krokoch. K vyplneniu elektronického dotazníka majte po ruke 1. Odbor, ktorý ste si vybrali (MŠ|ZŠ) | 2. Údaje o Vašom dieťati | 3. Údaje o trvalom/prechodnom pobyte | 4. Špeciálno-pedagogickú dokumentáciu | 5. Údaje o zákonných zástupcoch | 6. Stručné údaje o rodine a súrodencoch | 7. Zdravotný stav (popis pri závažnejších zdravotných problémoch)


   POĎME NA TO :)


    

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára:

        


   Ďakujeme za spoluprácu.

   Teší nás, že ste sa rozhodli prihlásiť Vaše dieťaťa do našej

   Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

   ~ Materská škola sv. Jána Bosca ~