• Potrebujem pomoc

    • V prípade, že sa ocitneš v situácii, ktorú nedokážeš riešiť, alebo len potrebuješ usmernenie, či dobrú radu...obráť sa s dôverou na svojich rodičov, kňaza, triedneho učiteľa, alebo ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka v škole.

      

     Požiadať o pomoc môžete prostredníctvom telefónu, chatu, emailu alebo video poradenstva taktiež:

      

     Krízovú linku pomoci - poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí a ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze.

      

     https://www.krizovalinkapomoci.sk/

      

      

     Pomôcť pri rozhodovaní v rôznych náročných situáciách vám môže aj voľne dostupná mobilná aplikácia Nepanikár.

      

     https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dontpanic&hl=sk&gl=US

      

      

     PREVENCIA PROTIPRÁVNEHO KONANIA

     Krajské riadiateľstvo Policajného zboru v Trenčíne

     - preventívne mechanizmy v prostredí školy komunikuje p. Blažej

     - kontakt v prípade potreby: chranimedeti@minv.sk