• Novinky

     • Deň Zeme
      • Deň Zeme

      • Sviatok našej Zeme - 22. apríl, sme si pripomenuli viacerými akciami.

       Už včera popoludní sa deti zo školského klubu pustili do upratovania školského arálu a škôlkari sa boli pozrieť v mestskom zbernom dvore na to, ako sa triedi odpad. Dnes pokračovali v upratovaní starší žiaci - deviataci v širšom okolí školy. Naši najmladší - škôlkari sa vybrali zbierať odpadky do lesa. Po úspešne urobenej práci v prírode sa im dobre oddychovalo na ihrisku neďaleko lesa. Tretiaci sa o prírode učili na netradičnej Prírodovede. Vonku sledovali stromy a vtáčiky v ich príbytkoch, neskôr v triede lesné prostredie modelovali. 

       Upratovacie aktivity boli organizované v spolupráci s občianskym združením Upracme Slovensko, ktoré nám poskytlo vrecia, rukavice a dezinfekciu. 

     • Majsterka Slovenska z našej školy
      • Majsterka Slovenska z našej školy

      • Adriána Slováková, študentka tretieho ročníka nášho gymnázia, získala zlatú medailu a stala sa tak majsterkou Slovenska v karate - Kategória kata team U21. 

       Blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových i osobných úspechov.

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Pozývame vás zapojiť sa do Zberu papiera.

       Kontajner bude k dispozícii na parkovisku pri vstupe do materskej školy v termíne  26. 4. 2022 - 28. 4. 2022 ( utorok - štvrtok ) v čase od 14:00 do 16:00. Priniesť môžete noviny, kartóny a iný papierový materiál. 

       Veríme, že aj touto aktivitou vedieme deti k starostlivosti o životné prostredie a učíme ich triediť odpad. 

     • Spoločne dokážeme viac
      • Spoločne dokážeme viac

      • Upracme svet, upracme Slovensko, upracme okolie svojej školy.

       Pripájame sa k medzinárodnej iniciatíve, ktorá je ralizovaná vo viac ako 150 krajinách sveta. Náš projekt bude prebiehať dňa 21.4.2022. Žiaci a študenti s pomocou pedagógov, rodičov a vychovávateliek školského klubu upravia areál školy a širšie okolie. Zozbierajú odpadky a vyhrabú nahromadený neporiadok. Pri práci použijeme pomôcky - rukavice, vrecia a dezinfekciu, zabezpečené občianskym združením Upracme Slovensko.

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.

       Počas pôstneho obdobia sme sa viackrát stretli a spoločnou modlitbou Krížovej cesty pripravovali na slávenie Veľkonočných sviatkov.

       18.3.2022 sa v Kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici modlili zamestnanci školy.

       4.4.2022 pripravili študenti pod vedením pani Hortovej animovanú Krížovú cestu spojenú s projekciou.

       12.4.2022 sa na školskom dvore s veľkým nadšením modlili škôlkari.

       Srdečne vás pozývame na ešte jednu spoločnú modlitbu - tentoraz netradične v prírode. Začiatok bude v piatok 15.4.2022 pri starom cintoríne v Kolačíne o 20:00.

        

     • Veľkonočné tvorivé dielne
      • Veľkonočné tvorivé dielne

      • Nedeľné popoludnie v miestnej Kultúrnej besede sa nieslo v duchu príprav na veľkonočné sviatky. Stretli sa tu tvorivé skupiny z rôznych organizácii, aby prezentovali svoju šikovnosť. Svoje zastúpenie mala aj naša škola pod vedením pani vychovávateľky zo školského klubu. Pani Anička Šedíková vedie v škole veľmi obľúbený krúžok Šikovných rúk. Deti si pod jej vedením pripravili rôzne jarné dekorácie a nechýbala ani sladká odmena. Vopred prichystané muffiny si mohli vyzdobiť a odniesť domov.

       Nadšenie bolo obrovské a radosť v očiach detí neprehliadnuteľná. 

     • Regionálna spolupráca
      • Regionálna spolupráca

      • V posledný marcový deň sa uskutočnilo zaujímavé stretnutie dvoch cirkevných škôl – našej Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a Základnej školy s materskou školou sv. Margity v Púchove.

       Toto stretnutie sa konalo aj v spolupráci prednostu Okresného úradu v Púchove, Mgr. Mariána Herdela, na pôde tamojšej cirkevnej školy. Žiaci 8. a 9. ročníka sa oboznámili s možnosťami štúdia na SOŠ IT - Technickom lýceu a pozreli si praktickú ukážku 3D tlače. Modelom pre tlač bolo logo školy sv. Margity, ktoré pre tento účel na hodine Počítačovej grafiky spracoval Adrián Ďuriška, študent 3.ATL.

       Celé stretnutia sa konalo vo veľmi príjemnej atmosfére, za čo patrí vďaka najmä pani riaditeľke CZŠ sv. Margity, PeadLic. Ing. Ľubici Mišíkovej, PhD..

       Pani riaditeľka venovala našej kaplnke Premenenia Pána viaceré knižné publikácie, pričom Evanjeliá na každý deň (Evanjeliové kvapky) môžu žiaci nájsť a využiť pre vlastné individuálne čítanie a modlitbu počas dňa priamo v priestoroch školskej kaplnky.

       Ďakujeme za ústretové prijatie a veríme, že spolupráca bude pokračovať.

     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

      • Skupina ôsmakov zo základnej školy a prvákov zo strednej školy prežila krásny týždeň v našich veľhorách. V Tatrách robili začiatočníci svoje prvé oblúčiky a pokročilí lyžiari zdokonalovali techniku. Veľkým prínosom bola aj osobná aktívna účasť pána riaditeľa. Duchovné aktivity a svätú omšu zabezpečoval don Marek Michalenko, tiež vynikajúci lyžiar.

       Pobyt v Tatranskej Lomnici priniesol veľa pekných zážitkov pre všetkých zúčastnených.