• Novinky

     • Obdržali sme zelený certifikát
      • Obdržali sme zelený certifikát

      • Zelený certifikát a logo sme získali za odovzdaný elektroodpad a použité batérie. Tento dokument je potvrdením, že naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov.

       Žiakov aj študentov vedieme k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu.

     • Kurz ochrany života a zdravia
      • Kurz ochrany života a zdravia

      • Počas troch marcových dní (15. - 17. 3. 2022) študenti tretieho ročníka technického lýcea absolvovali Kurz ochrany života a zdravia. Počas pobytu na chate Baske sa oboznamovali s orientáciou v teréne (podľa mapy aj podľa hviezdnej oblohy), nacvičovali podávanie prvej pomoci a rôzne spôsoby transportu ranených. Čas medzi jednotlivými prednáškami bol spestrený ďalšími aktivitami – súťaž v streľbe zo vzduchovky, hod na cieľ a turistika.

       Bonusom boli chvíle strávené v krásnej prírode a nezabudnuteľné zážitky.

     • Hodina Zeme
      • Hodina Zeme

      • Podporujeme aktivitu, ktorá vznikla v roku 2007 v austrálskom Sydney a na jednu hodinu symbolicky zhasíname svetlá - 26.marca, 20:30-21:30. Pripájame sa k miliónom domácností, miest a firiem na celom svete, ktorým nie je ľahostaný stav našej klímy. Vedieme žiakov k spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty. 

       Tohtoročná Hodina Zeme je hodinou solidarity s ľuďmi a planétou.

       Viac info.

     • Svetový deň vody
      • Svetový deň vody

      • Zvykne sa hovoriť, že veci (ľudí, situácie) si začneme vážiť až v momente, keď o ne prídeme. Určite by sa takto dalo uvažovať aj o vode. Pre nás taká samozrejmosť, pre niekoho iného obrovská vzácnosť. 

       Hodnotu vody si v rámci tohto týždňa pripomínajú aj naši najmladší žiaci z materskej a základnej školy. Kreslia, píšu a tvoria rôzne projekty tak, aby si zapamätali jej nenahraditeľnosť. Svetový deň vody - 22. marec je skvelou príležitosťou predstaviť si vodu v jej rôznych podobách a poukázať na jej obrovský význam pre človeka i celú prírodu.

     • Kurz korčuľovania
      • Kurz korčuľovania

      • Konečne po dlhej dobe čakania sa aj naši tretiaci, štvrtáci a dokonca i škôlkari dočkali vytúženého kurzu korčuľovania. Všetci si to na ľade užili a posledný deň dostalo každé dieťa diplom a sladkú medailu.

     • Svetový deň Downovho syndrómu
      • Svetový deň Downovho syndrómu

      • Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21.marec za Svetový deň Downovho syndrómu s cieľom, aby sa v tento deň viac o tomto syndróme písalo, hovorilo a diskutovalo. Symbolom dňa sú obuté ponožky, ktoré zdanlivo spolu nesúvisia. Boli vybrané práve preto, aby si ľudia viac uvedomili, že aj inakosť patrí k životu. Že aj ľudia inak vyzerajúci môžu obohatiť naše životy.

       Štvrtáci sa touto témou zaoberali na dnešnej Informatiky. Po diskusii dizajnovali svoje vysnívané ponožky.

     • Sopečná činnosť
      • Sopečná činnosť

      • Hodiny Geografie sú v našej škole veľmi obľúbené. Tento mesiac napríklad piataci pracovali na sopečných projektoch. Vyrobili a odprezentovali svoje diela s veľkým nadšením. Použili rôzne materiály od tradičných ako je papier, cez menej tradičné cesto až po netradičnú stavbársku penu. Niektoré sopky boli dokonca aktívne. Žiaci využili kypriaci prášok do pečiva, potravinárske farbivo a ako prepojovacie potrubie poslúžila aj infúzna hadička. 

       Tvorivosť majú naše deti naozaj obrovskú.

        

     • Post Bellum SK - Workshop
      • Post Bellum SK - Workshop

      • Takmer tridsať žiakov Kvarty a 9.AZŠ dnes zažilo netradičný deň. V spolupráci s občianskym združením Post Bellum SK sme pre nich pripravili zážitkovú aktivitu, ktorá sa týkala minulosti, ale zároveň korešpondovala s problémami súčasnej spoločnosti.

       Bola otvorená téma nútenej migrácie, xenofóbie a antisemitizmu. Workshop zároveň účastníkom priblížil, ako sa vplyvom politických podmienok mení život mladého človeka.

     • Ludolfov deň
      • Ludolfov deň

      • 14. marec matematici poznajú aj ako Ludolfov deň. Spája sa s konštantou "pí", ktorej hodnota sa pre bežné výpočty zaokrúhľuje na 3,14.

       Žiaci 8.A si pri tejto príležitosti pripravili zaujímavú hodinu matematiky, počas ktorej oboznámili svojich spolužiakov s Ludolfovým číslom a pripravili súťaž, v ktorej hlavnou úlohou bolo zapamätať si správne poradie - čo najviac po sebe idúcich desatinných miest iracionálneho čísla pí.

       Žiakov súťaž zaujala a aj keď išlo v našej škole o jej prvý ročník, priniesol hneď niekoľko napínavých momentov. O treťom mieste totiž rozhodoval "rozstrel" medzi Veronikou Bukovčákovou a Natáliou Janekovou, ktoré si zhodne pamätali 40 desatinných miest hodnoty pí. Len o tri desatinné miesta ich prekonala Daniela Škadrová (43 správne napísaných desatinných miest do prvej chyby). Na prvom mieste sa umiestnila Dominika Jánošíková s 87 správnymi desatinnými miestami. Gratulujeme!

       V závere mali žiaci možnosť oboznámiť sa aj s pravidlami súťaženia v skladaní Rubikovej kocky, ktoré predviedol Matúš Hupčík. Zložiť kocku v lepšom čase sa však žiadnemu s Matúšových spolužiakov nepodarilo

       Veríme, že týmto prvým ročníkom Ludolfovho dňa sa na našej škole položil základ milej tradície.

       Plagáty pozývajúce na akciu pripravili študenti Technického lýcea na hodine počítačovej grafiky, medaily pre víťazov a pamätnú plaketu pripravil základný kolektív 3D tlače Amavet klubu č.966 - Pöllö, ktorý taktiež pôsobí v Spojenej škole sv. J. Bosca.

        

        

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Rozhodnúť sa správne pri výbere strednej školy je veľmi dôležité. Túto neľahkú úlohu práve v tomto čase riešia žiaci končiaci základné školy, pre ktorých sme v tomto týždni otvorili školu a pozvali ich ku nám na návštevu. Potešilo nás, že pozvanie prijalo takmer 100 záujemcov z blízkych, ale aj vzdialených miest. 

       Veríme, že dostali odpovede na všetky svoje otázky a pri výbere školy sa rozhodnú správne. 

       Digitálne spracovaie zabezpečil mediálny krúžok.

     • Misijné dielo detí
      • Misijné dielo detí

      • Kolektív učiteliek v materskej škole podporil aktivitu Ruženec s deťmi za pokoj vo svete, ktorú iniciovala organizácia Pápežské misijné diela. Do modlitby sa pravidelne zapája 63 detí zo všetkých troch tried. Čas a trvanie modlitby je prispôsobené veku a schopnostiam detí.

       Ďakujeme a pripájame sa...

     • Super florbal cup
      • Super florbal cup

      • Starší žiaci sa stretli na florbalovom cupe v mestskej športovej hale. V utorok si chlapci vybojovali krásne druhé miesto a vo štvrtok dievčatá piate miesto. 

       Tešíme sa, že žiaci okrem učenia venujú svoj čas aj tejto aktivite. 

     • Úspešní olympionici
      • Úspešní olympionici

      • Svetová zimná olympiáda skončila, školské predmetové olympiády pokračujú. Predstavujeme vám našich úspešných reprezentantov.

        

       Olympiáda v nemeckom jazyku

       Dominik Klčo - krajské kolo, 2. miesto

       Vanesa Žuchová - krajské kolo, 5. miesto

        

       Olympiáda zo slovenského jazyka

       Marianna Kopecká - krajské kolo, 6. miesto

        

       Olympiáda v anglickom jazyku

       David Navrátil - krajské kolo, 4. miesto

       Peter Cicoň - krajské kolo, 6. miesto


        

       Biologická olympiáda

       Nela Čepelová - okresné kolo, 4. miesto

       Natália Janeková - okresné kolo, 8. miesto

       Terézia Koutenská - okresné kolo, 9. miesto

       Júlia Becincová - okresné kolo, 11. miesto

        

       Dejepisná olympiáda

       Nela Čepelová - okresné kolo, 1. miesto

       Nina Čepelová - okresné kolo, 2. miesto

       Soňa Vrbovská - okresné kolo, 6. miesto

        

       Geografická olympiáda

       Jakub Sadloň - okresné kolo, 2. miesto

       Matúš Bukovčák - okresné kolo, 9. miesto

       Ema Bučková - okresné kolo, 10. miesto

       Nela Čepelová - okresné kolo, 10. miesto

       Filip Valt - okresné kolo, 11. miesto

       Rút Ovečková - okresné kolo, 16. miesto

        

       Ekonomická olympiáda (krajské kolo - výsledky ešte nezverejnené)

       Karolína Rajcová

       Peter Cicoň

       Adrián Ďuriška

       Tomáš Gubicza 

        

       Stredoškolská odborná činnosť (krajské kolo - výsledky este nezverejnené)

       Martin Vančo

       Frederik Duvač

        

       Pytagoriáda (pozvaní do okresného kola)

       Matúš Hupčík, Filip Valt, Tomáš Kurinec, Jakub Sadloň, Lara Cíbiková, Simon Kaštíl, Vanesa Trokanová, Katarína Schmizingová, Dominik Kotešovec, Marcela Bajzíková, Pavel Krejčík, Adam Bielik, Pavol Bielik, Amélia Nevidzanová, Emma Staník