• Novinky

     • TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA | 14.11.´17
      • TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA | 14.11.´17

      • Oznamujeme rodičom žiakov školy, že v utorok - 14.11.2017 - v čase od 14:30 do 16:30 sa uskutočnia pedagogické konzultácie a triedne stretnutia rodičov s TU vo všetkých zložkách Spojenej školy sv. Jána Bosca - Základnej škole sv. Jána Bosca & Gymnáziu sv. Jána Bosca & SOŠ technickom lýceu sv. Jána Bosca. 

     • DEŇ TECHNIKY | 10.11.´17
      • DEŇ TECHNIKY | 10.11.´17

      • Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici organizuje dňa 10.11.2017 v čase od 08:40 do 13:30 Deň techniky na Technickom lýceu a Gymnáziu. Deň techniky je zároveň Dňom otvorených dverí pre ôsmakov a deviatakov ZŠ z okolitého regiónu a organizuje sa pod mottom Spojená škola sv. Jána Bosca - škola plná energie“. Program Dňa techniky je otvorený potrebám a záujmom žiakov 2. stupňa ZŠ:

        privítanie, oboznámenie sa s programom, organizačné pokyny

        prezentácia na tému výroba a prenos elektrickej energie (ZSE Energia, a.s., Bratislava)

        ukážky didaktickej techniky pre vyučovanie prírodovedných predmetov (KVANT s.r.o., Bratislava)

        prehliadka priestorov gymnázia a technického lýcea spojená s aktivitami pre žiakov:

       > „Pripoj sa“ – výroba káblov pre počítačové siete

       > ukážka 3D tlače

       > „Učenie vo virtuálnej realite“ – 3D okuliare prevedú žiakov cez Slnečnú sústavu alebo hlbinami ľudského mozgu

       > HMI – Human-machine interface – simulátor jazdy autom

        prezentácie technických firiem z regiónu (firmy z dubnicka)

        prezentácia projektu „Aj Ty v IT“ (ajtyvit.sk, Bratislava)

        prehliadka a vyskúšanie elektromobilu na nádvorí školy, možnosť testovacej jazdy

       Autobusová doprava z vybraných škôl do sídla Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici je zabezpečená organizátorom podujatia bezplatne prostredníctvom SAD Trenčín s odchodom z blízkosti Vašej školy.

       Sme škola, ktorá dáva žiakom možnosť vyniknúť. Študuj aj ty v našej škole.

      • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ruženec Milí priatelia, žiaci, rodičia, starí rodičia!

       Tak, ako minulý šk. rok, i v tento by sme vás radi pozvali v mesiaci októbri - Ružencovej Panny Márie na animovanú modlitbu sv. ruženca.

       Prijmite pozvanie a príďte v každý októbrový piatok o 17,15 hod. do kostola sv. Jozefa Robotníka. (6.10., 13.10., 20.10., 27.10. 2017)

       Spolu tak vytvoríme krásne spoločenstvo a srdce z ruží pre našu nebeskú matku.

       Tešíme sa na každého z vás.

     • Bláznivý týždeň 2013
      • Bláznivý týždeň 2013

      • V pondelok začína ďalšia akcia spríjemňujúca študentský život od najmladších až po najtarších školákov. Prvý deň bude "DEŇ VO FARBÁCH ŠKOLY". Nezabudnite prísť oblečení v červeno-žltej, resp. zlatej kombinácii spolu s doplnkovou čiernou. Bude opäť spoločné foto!!! ;)

       Tkto vyzeral náš prvý Deň vo farbách školy v roku 2011.

       Bláznivý týždeň 2013 - Obrázok 1

      • Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ použitím elektronického testovania"

      • Naša škola bude zapojená do projektu Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM), v ktorom budeme využívť najmodernenjšie technológie a postupy pri testovaní.

       Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu) a z Operačného programu Vzdelávanie je zameraný na zavedenie elektronického systému testovania a vybudovanie databázy úloh a testov.

       Zverejnené zmluvy sú dostupné na nasledujúcich odkazoch:

       NUCEM-Testovanie-ZS.pdf

       NUCEM-Testovanie-Gym.pdf

      • Didaktické hry a účelové cvičenie v prírode.

      • V piatok 13. septembra 2013 v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia, ktorá sa realizuje didaktickými hrami na prvom stupni a účelovými cvičeniami na druhom stupni ZŠ - zrealizujeme praktickú časť.

        

       Zraz žiakov školy je o 7,55 hod. na školskom dvore,v prípade nepriaznivého počasia v šatni.

       1. stupeň ZŠ končí po 4. vyučovacej hodine (o 11,25 hod.); od tohto času je v prevádzke ŠJ i ŠKD.

       2. stupeň ZŠ končí po 5. vyučovacej hodine (o 12,15 hod.)

      • Klasika za 170 minút

      • DostojevKlasika za 170 minút - Obrázok 1ského román Zločin a trest nepatrí ku knihám, ktoré sa dajú prečítať na jedno posedenie. NIekoľko študentov sa s touto klasikou zoznámi v utorok, keď uvidia v podaní žilinských hercov divadelnú inscenáciu tohto románového diela. Necháme sa prekvapiť, ako sa im podarí vtesnať vnútornú drámu študenta Raskoľnikova do 170 minút.

      • Celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete

      • Vatikán, 1. septembra 2013

       V dnešnom poludňajšom príhovore na Námestí sv. Petra pápež František vyzval celý svet k vyvinutiu všetkého úsilia na ukončenie vojny v Sýrii a nastolenie pokoja. Ostro odsúdil použitie chemických zbraní a odmietol ďalšie použitie násilia: „K pokoju nikdy nevedie použitie násilia. Vojna vyvoláva vojnu, násilie vyvoláva násilie.“ Ako povedal, cesta k pokoju vedie cez svedomie jednotlivcov a vzájomný dialóg: „Nie kultúra stretu, nie kultúra konfliktu je tým, čo vytvára spolunažívanie v národoch a medzi národmi, ale kultúra stretnutia, kultúra dialógu: toto je jediná cesta k pokoju.“

       Na najbližšiu sobotu 7. septembra Svätý Otec vyhlásil celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete. K spoločnej modlitbe pozval aj bratské kresťanské spoločenstvá a príslušníkov iných náboženstiev i všetkých ľudí dobrej vôle. Na námestí sv. Petra sa 7. septembra, v predvečer sviatku Narodenia Panny Márie od 19. hod. do polnoci uskutoční modlitbové bdenie za pokoj pre Sýriu a celý svet. Svätý Otec vyzval miestne Cirkvi na celom svete, aby sa pripojili a zorganizovali vlastné modlitbové stretnutia.

      • Oznam p. vedúcej školskej jedálne!

      • Oznamujeme stravníkom, že poštové poukážky na mesiac september 2013 sa budú vydávať u ved. ŠJ v dňoch:

       21.8.2013 - 23.8.2013: (streda - piatok) v čase od 9.00 do 14.30 hod.

       26.8.2013 – 28.8.2013: (pondelok - streda) v čase od 9.00 do 12.00 hod.

       Doklad o zaplatení odovzdať najneskôr do 30.8.2013 vedúcej školskej jedálne.

       Noví stravníci si musia zakúpiť čipovú kľúčenku na výdaj stravy v hodnote 2,50 € .

        

      • Prvopiatková sv. omša 06.09.2013

      •      V šk. roku 2013/2014 budú sv. omše v školskej kaplnke vždy v stredu a na prvý piatok v mesiaci so začiatkom o 7,20 hod.

       Najbližší termín školskej sv. omše: 06.09.2013 (piatok)

       Prijmite naše pozvanie na prvopiatkovú sv. omšu dňa 06.09.2013 v kaplnke školy so začiatkom o 7,20 hod.

      • Oznam pre prváčikov ZŠ na deň 02.09.2013

      •   Žiaci 1. ročníka ZŠ (spolu s doprovodom) sa stretnú v budove Základnej školy o 8,00 hod., kde bude nasledovať ich privítanie, uvedenie do triedy, rozdanie pripravených učebníc a pomôcok a ďalšie organizačné pokyny. Po spoločnom stretnutí s p. tr. uč. Mgr. Monikou Hládekovou a Mgr. Máriou Galkovou sa naši malí prváci spolu s rodičmi presunú na slávnostnú sv. omšu do kostola sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,15 hod.

       Po skončení sv. omše prváčikovia odchádzajú domov.

       Zoznam žiakov 1. A a 1. B triedy

       zoznam_ziakov_1.A__1._B(1).docx

       V utorok (3.9.) a v stredu (4.9.) budú naši prváčikovia v škole 3. vyučovacie hodiny (do 10,35 hod.) - od tohto času je v prevádzke aj školský klub detí. Obedy v školskej jedálni sa vydávajú po 4. vyučovacej hodine.

       Od štvrtka (5.9.) sa žiaci prvých ročníkov učia podľa rozvrhu hodín - plný počet hodín v danom dni.

       VEĽMI SA NA VÁS TEŠÍME!smiley

      • Začiatok šk. roka 2013/2014

      • Začiatok šk. roka 2013/2014 - Obrázok 102.09. 2013 (pondelok): Slávnostné zahájenie šk. roka 2013/2014

       Zraz žiakov a študentov Spojenej školy sv. Jána Bosca je o 8,30 hod.:

       - pre organizačnú zložku ZŠ: v šatni, odkiaľ sa žiaci pod vedením tr. uč. presunú do triedy.

        - pre organizačnú zložku Gymnázia a Technického lýcea: študenti sa stretnú v kmeňových učebniach;

       (organizačné pokyny) spoločne sa o 9,00 hod. presunú na sv. omšu Veni Sancte do kostola sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,15 hod. Po skončení sv. omše vyučovací deň končí.

       Školská jedáleň, Materská škola a Školský klub detí sú v prevádzke od 03.09.2013 (utorok)

       Materská škola: denne od 6,00 - 16,00 hod.

       Školský klub detí: denne od 6,00 - 16,30 hod.

        

       Organizácia dňa:

       03.09.2013 /utorok/ 1. stupeň ZŠ a nižšie Gymnázium –  sa učí 4. vyučovacie hodiny (do 11,25 hod.)

                                         2. stupeň ZŠvyššie Gymnázium – sa učí  5. vyučovacích hodín (do 12,15 hod.)

       Žiaci si v tento deň prinesú: prezuvky, desiatu, písacie potreby a zápisník.

        

           Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne od stredy 04.09.2013

        

       Zvonenie v šk. roku 2013/2014:

       Zvonenie_v(1).docx

      • Pekné prázdniny!

      • Vednie Spojenej školy sv. Jána Bosca ďakuje všetkým svojim zamestnancom, rodičom, priateľom, priaznivcom školy a sponzorom za aktívnu spoluprácu v školskom roku 2012/2013.

       Našim zamestnancom prajeme príjemné prežitie dovolenky a všetkým žiakom veľa vody, slnka a oddychu počas letných prázdnin.

        

        

     • Nocovačka
      • Nocovačka

      • Nocou z 25.6. na 26.6. 2013 sa naši piataci rozlúčili s týmto školským rokom. Začali sme večerným kinom, pokračovali sme strašidelnou nahánačkou v areáli školy a hrami v telocvični až do svitania. Trocha spánku sme si ukradli z nasledujúceho dňa. Ďakujeme našej kuchárke pani Florianovej za chutné raňajky. Bolo SUPER, hurá na prázdniny.

     • ZOO Bratislava
      • ZOO Bratislava

      • Žiaci 1.A a 2.A  triedy ZŠ sa zúčastnili dňa 12.6.2013 školského výletu v ZOO a Dinoparku v Bratislave. Prváčikovia boli na svojom prvom triednom výlete a veľmi sa im páčil.