• Novinky

     • Zápis do základnej školy
      • Zápis do základnej školy

      • Termín: 17. - 18. 4. 2023 v čase 14:00 - 17:00.

       Všetky potrebné informácie sú dostupné na samostatnej podstránke určenej pre uchádzačov o štúdium v našej škole:

       Zápis do ZŠ

        

       Ak ešte našu školu nepoznáte, môžete ju spoznať hneď dvomi spôsobmi.

       Videoprezentácia.

       alebo 

       Deň otvorených dverí v piatok 31.3.2023.

       - 1. vstup: 8:00 - nahliadnutie do tried, konzultácie

       - 2. vstup: 13:00 - nahliadnutie do školského klubu, konzultácie

        

     • Koláč (ako) z učebnice
      • Koláč (ako) z učebnice

      • Žiaci 6.A vrámci anglického jazyka vyskúšali zážitkové vyučovanie a podľa anglického receptu z učebnice si pripravili jablkový koláč. Zároveň si precvičovali počítateľné a nepočítateľné podstatné mená. 

       Vôňa, ktorá sa šírila celou školou bola úžasná a nadšenie šiestakov bolo vidieť v ich žiariacich očiach. 

     • Streetbasket
      • Streetbasket

      • Dnes sme sa zúčastnili predkola 3 x 3 Streetbasketu medzi základnými školami chlapcov na ZŠ Janka Kráľa v Novej Dubnici. Skončili sme na postupovom 2. mieste a tešíme sa na okresné kolo.

     • Investland
      • Investland

      • Finančná gramotnosť je téma, ktorou sa v našej škole zaoberáme naprieč viacerými predmetmi. V rámci celosvetovej kampane Global Money week 2023 sme sa zapojili do projektu Investland 2.0.

       Kolegyne, ktoré absolvovali odborný seminár získali certifikované osvedčenie a následne svoje vedomosti posunuli študentom. Na vlastnej koži tak máme možnosť zažiť projekt virtuálnej simulácie ekonomiky. 

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Dňa 28. marca sme sa zišli, žiaci základných škôl z nášho dekanátu, 7 družstiev, na dekanátnom kole biblickej olympiády v Dubnici nad Váhom.

       Začali sme v kostole sv. Jakuba, kde sme si vo svätej omši vyprosovali milosť, aby Božie Slovo, ktorému sme sa venovali, našlo v nás dobrú pôdu.

       Potom nasledovala samotná súťaž. Pasovali sme sa s otázkami z biblických kníh Judita, Ester, Nehemiáš a 1. Petrov list, ktoré boli na tento rok určené. Rozmýšľali sme, čo nám chce Boh cez jednotlivé texty povedať. Bolo toho dosť veľa, bolo to náročné, ... ale môžeme povedať: veľa sme sa naučili. 

       Všetci tí čo sa umiestnili na stupienkoch víťazov a aj ostatní dostali pekné ceny. Ale hlavne sme vyhrali požehnanie a čas strávený s Bohom. A budeme robiť čo bude v našich silách, aby zasiate Slovo prinieslo v nás úrodu.

       Súťažiace z 9.A

        

     • Oceňovanie pedagógov
      • Oceňovanie pedagógov

      • Ing. Dušan ZERVAN

       - ocenený primátorom mesta pri príležitosti Dňa učiteľov - 27.3.2023

       SRDEČNE BLAHOŽELÁME

       Dušan, veľmi si Tvoju prácu vážime a prajeme Ti veľa osobných i pracovných úspechov.

     • Veľkonočné tvorivé dielne
      • Veľkonočné tvorivé dielne

      • Tradičnú veľkonočnú atmosféru v KC Panorex dotvorili túto sobotu aj naše deti zo školského klubu. Pod vedením pani vychovávateliek vytvorili dekorácie, aj vyzdobili nadrozmerné kašírované vajíčka.

       Pani Šedíková bola deťom k dispozícii počas celej akcie priamo v Panorexe. Pod jej vedením vznikali milé výtvory, ktoré si deti odnášali domov. 

     • Pán včelár medzi deťmi
      • Pán včelár medzi deťmi

      • Druháci sa na hodinách prvouky učili o včelách. Téma ich veľmi  zaujala, možno aj vďaka populárnej Včielke Maji.

       Jedna zo žiačok dokonca priviedla do školy svojho starého otca, včelára. A ten sa na hodinu pripravil naozaj zodpovedne. Priniesol deťom ukázať niektoré pomôcky na výrobu medu, ale čo je najhlavnejšie s veľkou láskou a trpezlivosťou im odpovedal na všetky zvedavé otázky. 

       Veríme, že toto krásne remeslo v našom regióne bude mať pokračovateľov aj v budúcnosti. 

     • Ponožková výzva
      • Ponožková výzva

      • 21. marec - Deň Downovho syndrómu sme si pripomenuli aj u nás v škole. Rozdielne ponožky sú symbolom jedinečnosti.

       Cieľom tejto aktivity je šírenie povedomia o ľuďoch s týmto syndrómom, ich prijatie a akceptovanie v spoločnosti rovesníkov. Snažíme sa o to, aby ich život mohol byť plonohodnotný a dokázali realizovať aj svoje sny. 

     • Marec mesiac knihy
      • Marec mesiac knihy

      • Jednou z aktivít v tomto mesiaci bola aj návšteva mestskej knižnice.

       Žiaci materskej školy a školského klubu sa dozvedeli o fungovaní tohto zariadenia. Viaceré z detí sa v budúcnosti plánujú stať aktívnymi, zapísanými čitateľmi.

       Teší nás, že napriek popularite elektronických zariadení je medzi deťmi stále dosť milovníkov klasických, papierových kníh.

     • Svetový deň vody
      • Svetový deň vody

      • 22. marec sa vo svete ľudia viac zaujímajú o vodu. Jej význam a nenahraditeľnosť si pripomenuli aj deti v škole. V školskom klube sa súťažilo, v materskej škole sa vytvorila krásna koláž. Ale čo je najhlavnejšie - žiaci sa učili vodou neplytvať a chrániť ju.

     • Výlet na farmu
      • Výlet na farmu

      • Kým naši najstarší záklaďáci písali svoje testovanie, prvostupniari prežili krásne dopoludnie mimo školy. Hneď ráno cestovali na filmové predstavenie do CineMAX Trenčín. Po filme a popkorne pokračoval výlet na farme Gazdovstvo Uhliská. Deti sa prešli areálom a pozorne sledovali všetky zvieratká. Radosť z výletu bola obrovská a určite budú dlho spomínať. 

     • Florbal
      • Florbal

      • Stredoškoláci vybojovali 2. miesto v okrese vo florbale. Zápasy sa hrali v našej telocvični a teší nás, že starší chlapci veľmi rýchlo prijali mladších spoluhráčov. Šport jednoducho búra hranice medzi ročníkmi a vytvára dlhodobé dobré vzťahy. 

     • SOČ
      • SOČ

      • Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť študentov. Výsledkom takejto tvorivej práce je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Následuje vlastná verejná ústna obhajoba práce. Súťaže sa každoročne úspešne zúčastňujú aj naši študenti.

       Obvodné kolo, 17.3.2023, Považská Bystrica

       - všetci naši  študenti postúpili do krajského kola

       Súťažný odbor: 

       - Informatika: Adrián Ďuriška, Matúš Rosa

       - Elektrotechnika: Juraj Liso

        

       Priamo do krajského kola postúpili:

       Súťažný odbor:

       - Životné prostredie - kolektív: Samuel Kováč, Jakub Harňák, Adrián Ďuriška, Filip Greguš, Adam Stratilík

       - Pôdohospodárstvo - Alexej Maslák

       - Učebné pomôcky - Jakub Harňák

        

     • Aktualizačné vzdelávanie
      • Aktualizačné vzdelávanie

      • V spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov Považie sme zorganizovali pre pedagógov vzdelávanie s názvom Ochutnávka mentoringu. Tím lektorov pripravil odbornú prednášku obohatenú o rôzne zaujímavé aktivity. Kolegovia tvorili, súťažili a lepšie sa vzájomne spoznávali.

       A to všetko preto, aby sme mohli ešte lepšie pracovať v prospech našich žiakov a študentov.

     • Úspešní športovci
      • Úspešní športovci

      • Jeden z viacerých športových krúžkov v našej škole je Karate, vedené trénermi ŠK Realteam Trenčín. Počas víkendu 18.-19.3.2023 sa 7 našich detí zúčastnilo jednej z najväčších súťaží - 2. kolo Slovenského pohára detí a žiakov v Partizánskom. Reprezentovali veľmi úspešne a zo súťaže si priniesli 5 medailí.

       - 1.A: Klára Horváthová, Matúš Urbánek

       - 2.A: Samuel Jambor

       - 3.A: Matej Čiernik

       - 5.A: Monika Horváthová, Dominik Kotešovec, Lukas Václav

       Blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov.

        

     • Stredoškoláci v Martine
      • Stredoškoláci v Martine

      • Študenti strednej školy boli v čase maturitných písomiek štvrtákov na exkurzii v Martine. Okrem historických pamiatok spätých s národnými dejinami si pozreli v Slovenskom komornom divadle predstavenie Hráči od N. V. Gogoľa. 

     • Hodina deťom
      • Hodina deťom

      • Milí rodičia,

       dňa 21.3.2023 sa uskutoční celoslovenská zbierka Hodina deťom, kde dobrovoľnícke tímy z celého Slovenska budú v uliciach zbierať príspevky do pokladničiek. Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku každoročne už viac ako 20 rokov organizuje Nadácia pre det Slovenska a tento rok sa naša škola rozhodla do zbierky v uliciach zapojiť. 

       Zapojiť sa však môžete aj vy a to tak, že v deň konania zbierky prispejete do pokladničky priamo v našej škole, alebo pošlete príspevok po vašom dieťati, ktoré ho odovzdá do pokladničky tímu dobrovoľníkov.

       Pomôžete tak zmeniť veľké starosti jednorodičov na drobné.

       Veľmi pekne ďakujeme za vašu účasť na zbierke.

        

     • Ludolfov deň
      • Ludolfov deň

      • 14.3. - je u všetkých matematikov sveta známy deň. Volajú ho aj Pi-day podľa gréckeho označenia tejto veľmi významnej matematickej konštanty. Aj v našej škole sme sa rozhodli pripojiť sa k nadšencom matematiky a popularizovať tento krásny predmet. 

       Minulý školský rok bola prvýkrát realizovaná súťaž pre ôsmakov v zapamätaní si desatinných miest, ktoré tvoria Ludolfovo číslo - 𝝅. Pre víťaza pripravili odmenu naši študenti SOŠ IT - na 3D tlačiarni zhotovili plaketu. Plaketa je vystavená v priestoroch školy a bude každoročne dopĺňaná menami víťazov. 

       Aktuálne sú zverejnené dve mená.

       - Dominika Jánošíková, 2022 - 87 desatinných miest

       - Vivien Psotová, 2023 - 85 desatinných miest

       Dievčatá majú obdivuhodnú pamäť. Veríme, že v živote nezabudnú na to najdôležitejšie.

     • Čo bude vyrábať tepláreň, keď bude vonku teplo?
      • Čo bude vyrábať tepláreň, keď bude vonku teplo?

      • Štvrtáci SOŠ IT sa v predmete Priemyselné technológie venujú automatizácii, konkrétne programovaniu priemyselných logických kontrolérov (PLC). Popri štúdiu na stendoch v školskom laboratóriu pod vedením odborníka z praxe z novodubnickej firmy NES s.r.o., sa mohli dozvedieť viac o ich aplikácii  tentokrát v spoločnosti TERMONOVA a.s. - u nášho výrobcu tepla.

       Zistili, aké PLC systémy dodávala Datatherm, s.r.o. postupne od vzniku teplárne po dnešok, že riadiace jednotky sú v každej budove, kam sa teplo dodáva a tie sú prepojené optickou sieťou. Nazreli odtiaľ priamo do nastavenia a databázy systému v našej škole. Grafické zobrazenie ukazovalo on-line hodnoty. To sú všetko praktické aplikácie toho, čo študujú v odbore technické lýceum. 

       A odpoveď na otázku z úvodu? Dozvedeli sa, že naša tepláreň zásobuje Novú Dubnici len v podstate zbytkovým teplom, ktoré sa vyrába hlavne pre výrobu pary na pohon generátora elektrického prúdu. Ten vyrába celoročne toľko energie, že pokryje 90% spotreby nášho mesta. V prípade potreby by sme mohli byť nezávislí od okolitej verejnej siete. Doplnením o fotovoltaiku môže byť Nová Dubnica úplne sebestačná, pričom všetka vyrábaná energia je z obnoviteľných zdrojov.

       Onedlho budú aj naši štvrtáci súčasťou zlepšovania nášho života a na tejto exkurzii mali veľa príkladov ako vytvárať dobré veci. Dôležité je aj to, aby robili dobré veci dobre. 

       K blížiacim sa maturitným písomkám im želáme veľa úspechov!