• Novinky

     • Sv. omša
      • Sv. omša

      • Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sme si pripomenuli spoločnou sv. omšou vo farskom kostole. 

     • Poznávame okolitú prírodu
      • Poznávame okolitú prírodu

      • Piataci a deviataci sa učili biológiu priamo v prírode. V piatok 2.6.2023 absolvovali komentovanú vychádzku v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy - navštívili územia Manínska tiesňava a Kostelecká tiesňava. Odborný výklad im zabezpečili pracovníci zo Správy CHKO Strážovské vrchy. 

       Žiaci boli veľmi prekvapení aké nádherné miesta máme len pár kilometrov od našej školy. Určite sa do prírody vyberieme čoskoro znova.

     • MDD u nás
      • MDD u nás

      • Kino, zmrzlina, tancovanie, súťaženie a kolotoče. K tomu trocha sladkostí, veľa dobrej hudby a samozrejme vynikajúca nálada.

       Jednoducho ... POŽEHNANÝ ČAS.

     • Súťažíme s radosťou
      • Súťažíme s radosťou

      • Školská knižnica bola dnes miestom stretnutia súťažiacich, ktorí získali ďakovné listy za účasť a odmeny za reprezentáciu školy od vyhlasovateľov súťaží Matematický klokan a Hviezdoslavov Kubín.

       Blahoželáme všetkým zapojeným žiakom a špeciálne najmladšiemu úspešnému riešiteľoví - Matúš Urbánek z 1AZŠ sa zaradil medzi 20 % najlepších v SR.

     • MDD v škôlke
      • MDD v škôlke

      • Obrovská párty spojená s karnevalom sa konala presne 1. júna na sviatok MDD. Deti spolu s trénerkami z tanečnej školy Choreofactory veselo tancovali a neskôr sa odvážlivci povozili aj na kolotočoch. 

       Celá škôlka bola slávnostne rozprávkovo vyzdobená už počas predchádzajúcich dní. Šatne sa zmenili na rozprávkový svet a deti tak na chvíľu boli jeho súčasťou. Pani učiteľky boli zrazu výnimočne čarovné.

     • Deviataci v kraji Jánošíka
      • Deviataci v kraji Jánošíka

      • V dňoch 28.5.2023 až 31.5. 2023 sa žiaci 9A triedy zúčastnili koncoročného rozlúčkového výletu s doprovodom tr. uč. L. Rekemovej a p. asistentky Ľ. Vrbovskej.

       V nedeľu odchádzali o 10,00 vlakom a autobusom z Trenčianskej Teplej do Terchovej. Zabývali sa na vopred objednanej chate a ešte poobede sa prešli po okolí až k Maurovej zvonici. Pondelok venovali prechádzke k rozhľadni nad Terchovou a k soche Jánošíka. V miestnom kostole obdivovali Drevený Betlehem. Utorok bol deň najdlhšej túry a to do Jánošíkových dier. Večery trávili opekaním, grilovaním a spoločenskými hrami. Streda bola dňom návratu domov.

       Krásne počasie, ako na objednávku, mali každý deň. K tomu nechýbala dobrá nálada. Žiaci sa domov vrátili s nádhernými spomienkami.

     • Exkurzia u južných susedov
      • Exkurzia u južných susedov

      • Dňa 31.5.2023 sa zúčastnili žiaci nášho gymnázia a SOŠ IT na exkurzii vo Viedni. Navštívili sme sídlo Habsburgovcov zámok Schönbrunn a jeho záhrady. Po prehliadke zámku sme sa "stratili" v bludisku a vyšli sme aj na vyhliadkovú terasu na Gloriete.

     • Májové kvetinky
      • Májové kvetinky

      • Deti v materskej škole sa počas celého mesiaca máj zapájali do aktivity Misijného diela detí. Spoločne sa modlili Loretánske litánie a vyfarbovali kvietky pre Pannu Máriu. Učili sa o jej láske k ľuďom a detskou modlitbou vyprosovali mier a pokoj vo svete.

     • Ocenenie otcom biskupom
      • Ocenenie otcom biskupom

      • Aj tento školský rok sa dňa 31.5.2023 uskutočnilo slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych základných škôl Žilinskej diecézy. Ocenenie odovzdával Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup v spoločenskej aule Diecézneho centra po svätej omši odoslúženej v Katedrále Najsvätejšej Trojice.

       Oceneným žiakom za výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského  života za našu školu bol Filip Valt z 9A triedy.

     • Elektrická technická výchova
      • Elektrická technická výchova

      • Štvrtáci na hodinách Technickej výchovy poznávajú aj jednoduché elektrické obvody. Skladačka, síce trocha retro, ale krásne názorná a stále fungujúca zaujala chlapcov i dievčatá. Deti sa tak učili viacerými zmyslami a veríme, že si oveľa viac aj zapamätali. 

     • Ústna maturitná skúška
      • Ústna maturitná skúška

      • Máme za sebou aj poslednú časť maturitnej skúšky. Študentii z osemročného aj štvorročného gymnázia a taktiež študenti SOŠ IT technické lýceum zodpovedali všetky otázky členov maturitnej komisie.

     • Čítajme si
      • Čítajme si

      • V našej základnej škole čítalo 200 žiakov.

       "LINKA DETSKEJ ISTOTY, n. o. (LDI) v spolupráci s partnermi organizovanla už 14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu s názvom “ČÍTAJME SI”...2023

       – tento projekt chce pritiahnuť čo najväčší počet detí a mládeže ku knihe a zároveň im dať informácie o dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež 116111, kde môžu nájsť pomoc a radu v momente, keď ju budú potrebovať: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE. A zároveň chceme podporiť aj myšlienku integrácie žiakov rôznych národností (čítať sa bude vo viacerých jazykoch ako i myšlienku inklúzie žiakov so špeciálnymi potrebami). "

       Tlačová správa

     • Kurz ochrany života a zdravia
      • Kurz ochrany života a zdravia

      • Tretiaci v čase maturitných skúšok starších spolužiakov využili čas na absolvovanie kurzu v prírode. Utorok 24.5.2023 bol ideálnym dňom na pobyt v lese. Trenčiansky lesopark Brezina im poskytol dostatok priestoru na rôzne aktivity. 

     • Externá časť maturitnej skúšky nad priemerom SR
      • Externá časť maturitnej skúšky nad priemerom SR

      • Súčasťou maturitnej skúšky v niektorých predmetoch je aj externá časť. Testy píšu študenti v škole a následne sa odosielajú na spracovanie a vyhodnotenie. Výsledky obdržané z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - NIVAM nás mimoriadne  potešili. Študenti svojou usilovnosťou dokázali, že sa vedia učiť a pripravujú sa zodpovedne. 

       Externú časť maturitnej skúšky zvládli s lepším priemerom ako je národný priemer.

        

       Slovenský jazyk a literatúra 

       Gymnázium + 12,6

       - priemer školy 67,6

       - národný priemer 55,0

       SOŠ IT + 12,0

       - priemer školy 67,0

       - národný priemer 55,0

        

       Anglický jazyk B2 + 7,2

       - priemer školy 74,3

       - národný priemer 67,1

     • Deň rodiny
      • Deň rodiny

      • Medzinárodný deň rodiny sme si u nás v škole pripomenuli spoločným stretnutím rodín v piatok 19.mája 2023 popoludní. Deti s pani učiteľkami materskej školy pripravili program, ktorým potešili všetkých prítomných. Spievali, tancovali a recitovali v krásne pripravených kostýmoch. 

       Program pokračoval súťažami, ktoré animovali starší žiaci. Rodičia pripravili aj bohaté občerstvenie.

       Veľmi pekne ďakujeme za:

       - guláš (rodina Slišková) + pomocníci

       - sladké a slané pečivo (rodina Ihriská) + viaceré mamičky

       - opekačka (pán Masár) a pomocníci školníka

       - nápoje Dubno Eat & Sleep

       - zmrzlina Velice

       - zvuková technika (rodina Hortová) + študenti technici

       - stoly a lavice DHZ Kolačín

       Taktiež ďakujeme za modlitbovú a inú podporu ľuďom, ktorých sme nemenovali.

       Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

     • Dualisti s dobrým nápadom
      • Dualisti s dobrým nápadom

      • Študenti zaradení do systému duálneho vzdelávania, ktoré realizujú vo firme KELCOM Dubnica spol. s.r.o. a podporovaní neinvestičným fondom EDIT, n.f. pripravili charitatívny projekt pre klientov Centra sociálnych služieb AVE v Dubnici nad Váhom.

       Šachovnica, ktorú pre nich zhotovili bola naprogramovaná a vytlačená na 3D tlačiarni ako samostatný študentský projekt. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnilo vedenie zariadenia, klienti, študenti a Ing. Marián Stráňavský - koordinátor duálneho vzdelávania a pán Mgr. Marián Herdel - prednosta Okresného úradu v Púchove.

     • Workshop podnikavosti
      • Workshop podnikavosti

      • Študenti tretieho ročnika SOŠ IT prechádzali počas tohto školského roka sériou workshopov spoločnosti Pronea. Zamerané boli na podnikavosť, zdokonalenie prezentačných zručností, zlepšenie tímovej spolupráce a celkovej klímy triedy. Študenti zistili, že veľa vecí dokážu a ak sa vzájomne podporia dokážu dosiahnuť aj zdanlivo nedosiahnuteľné.

       Videoprezentácia