• Novinky

     • Stredoškoláci v Žiline
      • Stredoškoláci v Žiline

      • 1984 - to je názov predstavenia, ktoré si boli pozrieť naši študenti z III.ATL, III.BTL a sexty. Autorom predlohy je George Orwell a predstavenie herci z TNT Theatre Britain naštudovali v anglickom jazyku.

       Študentov zaujala téma nenaplnenej lásky v časoch totalitného režimu. Spojenie angličtiny, dejepisu a poznávania kultúrnych pamiatok Žiliny v nich zanechalo nezabudnuteľný zážitok. 

     • Odznak všestrannosti
      • Odznak všestrannosti

      • 13.3.2024 sme sa zúčastnili krajského kola športovej súťaže Olympijský odznak všestrannosti v Trenčíne.

       Stretlo sa tam 37  8-členných družstiev (6. - 9. ročník, 1 chlapec + 1 dievča za každý ročník). Súťažilo sa v piatich disciplínach. Naši športovci mali z tejto akcie veľký zážitok a skončili na peknom 7. mieste.

       Srdečne blahoželáme. 

     • Od zrniečka k chlebíku
      • Od zrniečka k chlebíku

      • Študent Ferko zo Združenej strednej poľnohospodárskej školy prostredníctvom prezentácie a vlastných skúseností rozprával deťom v materskej škole o tom ako sa zo semienka stane chlebík. Prišiel traktorom a detičkám priblížil prácu farmárov. Porozprával im aj o práci tohto stroja a dovolil im ho podrobne si poprezerať.

     • DOD v SOŠ IT
      • DOD v SOŠ IT

      • Počas dňa otvorených dveri v SOŠ IT sme privítali záujemcov o štúdium informačných technológií v našej škole. Prezentovali sme našu vzdelávaciu ponuku a umožnili im nahliadnuť do jednotlivých učební.

       Pán riaditeľ, kolegovia aj sprevádzajúci študenti odpovedali na všetky zvedavé otázky záujecov. Veríme, že od septembra budú v našich dvoch prváckych triedach sedieť nadšenci techniky a nositelia vízie pre budúcnosť. 

       Tešíme sa na nich.

     • Jar v školskom klube
      • Jar v školskom klube

      • Nádhernú výzdobu zo živých kvetov nám do priestorov vsupu do školy naaranžovali šikovné detičky zo školského klubu. 

       Ďakujeme, že aj takýmto spôsobom vytvárate rodinnú atmosféru a spríjemňujete dni maturitných testov najstarším spolužiakom z gymnázia a SOŠ IT.

     • Prvácky projekt
      • Prvácky projekt

      • Naši začínajúci čitatelia sa pustili do objavovania knižiek s veľkým nadšením. Čítajú takmer vždy a všade a ešte k tomu s radosťou.

       Zapojili sa do projektu - Naša trieda číta, ktorý im prináša veľa radosti a samozrejme buduje pozitívny vzťah k literatúre.

       Tešíme sa z našich nadšených čitateľov. V ich triede to vyzerá občas aj takto - sledujte krátke video.

        

     • Tretí v okrese
      • Tretí v okrese

      • 12.3.2024 naši chlapci znova zabojovali na okresnom kole vo florbale ZŠ a cinkli im bronzové medaily.

       Blahoželáme a tešíme sa:)

     • Stredoškoláci v Trnave
      • Stredoškoláci v Trnave

      • Študenti I.BTL s vyučujúcou slovenského jazyka navštívili starobylú Trnavu. Prehliadka mesta začala v sade pri hradbách - súsošie Antona Bernoláka, prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny veľmi podrobne so zameraním na historické detaily okomentovala pani učiteľka, ktorá má dejepis taktiež vo svojej aprobácii. Nasledovali ďalšie pamiatky a postupne sa študenti dostali až k Divadlu Jána Palárika.

       Predstavenie Troilos a Kressida od Williama Shakespeara v réžii Juraja Bielika zaujalo všetkých prítomných spracovaním a vtipnými, rýmovanými replikami. Príbeh jednej zničenej lásky a najmä obraz zbytočnej vojny je žiaľ, aktuálny aj teraz.

     • Novodubnická latka
      • Novodubnická latka

      • 8. marca 2024 sa žiaci ZŠ zúčastnili na obnovenom športovom podujatí Novodubnická Latka. 

       Súťažilo sa v kategóriách podľa ročníkov a okrem našich športovcov sa zapojili aj školy: ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica, ZŠ Slavičín. 

       Získali sme dve medailové umiestnenia v kategórii siedmakov:

       1. miesto - Roman Šmatlánek, výkon 147cm

       3. Miesto - Radka Uličná, výkon 135 cm

       Obom gratulujeme k veľmi pekným výkonom, ale gratulácia patrí i všetkým športovcom, ktorí sa podujatia zúčastnili. 

     • Stredoškolská odborná činnosť
      • Stredoškolská odborná činnosť

      • 7.3.2024 sa naši študenti (tak ako každý rok :-) ) zúčastnili okresného kola SOČ, ktoré sa uskutočnilo na OA v Považskej Bystrici.

       7 študentov našej školy nás reprezentovalo v .... odboroch :

       Roman Pružinský - 01 (Problematika voľného času), Rebeca Proškovcová - 06 (Zdravotníctvo, farmakológia), Filip Masarik, Alex Kováč – 11 (Informatika), Tomáš Benko, Šimon Matejička – 12 (Elektrotechnika, hardware, mechatronika),Tomáš Cyprián - 14 (Učebné pomôcky, didaktické technológie)

       Chceli by sme pogratulovať všetkým členom reprezentačného tímu, lebo urobili prácu naviac a možnosťou praktického využitia.

       Špeciálna gratulácia patrí 3 z nich, ktorí nás budú reprezentovať v súťažnej prehliadke najlepších prác Trenčianskeho kraja, ktoré sa uskutoční 27.3.2024 ako už tradične v Starej Turej.

       Rebeca Proškovcová - 06 (Zdravotníctvo, farmakológia)

       Filip Masarik – 11 (Informatika)

       Šimon Matejička – 12 (Elektrotechnika, hardware, mechatronika)

       A na budúci rok máme horúce želiezko v ohni - nechajte sa prekvapiť, kto to bude :-)

       Veľa úspechov.

     • Basketbalisti súťažili
      • Basketbalisti súťažili

      • 7.3.2024 sa u nás konalo okresné kolo v Basketbale stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili SPŠ Dubnica nad Váhom, SOŠ Dubnica nad Váhom, Gymnázium Dubnica nad Váhom, a naša škola. 

     • Detičky v knižnici
      • Detičky v knižnici

      • Všetky naše tri triedy škôlkarov Šikulkovia, Vševedkovia aj Benjaminkovia už stihli navštíviť zrekonštruovanú mestskú knižnicu. Marec - mesiac kníh si pripomínajú rôznorodými aktivitami aj v triedach. Spoznávajú napríklad ako knihy vznikajú, kto je autor, kto je ilustrátor.

       Vedieme detičky k láske ku knihám aj v tejto "elektronickej dobe".

     • Odborná prednáška
      • Odborná prednáška

      • Regionálne centrum podpory učiteľov Považie v spolupráci s SCPP Ilava pripravilo pre pedagogických a odborných zamestnancov v priestoroch našej kominitnej miestnosti odbornú prednášku: Poruchy senzorickej integrácie - dôsledky v školskom fungovaní dieťaťa. 

       Stretnutie bolo odborne obhacujúce pre všetkých zúčastnených.

     • Najmladší korčuliari
      • Najmladší korčuliari

      • Svoje prvé jazdy na ozajstnom veľkom štadióne už majú za sebou naši predškoláci z MŠ aj žiaci 2.AZŠ. Spolu s trénermi a pani učiteľkami usilovne trénovali celý minulý týždeň v Dubnici nad Váhom.

       Za úspešné zvládnutie kurzu si každý v posledný deň odniesol diplom a nezabudnuteľné zážitky.

     • Rebrík je náš obľúbený časopis
      • Rebrík je náš obľúbený časopis

      • Každý mesiac sa žiaci v 3.AZŠ tešia na nové číso časopisu Rebrík. Netrpezlivo listujú a hľadajú zaujímavé články, krásne ilustrácie a vyhlásené súťaže. Do súťaží sa aj pravidelne zapájajú. Pred pár týždňami bolo úlohou detí opísať svoj najkrajší adventný zážitok. A keďže tretiaci majú zážitkov celý kopec, písali veru usilovne a pani učiteľka ich práce poslala do redakcie.

       Zásielka z pošty dnes potešila jedného z nich. Diplom a veselú knižku tentokrát od vydavateľstva získal Milan Žovinec. 

       Blahoželáme a veríme, že knižku požičia aj kamarátom.

     • Vysúťažili sme Brusel
      • Vysúťažili sme Brusel

      • Projekt Hackathon podporuje mladé talenty zo Slovenska. Naši študenti svojou usliovnosťou a cieľavedomosťou presvedčili medzinárodnú porotu a so svojim projektom EcoWave získali víťaznú - 1. priečku. 

       Filip Greguš, 3.ATL

       Adam Minárik, 4.ATL

       Nicolas Pánik, 4.ATL

       Mega úspech, obrovská radosť. Chalani tešíme sa s vami a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu.

       Záznam z finále.

     • Odborné stretnutie
      • Odborné stretnutie

      • Prvý marcový deň sa v našej komunitnej miestnosti stretli členovia podporných tímov zo širokého okolia. Hosťovali sme Stretnutie špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov, ktoré organizovalo SCPP v Novej Dubnici.

       Aj kolegovia z našej školy sa obohatili o nové informácie, techniky a metódy potrebné pre svoju odbornú činnosť. Snažíme sa byť tu pre všetky deti, nech majú akékoľvek "inakosti". Vytvárať prostredie prijatia pre všetkých.

     • Darujte deťom 2%
      • Darujte deťom 2%

      • Prosíme všetkých o podporu vyučovania v našej spojenej škole aj formou poukázania dvoch percent dane.

       Ďakujeme v mene všetkých našich takmer 500 školákov.

       Podrobnejšie informácie: TU