• Novinky

     • Zbierka Biela pastelka
      • Zbierka Biela pastelka

      • Spoločne s našimi dobrovoľníkmi sme podporili verejnú zbierku Biela pastelka sumou 242,08 eur. 

       Vďaka tomuto príspevku dokáže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bezplatne pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím po celom Slovensku.

     • Matematika kvalitnejšie
      • Matematika kvalitnejšie

      • Vyučujúce prvého stupňa ZŠ - Mgr. Dolinajová a Mgr. Kaštílová sa v piatok 29.9.2023 zúčastnili odbornej konferencie s názvom Jesenná škola o vyučovaní matematiky. Objavovali nové možnosti matematického vzdelávania a inovatívne metódy vyučovania. Inšpirovali sa prednáškami odborníkov a niektoré aktivity si aj prakticky odskúšali. 

     • Putovný futbalový pohár je u nás
      • Putovný futbalový pohár je u nás

      • Deň sv. Michala oslávilo naše futbalové družstvo na turnaji cirkevných škôl v Nemšovej.

       🏆 "Putovný pohár sv. Michala" sa nám podarilo vyhrať.

       Blahoželáme športovcom k skvelému výkonu!

     • Noc výskumníkov
      • Noc výskumníkov

      • Európska noc výskumníkov je jedinečný festival vedy, ktorý má za cieľ interaktívnym spôsobom šíriť vedecké poznatky a objavy. Aj na Slovensku môžeme byť súčasťou podujatia, ktoré sa každoročne koná v jeden deň v rámci viacerých krajín Európy (viac ako 25 zapojených krajín a 300 miest). 

       V spolupráci s našou školou zorganizoval AMAVET klub 966 z Novej Dubnice a neinvestičný fond Education&IT pri našej škole Noc výskumníkov v našej škole s atraktívnymi prednáškami a workshopmi na tohtoročné oficiálne témy VODA a UMELÁ INTELIGENCIA. Všetky sú prístupné pre verejnosť (aj pre rodinných príslušníkov našich žiakov, mladších súrodencov, ktorí nebudú v škole nocovať).

       Záver podujatia je už tradične spojený s NOCOVAČKOU V ŠKOLE.

     • Stredoškoláci v Bratislave
      • Stredoškoláci v Bratislave

      • Tretiaci SOŠ IT si v utorok v Divadle Ludus pozreli dramatizáciu románu Na západe nič nového, po ktorej nasledovala prednáška o pacifizme. 

     • Župná Kalokagatia
      • Župná Kalokagatia

      • Krajské kolo v Trenčíne preverilo schopnosti našich piatich  stredoškolákov.

       Starogrécka filozofia je stále aktuálnym odkazom aj pre mladú generáciu - snahou bolo vychovať harmonicky, fyzicky, duševne, ale hlavne mravne kultivované osobnosti.

     • Múzy v malom meste
      • Múzy v malom meste

      • Celodenná umelecká akcia organizovaná mestom Nová Dubnica, tento rok aj s našou účasťou.

       Program začas predstavením múz a príhovorom primátora mesta, ktorý všetkých zúčastnených pozval na piknikové raňajky. Nasledovalo divadelné predstavenie, na ktoré boli pozvaní naši prváčikovia.

       Tretiaci sa počas workshopu s Jozefom Vydrnákom zoznamovali s hlaholikou a pracovali s farbami na sklo.

       Všetkých zúčastnených potešila milá spoločnosť tvorcov umeleckých diel rôzneho druhu a kvalitná hudobná produkcia.

     • Deviataci na kultúre
      • Deviataci na kultúre

      • Predstavenie Svetový Slovák Štefánik v podaní hercov Mestského divadla Trenčín našich deviatakov veľmi zaujalo. 100 minút netradičného dejepisu v divadelnej sále Posádkového klubu ODA určite prinielo nový pohľad na tohto vedca, fotografa, cestovateľa, letca a hlavne výnimočného diplomata našich dejín.

     • Hranie v hrade
      • Hranie v hrade

      • Druháci z SOŠ IT navštívili Trenčín. Hrad samozrejme nemohli vynechať. Odmenou za námahu po všetkých schodoch bolo voľne dostupné LEGO. A tu sa všetci veľkí ajťáci vrátili do detstva a pri farebných kockách strávili pekný spoločný čas.

     • Kurz plný zážitkov
      • Kurz plný zážitkov

      • Študenti 3. ročníka SOŠ IT absolvovali kurz ochrany života a zdravia (KOŽaZ). Spoločne strávený čas viedol k utuženiu kolektívu a k získaniu a utvrdeniu si vedomostí a zručností pri poskytovaní prvej pomoci. Okrem toho mali žiaci možnosť spoznať región Uhrovca zážitkovou formou (turistika, prenocovanie na hrade Uhrovec, nočné astronomické pozorovanie v okolí hradu, ...).

     • Štvrtáci s dobrým srdcom
      • Štvrtáci s dobrým srdcom

      • "Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného." Matka Tereza

       Charitatívny beh Mary’s Meals Charity Run je organizovaný na podporu projektu Mary‘s Meals, ktorý poskytuje jedlo v škole už pre 2 429 182 detí žijúcich v extrémnej chudobe v 18 krajinách sveta s cieľom dostať ich do školy. Jedlo im varí a podáva vyše 100-tisíc miestnych dobrovoľníkov z tamojších komunít z lokálne vypestovaných surovín. 

       text: https://marysmeals.sk/beh

       Trieda 4.AZŠ sa do tohto charitatívneho behu zapojila. Spoločne odbehli 6,1 km a svojim registračným poplatkom 22 € zaplatili obed na celý školský rok jednému dieťaťu. Pridať sa môžete aj vy ešte do 17.9.2023 a svojím príspevkom zmeniť život ďalším deťom!

     • Začiatok školského roka 2023/2024
      • Začiatok školského roka 2023/2024

      • - privítanie najmladších žiakov v škole

       - posvätenie tašiek

       - zoznámenie sa s triednou

       - slávnostná sv. omša

       - predstavenie nových kolegov a duchovného správcu - Don František Kubovič

       - príhovor pána riaditeľa

       Všetkým prajeme požehnaný školský rok.

     • Školský rok 2023/2024
      • Školský rok 2023/2024

      • Školský rok 2023/2024 otvoríme 4. septembra 2023 (v pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou vo farskom Kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici.

       Žiaci a študenti školy sa s triednymi učiteľmi stretnú 15 minút pred svätou omšou, t.j. o 8.45 hod. na nádvorí školy (niektoré triedy majú termín upresnený nižšie), aby počas sv. omše sedeli spolu so svojimi triedami. Po sv. omši sa 1. školský deň končí.
       ____________________________________________________________________

        

       Informácia pre rodičov detí MŠ
       - MŠ je otvorená od 6:00 hod a funguje v bežnom režime do 16:00
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

       Informácia pre rodičov prvákov ZŠ
       - stretnutie o 8:00 na nádvorí školy
       - požehnanie školských tašiek na prízemí ZŠ
       - prvý deň nie sú prezuvky ani žiadne iné veci potrebné, žiaci si prinesú len školskú tašku
       - po stretnutí v triede s triednou pani učiteľkou, o cca 8.45 hod. sa prváci s rodičmi presunú do kostola na sv. omšu
       - po jej skončení odchádzajú deti domov spolu s rodičmi
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

       Informácia pre triedu 2.B ZŠ

       Nakoľko budú mať novú pani učiteľku, stretnú sa o 8.20 hod. v šatni, odkiaľ
       pôjdu spoločne do triedy. Po krátkom zoznámení sa a usmernení, pôjdu spoločne
       na svätú omšu. Po skončení omše budú deti privedené pred školu, kde si ich rodičia vyzdvihnú o cca. 10:00 hod.
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       Informácia pre prvákov SOŠ IT
       - stretnutie 8:30 na nádvorí školy
       - spoločné pokyny a odchod s triednymi učiteľmi na sv. omšu

        

       ORGANIZÁCIA 1. ŠKOLSKÉHO TÝŽDŇA

       V utorok 05.09. 2023 budú žiaci 1. stupňa ZŠ v škole 4 vyučovacie hodiny (t.j. do 11:25 hod.) a žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti SŠ 5 vyučovacích hodín (t.j. do 12:15 hod.) so svojimi triednymi učiteľmi. Obdržia učebnice, budú oboznámení so školským poriadkom, BOZP, ako i systémom hodnotenia v šk. roku 2023/2024.
        

       Od 06.09.2023 (streda) do 07.09.2023 prebieha vyučovanie podľa mimoriadneho rozvrhu - žiaci 1. stupňa ZŠ budú v škole 4 vyučovacie hodiny | žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti SŠ 5 vyučovacích hodín.

       08.09.2023 v piatok účelové cvičenie.

        


       ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

       - prevádzka pre MŠ od 4.09.2023

       - prevádzka pre ZŠ a SŠ od 5. 09.2023


       Dôležité upozornenie

       Všetci žiaci školy, ktorí boli prihlásení na stravovanie už v minulom školskom roku, sú automaticky stravníkmi aj v tomto školskom roku. Prihlášku vypisujú len NOVÍ STRAVNÍCI, t.z. žiaci prvých ročníkov a tí, ktorí v sa v minulom šk. roku nestravovali. 
       AK V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 UŽ NEMÁTE ZÁUJEM O POBERANIE STRAVY PRE VAŠE DIEŤA , PROSÍME, ODHLÁSTE HO!

        


       ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
       V pondelok 4. septembra 2023 – ŠKD nie je v prevádzke.
       Činnosť ŠKD bude začínať od utorka 5. septembra 2023, v prevádzke bude už ranný klub (od 6:00 hod.) a následne činnosť školského klubu pokračuje ako obvykle do 16:30.

     • Rozlúčka s duchovným správcom
      • Rozlúčka s duchovným správcom

      • Don Marek Michalenko pôsobil v našej farnosti osem rokov. Posledné roky bol zároveň duchovným správcom školy. Od budúceho školského roka už bude na novom pôsobisku a tak sme sa stretli a ďakovali za jeho aktivity u nás. 

       Marek, nech Pán žehná tvoje kroky kamkoľvek pôjdeš a nezabudni - v našich srdciach zostávaš zapísaný navždy.

     • Spolupráca s univerzitou
      • Spolupráca s univerzitou

      • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) podporuje talentovaných a inovatívnych jednotlivcov, ktorí majú záujem o prácu s novou technológiou FDM 3D tlačiarní. Toto je oblasť, ktorou sa zaoberajú aj naši študenti.

       Jeden z nich, Andrej Nosál s pomocou koordinátora duálneho vzdelávania, Mgr., Ing. Mariána Stráňavského nadviazal spoluprácu so zavedenými pracoviskami v oblasti FDM tlačiarní, Zaoberajú sa tlačou na rôzne materiály vrátane kovov. Táto príležitosť ponúka žiakovi jedinečnú možnosť získať praktické skúsenosti a zapojiť sa do projektov, ktoré využívajú 3D tlačiarenské technológie.

       Prvá spolupráca medzi TnUAD a vybraným žiakom sa uskutoční na festivale Pohoda 2023. Počas tohto podujatia budeme skenovať tváre ľudí a následne vytvorené modely vytlačíme pomocou 3D tlačiarní. Táto aktivita je skvelou príležitosťou na demonštráciu a propagáciu nových technológií nielen širšej verejnosti, ale aj významným partnerom a potenciálnym investorom.

     • Koniec školského roka
      • Koniec školského roka

      • 30. jún je už tradične iný ako všetky ostatné školské dni. Rozdávajú sa vysvedčenia a žiakom začínajú prázdniny. Aj v našej škole sme ich tento rok rozdali viac ako 400.

       Nasledovalo požehnanie od odchádzajúceho duchovného správcu školy Mareka Michalenka, SDB a prázdniny sa začali aj u nás.

     • Rozlúčka
      • Rozlúčka

      • Mgr. Edita Danišová bola našou kolegyňou od roku 1999 až do konca tohto školského roka. Ako učiteľka matematiky, chémie a isté obdobie aj ako riaditeľka školy vykonávala svoju prácu veľmi zodpovedne, odborne a s láskou.

       Ďakujeme ti milá Editka za všetko dobré, čo si urobila v prospech školy.

       Do ďalšej - dôchodkovej etapy života prajeme veľa zdravia, energie a príjemných chvíľ v kruhu priateľov a rodiny. 

     • Slimáková
      • Slimáková

      • Piataci sa po úspešnej výprave na Markovicu vybrali znova na turistiku. Tentokrát si dali za cieľ neďaleký vrch Slimáková - 495 metrov nad morom. Prechádzka to bola parádna a zážitkov z cesty bolo zasa veľa. 

       Po prázdninách sa znova spoločne niekam vyberú.

     • Výlet na gazdovstvo
      • Výlet na gazdovstvo

      • Naši najmladší sa tiež vybrali na svoj škôlkový výlet. Pre niektorých to bola dokonca prvá jazda v autobuse. Navštívili Gazdovstvo Uhliská, kde si pozreli zvieratká a celé fungovanie na gazdovskom dvore.

       Bolo to veľmi milé dopoludnie strávené v prírode. 

     • Rozlúčka so školským rokom
      • Rozlúčka so školským rokom

      • Koncom roka sa lúčili aj deti zo školského klubu. Pripravili si divadelné predstavenie a módnu prehliadku pre rodičov. Spoločne si potom pochutnali na opekačke a nechýbala ani obľúbená pizza.

       Ďakujeme všetkým rodičom a kamarátom za pomoc s touto a inými akciami počas školského roka. Prajeme vám pekné leto.