• Novinky

     • Anglický jazyk - okresné kolo olympiády
      • Anglický jazyk - okresné kolo olympiády

      • Minulý týždeň sa konalo okresné kolo tejto tradičnej vedomostnej súťaže a už máme výsledky. Súťažilo sa online z prostredia školy, študenti riešili úlohy z počúvania, gramatiky a čítania s porozumením. Naši študenti v tvrdej konkurencii veľmi dobre obstáli a dokonca získali postupové miesta pre krajské kolo.

       Peter Cicoň - 1. miesto, Kategória 2B, postup do krajského kola

       David Navrátil - 1. miesto, Kategória 2D, postup do krajského kola

       Výborne, nás reprezentovali aj Tomáš Kurinec, Filip Valt, Denis Tobias Guliš a Filip Krátky.

       CHLAPCI ĎAKUJEME

     • Požehnanie priestorov
      • Požehnanie priestorov

      • Počas týchto dní prechádza triedami Don Marek Michalenko a požehnáva jednotlivé učebne. Keďže sa vlani učilo v tomto čase prevažne dištančne, zápis na dverách sa prepisoval z roku 2020 na 2022. A aby žiaci vedeli čo jednotlivé písmená v skratke znamenajú, dostali aj podrobné vysvetlenie: C - (Christus) - M (Mansionem) - B (Benedicat), čo v preklade z latinčiny znamená Kristus dom žehná, či v lepšom voľnejšom preklade „Kristus požehnaj tento dom“.

       Veríme, že sa žiakom aj učiteľom bude v takto požehnanom priestore dobre učiť a vydržia v prezenčnom vyučovaní čo najdlhšie.

     • Spolu múdrejší 3
      • Spolu múdrejší 3

      • Reagovali sme na výzvu MŠVVaŠ SR a úspešne sa opäť zapájame do programu Spolu múdrejší. Program bude realizovaný v mesiacoch január až jún 2022 a je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

       Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

       Veríme, že spoločnými silami naplníme cieľ projektu.

     • INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL OD 10.01.´22
      • INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL OD 10.01.´22

      • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. 

       Od pondelka 10. januára sa budú PREZENČNE VZDELÁVAŤ materské, základné aj stredné školy.

       Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.

       👉https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

       🔺Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva POVINNÉ RÚŠKA.

       👉   https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady.../vyhlaska_262.pdf...

       🔺Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu UZATVORIŤ riaditeľ. Rozhodnutie o ZATVORENÍ celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napr. pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

       🔺VÝNIMKU z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

       🔺Pri nástupe žiaka do školy treba predložiť PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI“. Rodič – zákonný zástupca formulár odošle elektronicky cez EduPage.

       Vyhlásenie o bezpríznakovosti - návod na zaslanie

       Vyhlásenie o bezpríznakovosti

       🔺Prosíme vás, o PRETESTOVANIE žiakov domácimi antigénovými testami (tých, ktorí ich máte k dispozícií z mesiaca XII/2021) a oznámenie výsledku prostredníctvom EduPage.

       🔺 ŠKD a školská jedáleňPREVÁDZKE ako obvykle.

       🔺 Od pondelka 10.01.2022 sa OBNOVUJÚ mimoškolské aktivity aj krúžky.

       🔺 Ak vaše dieťa chýba, nezabudnite poslať oznámenie o bezpríznakovosti cez EduPage, túto povinnosť máte vždy vtedy, keď dieťa/žiak/študent chýba viac ako 3 po sebe nasledujúce dni.

       🔺 Každý pozitívny prípad, alebo kontakt nezabudnite nahlásiť triednemu učiteľovi. Za doterajšiu spoluprácu a Vašu zodpovednosť v tejto oblasti Vám parí veľká vďaka.

        


        

     • Pytagoriáda - vyhodnotenie
      • Pytagoriáda - vyhodnotenie

      • V dňoch 8.-9.12.2021 sa konalo online školské kolo Pytagoriády v jednotlivých kategóriach. Do súťaže sa zapojilo 40 žiakov základnej školy. Organizátor už zverejnil výsledky a predstavujeme vám úspešných riešiteľov.

       Kategória P3

       Pavol Bielik

       Adam Bielik

       Emma Staník

       Amélia Nevidzanová

       Kategória P4

       Dominik Kotešovec

       Marcela Bajzíková

       Pavel Krejčík

       Kategória P5

       Lara Cíbiková

       Simon Kaštíl

       Vanesa Trokanová

       Katarína Schmizingová

       Kategória P7

       Tomáš Kurinec

       Jakub Sadloň

       Kategória P8

       Matúš Hupčík

       Filip Valt

       BLAHOŽELÁME a tešíme sa z vášho úspechu.

     • Praktická chémia
      • Praktická chémia

      • Stredoškoláci sa teraz sice učia dičtančne, ale poslali nám jeden starší videozáznam z praktickej chémie. Keď im na seminári zostal čas a boli vhodné vonkajšie podmienky, vyskúšali si aj niektoré pokusy. 

       Ukážka na zázname je z aluminotermie.

     • Vianočná pošta - dobrovoľnícky projekt
      • Vianočná pošta - dobrovoľnícky projekt

      • Organizačná zložka Materská škola sa opakovane už 5. rok zapojila do výzvy občianskeho združenia Pohodovo s názvom Spravme Vianoce neznámym starkým. Deti spolu s učiteľkami pripravili viac ako 60 krásnych ručne zdobených pozdravov. Potešia nimi seniorov v Košiciach, Partizánskom a Jacovciach.

       Svoje prvé pozdravy pripravili aj najmladší žiaci základnej školy. Veríme, že adresáti budú mať minimálne toľko radosti z milého darčeka, ako detičky počas ich prípravy.

     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Naši tretiaci sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, preto aj  dnešná duchovná obnova bola na tému Spytovanie svedomia a Desatoro. 

       Podľa  príbehu jednej rodiny, ktorý im rozprával don Marek Michalenko, rozmýšľali viac nad svojím  svedomím. Deti uvažovali nad  rozhodovaním sa medzi dobrom a zlom.

       V závere sme sa všetci stretli v kaplnke pri svätej omši s Pánom Ježišom, ktorý onedlho príde do ich detských srdiečok.

     • Vianočné prípravy v školskom klube
      • Vianočné prípravy v školskom klube

      • Posledné dni sa niesli v duchu vianočných príprav. Zapojili sa do nich aj naši najmenší prváci. S radosťou a nadšením si ozdobili vianočný stromček v školskom klube detí vlastnoručne vyrobenými ozdobami zo slaného cesta. A keďže ich práca s cestom nadchla, tak spoločne si vyrobili aj zopár medovníčkov na chrumkanie. 

       V susednej družinárskej triede si deti s radosťou sadajú ku krbu, ktorý spolu s pani vychovávateľkou zhotovili.

     • Malí výskumníci
      • Malí výskumníci

      • Naši tretiaci sa na hodinu stali malými výskumníkmi. Deti zážitkovým učením  na hodine prírodovedy pochopili, že teplo spôsobuje zvyšovanie teploty látok. Pomocou jednotlivých predmetov si vyskúšali, že niektoré látky sa zohrievajú rýchlejšie a iné pomalšie. Radosť z objavovania bola spojená s veselou diskusiou o výsledkoch pozorovania. Odovzdávanie a prezentovanie skúseností, tímová práca.

       ... možno aj takto nám vyrastajú budúci vedci.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - vyhodnotenie
      • Olympiáda v nemeckom jazyku - vyhodnotenie

      • V nedávnom období sa v škole konala Olympiáda v nemeckom jazyku pre jednotlivé kategórie. Zapojilo sa takmer 20 žiakov a študentov, čo nás veľmi potešilo.

       Predstavujeme vám našich najúspešnejších, postupujúcich do ďalšieho kola.

       Kategória 1B: Adriana Koprdová

       Kategória 1C: Vanesa Žuchová

       Kategória 2B: Alexandra Šuleková

       Kategória 2D: Dominik Klčo

       BLAHOŽELÁME

     • Naši škôlkari srdiečkami potešili srdcia seniorov
      • Naši škôlkari srdiečkami potešili srdcia seniorov

      • Srdcia detí sú úprimné a vedia rozdávať lásku v rôznych podobách. Naši škôlkari spolu s pani učiteľkami a milou tetou Dankou potešili babičky a deduškov v zariadení pre seniorov v našom meste. Vo výrobni upečené medovníky, v škôlke deti doplnili svojou kresbou a nezabudli pridať špeciálne potrebnú ingredienciu - lásku.

       ... lebo aj obyčajné medovníky pripravené s láskou majú obrovskú hodnotu.

     • Kreativita v škôlke
      • Kreativita v škôlke

      • Plastelína je považovaná za vynikajúci materiál na podporu kreativity u detí, rozvoj fantázie, zlepšenie koordinácie oka a ruky a taktiež napomáha rozvoju priestorovej orientácie. Keďže aj v našej škôlke je veľmi obľúbená, zapojili sme sa do jesennej výzvy spoločnosti Svet plastelíny. Veľmi nás teší, že naša žiadosť bola vyhodnotená ako úspešná a získali sme pre deti Giga balenie - takmer 10 kg tejto kreatívnej hmoty.

     • Ethernet káble v SOŠ IT
      • Ethernet káble v SOŠ IT

      • Druháci SOŠ IT sa zoznamovali s ethernet káblami pre počítačové siete, učili sa aj vyrobiť si vlastný kábel. Domov si odniesli kus káblu, zopár konektorov a krytiek a samozrejme kliešte, aby mohli trénovať. Výučba sa konala prezenčne (študenti boli vtedy fyzicky v škole) - no od tohto školského roka už vlastne ani nerozlišujeme, či ide o prezenčnú alebo dištančnú výučbu. Akosi sa stalo zvykom, že videozáznam dostávajú v oboch prípadoch. Chýbajúci sa teda môžu učiť tiež a každý sa môže ku čomukoľvek vrátiť v rámci opakovania. A tentokrát môžete nahliadnuť aj vy.

       Nabudúce sa budeme hrať s káblami optickými.

     • Svätý Mikuláš
      • Svätý Mikuláš

      • Dnes sme mali v škole vzácnu návštevu. Mikuláš so svojimi pomocníkmi pripravil pre deti sladké balíčky. Čokoládky boli zakúpené z príspevku rodičov a finančný zisk z ich kúpy poputuje na misijné účely prostredníctvom projektu Pápežských misijných diel.

       Veríme, že táto milá tradícia sa zachová aj do budúcnosti. Vedieme deti k ochote deliť sa a obdarovávať.

     • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE | 06.12.-17.12.´21
      • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE | 06.12.-17.12.´21

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       v zmysle Vyhl. č. 282 RÚVZ so sídlom v P. Bystrici, zo dňa 02.12.´21, ktorá OBMEDZUJE VZDELÁVANIE ŽIAKOV na 2. st. ZŠ, v gymnáziach a SOŠ ZÁKAZOM PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA v územnom obdvode okresov PB, IL a PU,

       Vám OZNAMUJEME, že VZDELÁVANIE ŽIAKOV

       2. st. ZŠ

       4-ročného a 8-ročného GYMNÁZIA

       SOŠ IT

       Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       bude od 06.12.´21 do 17.12.´21 (vrátane)

       realizované DIŠTANČNOU FORMOU.

       Spôsob dištančného vzdelávania určia vyučujúci jednotlivých predmetov – sledujte prosím aplikáciu EduPage v ktorej uvidíte modifikovaný ROZVRH, zasielané pracovné MATERIÁLY od vyučujúcich a ON-LINE vyučovanie (modrá kamera).  On-line vyučovanie bude realizované cez službu G-Meet. Prosím, skontrolujte či má vaše dieťa prístup do aplikácie EduPage a prístup do školského žiackeho účtu (meno.priezvisko@ziak.ssnd.sk resp. meno.priezvisko@student.ssnd.sk). Prípadné problémy (napr. strata hesla) komunikujte prosím s TU Vášho dieťaťa. 

       Neúčasť žiakov na on-line vyučovaní zo zdravotných dôvodov je potrebné ospravedlniť vyučujúcemu a TU.

       S úctou, Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • Olympiáda v Anglickom jazyku - vyhodnotenie
      • Olympiáda v Anglickom jazyku - vyhodnotenie

      • Počas minulého týždňa sa v škole konala Olympiáda v Anglickom jazyku pre jednotlivé kategórie. Zapojilo sa takmer 60 žiakov a študentov, čo nás veľmi potešilo. Predstavujeme vám najišch najúspešnejších.

       Kategória 1A

       1. miesto - Tomáš Kurinec, postup do okresného kola

       2. miesto - Jakub Sadloň

       3. miesto - Matej Púpava

       Kategória 1B

       1. miesto - Filip Valt, postup do okresného kola

       2. miesto - Sylvia Augustínová

       3. miesto - Michaela Kramáriková

       Kategória 2A

       1. miesto - Filip Krátky, postup do okresného kola

       2. miesto - Sofia Sumbalová

       3. miesto - neudelené

       Kategória 2B

       1. miesto - Peter Cicoň, postup do okresného kola

       2. miesto - Michaela Fuleková a Marek Trsťan

       3. miesto - Izabela Gazdová

       Kategória 2D

       1. miesto - David Navrátil, postup do okresného kola

       2. miesto - Tomáš Gubicza

       3. miesto - Matej Žovinec

       BLAHOŽELÁME