• Novinky

     • A3D - AKČNÉ TROJDNIE ZLIECHOV
      • A3D - AKČNÉ TROJDNIE ZLIECHOV

      • Hľadali cestu k sebe aj k Bohu
       Prvé týždne v novej škole, keď sa žiaci po príchode zo ZŠ stávajú študentmi strednej školy, sú pre nich
       určite náročné. Noví spolužiaci, noví vyučujúci, nové prostredie, nové požiadavky aj nová kultúra
       školy – v tomto všetkom sa musia v krátkej dobe zorientovať. Naša škola už tradične ponúka vo
       svojom výchovnom programe pre prvákov štvorročného gymnázia, kvinty osemročného gymnázia
       a prvákom odboru technické lýceum adaptačný pobyt pod názvom „Akčné trojdnie“, ktorý im v tom
       má pomôcť. Zoznamovacie aktivity, pri ktorých sa tak povediac lámu ľady, turistika, aktivity, pri
       ktorých spoznávajú študenti program osobnostného rozvoja zhrnutý do sloganu školy ako MÚDROSŤ
       – MRAVNOSŤ – LÁSKA a taktiež duchovné aktivity s duchovným správcom školy don Marekom
       Michalenkom sme absolvovali so 46 študentmi od 2. do 4. 10. v Zliechove. Naštartovali sme našich
       prvákov pre ďalšie štúdium, pre rozvíjanie svojich talentov, ale aj pre vnímanie spoločných potrieb
       a dodržiavanie pravidiel a pre konanie dobra nielen v škole, ale aj mimo nej. Už teraz sa tešíme, ako
       ich budeme podporovať a sledovať v ich osobnom raste. Vďaka za prípravu pobytu patrí vedeniu
       školy a za jeho naplnenie triednym vyučujúcim RNDr. Viere Hýllovej Urbanovej, Mgr. Ľubošovi
       Valtovi, duchovnému správcovi Mgr. Marekovi Michalenkovi a animátorovi z radov starších
       študentov Martinovi Rýchlemu.

        

     • Sloboda naša každodenná, kat. esej - Celoštátne kolo
      • Sloboda naša každodenná, kat. esej - Celoštátne kolo

      • Pri príležitosti 30. výročia Novembra 1989 Inštitút Communio vyhlásil esejistickú súťaž na tému Sloboda naša každodenná... Za aké hodnoty sme ochotní štrngať kľúčmi dnes? Zo zaslaných prác študentov našej školy bola ocenená esej Petra Cicoňa z II. AG. Ocenenie za 3. miesto bolo odovzdané počas podujatia Odkaz Novembra 89 spojeného s besedou s Františkom Mikloškom a Jakubom Pohlem.

       Mgr. E. Kňažeková

     • Otvorenie šk. roka 2019/2020
      • Otvorenie šk. roka 2019/2020

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 začíname 2. septembra (v pondelok) o 8:00 privítaním prváčikov v budove Základnej školy. Po spoločnom stretnutí s triednymi učiteľkami sa spolu aj s rodičmi presunieme na sv. omšu do farského kostola sv. Jozefa robotníka.

       Žiaci I.ATL (prváci SOŠ) a I.AG (prváci gymnázia) sa stretnú s triednymi učiteľmi na prízemí strednej školy o 8:30.

       Žiaci ostatných ročníkov org. zložiek Základná škola, Gymnázium, SOŠ informačných technológií sa stretnú o 8:30 pred budovou školy.

       Materská škola je v prevádzke od 6:00.

       Všetci spoločne začíname sv. omšu o 9:00 hod. vo farskom kostole sv. Jozefa robotníka.

     • Prijímacie konanie - definitívne výsledky
      • Prijímacie konanie - definitívne výsledky

      • Uchádzači, ktorí prekonali minimálnu požadovanú hranicu z testov z matematiky a slovenského jazyka, splnili kritériá na prijatie. Zapísať sa môžu prísť v termíne podľa priloženého rozpisu.