• Novinky

     • Ukončenie prvého polroka
      • Ukončenie prvého polroka

      • Dnešný deň bol posledným v tomto školskom polroku. Pravidelne sa popri rozdávaní vysvedčení stretávame aj v kostole na slávnostnej svätej omši. Aktuálne opatrenia však vyžadujú prispôsobiť sa a hľadať vhodné riešenia. Čo sa teda dnes dialo?

       Svätú omšu priamo v kostole zažili len žiaci jednej triedy. Pre všetkých však bol zabezpečený online prenos. Za jeho realizáciu ďakujeme pánovi Rekemovi a našim študentom Adamovi, Martinovi a Richardovi.

       Deň pokračoval v duchu osláv sviatku nášho patróna Dona Bosca. Triedni učitelia pripravili pre žiakov a študentov aktivity súvisiace s jeho životom. Na poslednej hodine dostali žiaci výpisy polročného hodnotenia a s prianím veľa úspechov v druhom polroku sa rozišli domov.

        

     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Po zimnej prázdninovej prestávke sa znova rozbehli duchovné obnovy našich žiakov. Tento týždeň zavítali do saleziánskych priestorov žiaci najstarších ročníkov - maturanti z gymnázia a technického lýcea. Hlbšie sa zamýšľali nad témou: Mám na teba čas. Uvažovali nad tým ako a s kým trávia svoj čas. Popri rôznych cvičeniach a aktivitách v skupinkách si uvedomili, že Boh je ten, ktorý má na nás čas vždy...

       V každom čase dobroreč Pánovi, svojmu Bohu, a pros ho, aby ti bol vodcom na cestách, aby sa ti vydarili všetky činy a zámery. Tob 4, 19

     • Interaktívne vzdelávanie - AlfBook
      • Interaktívne vzdelávanie - AlfBook

      • Naši žiaci, rodičia a učitelia majú vďaka finančnému príspevku Rady rodičov dostupné interaktívne testy AlfBook. Túto skvelú pomôcku pri precvičovaní učiva môžu využívať všetci žiaci základnej školy aj nižšieho gymnázia.

       Radosť z učenia tak môžu zažívať kdekoľvek a kedykoľvek po prihlásení sa do svojho konta. V čase dištančného vyučovania využíva túto možnosť viacero rodín.

     • Nemecký jazyk - okresné kolo olympiády
      • Nemecký jazyk - okresné kolo olympiády

      • Okresné kolo tejto vedomostnej súťaže sa konalo začiatkom januára. Súťažilo sa online z prostredia školy, študenti riešili úlohy z počúvania, gramatiky, čítania s porozumením a slovnej zásoby. Naši študenti v tvrdej konkurencii veľmi dobre obstáli a jeden z nich získal aj postupové miesto do krajského kola.

       Dominik Klčo - 1. miesto, Kategória 2D, postup do krajského kola

       Výborne nás reprezentovali aj Adriana Koprdová a Alexandra Šuleková.

       ĎAKUJEME VÁM

     • Anglický jazyk - okresné kolo olympiády
      • Anglický jazyk - okresné kolo olympiády

      • Minulý týždeň sa konalo okresné kolo tejto tradičnej vedomostnej súťaže a už máme výsledky. Súťažilo sa online z prostredia školy, študenti riešili úlohy z počúvania, gramatiky a čítania s porozumením. Naši študenti v tvrdej konkurencii veľmi dobre obstáli a dokonca získali postupové miesta pre krajské kolo.

       Peter Cicoň - 1. miesto, Kategória 2B, postup do krajského kola

       David Navrátil - 1. miesto, Kategória 2D, postup do krajského kola

       Výborne, nás reprezentovali aj Tomáš Kurinec, Filip Valt, Denis Tobias Guliš a Filip Krátky.

       CHLAPCI ĎAKUJEME

     • Požehnanie priestorov
      • Požehnanie priestorov

      • Počas týchto dní prechádza triedami Don Marek Michalenko a požehnáva jednotlivé učebne. Keďže sa vlani učilo v tomto čase prevažne dištančne, zápis na dverách sa prepisoval z roku 2020 na 2022. A aby žiaci vedeli čo jednotlivé písmená v skratke znamenajú, dostali aj podrobné vysvetlenie: C - (Christus) - M (Mansionem) - B (Benedicat), čo v preklade z latinčiny znamená Kristus dom žehná, či v lepšom voľnejšom preklade „Kristus požehnaj tento dom“.

       Veríme, že sa žiakom aj učiteľom bude v takto požehnanom priestore dobre učiť a vydržia v prezenčnom vyučovaní čo najdlhšie.

     • Spolu múdrejší 3
      • Spolu múdrejší 3

      • Reagovali sme na výzvu MŠVVaŠ SR a úspešne sa opäť zapájame do programu Spolu múdrejší. Program bude realizovaný v mesiacoch január až jún 2022 a je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

       Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

       Veríme, že spoločnými silami naplníme cieľ projektu.

     • INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL OD 10.01.´22
      • INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL OD 10.01.´22

      • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. 

       Od pondelka 10. januára sa budú PREZENČNE VZDELÁVAŤ materské, základné aj stredné školy.

       Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.

       👉https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

       🔺Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva POVINNÉ RÚŠKA.

       👉   https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady.../vyhlaska_262.pdf...

       🔺Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu UZATVORIŤ riaditeľ. Rozhodnutie o ZATVORENÍ celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napr. pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

       🔺VÝNIMKU z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

       🔺Pri nástupe žiaka do školy treba predložiť PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI“. Rodič – zákonný zástupca formulár odošle elektronicky cez EduPage.

       Vyhlásenie o bezpríznakovosti - návod na zaslanie

       Vyhlásenie o bezpríznakovosti

       🔺Prosíme vás, o PRETESTOVANIE žiakov domácimi antigénovými testami (tých, ktorí ich máte k dispozícií z mesiaca XII/2021) a oznámenie výsledku prostredníctvom EduPage.

       🔺 ŠKD a školská jedáleňPREVÁDZKE ako obvykle.

       🔺 Od pondelka 10.01.2022 sa OBNOVUJÚ mimoškolské aktivity aj krúžky.

       🔺 Ak vaše dieťa chýba, nezabudnite poslať oznámenie o bezpríznakovosti cez EduPage, túto povinnosť máte vždy vtedy, keď dieťa/žiak/študent chýba viac ako 3 po sebe nasledujúce dni.

       🔺 Každý pozitívny prípad, alebo kontakt nezabudnite nahlásiť triednemu učiteľovi. Za doterajšiu spoluprácu a Vašu zodpovednosť v tejto oblasti Vám parí veľká vďaka.