• AlfBook

    • Informácia pre používateľov

    • AlfBook program je hradený z finančných prostriedkov rodičov - príspevok do Rady rodičov.

     Program je určený pre žiakov, ich rodičov a učiteľov. Hravou a jednoduchou formou ponúka možnosť upevňovať si preberané učivo vo všetkých vyučovacích predmetoch. Obsahuje viac ako 20 000 interaktívnych cvičení a úloh zoradených podľa ročníkov.

     Aj takýmto spôsobom sa snažíme zabezpečiť dostupnosť vzdelávania v čase poznačenom pandémiou koronavírusu.

     Program je k dispozácii po prihlásení pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ ako i nižšieho gymnázia. Prihlasovacie údaje žiaci dostali prostredníctvom aplikácie EduPage. V prípade ich straty môžete kontaktovať školského administrátora prostredníctvom emailu: digitalny.koordinator@ssnd.sk

     AlfBook - Vstup pre žiakov