• Novinky

     • Pytagoriáda - vyhodnotenie
      • Pytagoriáda - vyhodnotenie

      • V dňoch 8.-9.12.2021 sa konalo online školské kolo Pytagoriády v jednotlivých kategóriach. Do súťaže sa zapojilo 40 žiakov základnej školy. Organizátor už zverejnil výsledky a predstavujeme vám úspešných riešiteľov.

       Kategória P3

       Pavol Bielik

       Adam Bielik

       Emma Staník

       Amélia Nevidzanová

       Kategória P4

       Dominik Kotešovec

       Marcela Bajzíková

       Pavel Krejčík

       Kategória P5

       Lara Cíbiková

       Simon Kaštíl

       Vanesa Trokanová

       Katarína Schmizingová

       Kategória P7

       Tomáš Kurinec

       Jakub Sadloň

       Kategória P8

       Matúš Hupčík

       Filip Valt

       BLAHOŽELÁME a tešíme sa z vášho úspechu.

     • Praktická chémia
      • Praktická chémia

      • Stredoškoláci sa teraz sice učia dičtančne, ale poslali nám jeden starší videozáznam z praktickej chémie. Keď im na seminári zostal čas a boli vhodné vonkajšie podmienky, vyskúšali si aj niektoré pokusy. 

       Ukážka na zázname je z aluminotermie.

     • Vianočná pošta - dobrovoľnícky projekt
      • Vianočná pošta - dobrovoľnícky projekt

      • Organizačná zložka Materská škola sa opakovane už 5. rok zapojila do výzvy občianskeho združenia Pohodovo s názvom Spravme Vianoce neznámym starkým. Deti spolu s učiteľkami pripravili viac ako 60 krásnych ručne zdobených pozdravov. Potešia nimi seniorov v Košiciach, Partizánskom a Jacovciach.

       Svoje prvé pozdravy pripravili aj najmladší žiaci základnej školy. Veríme, že adresáti budú mať minimálne toľko radosti z milého darčeka, ako detičky počas ich prípravy.

     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Naši tretiaci sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, preto aj  dnešná duchovná obnova bola na tému Spytovanie svedomia a Desatoro. 

       Podľa  príbehu jednej rodiny, ktorý im rozprával don Marek Michalenko, rozmýšľali viac nad svojím  svedomím. Deti uvažovali nad  rozhodovaním sa medzi dobrom a zlom.

       V závere sme sa všetci stretli v kaplnke pri svätej omši s Pánom Ježišom, ktorý onedlho príde do ich detských srdiečok.

     • Vianočné prípravy v školskom klube
      • Vianočné prípravy v školskom klube

      • Posledné dni sa niesli v duchu vianočných príprav. Zapojili sa do nich aj naši najmenší prváci. S radosťou a nadšením si ozdobili vianočný stromček v školskom klube detí vlastnoručne vyrobenými ozdobami zo slaného cesta. A keďže ich práca s cestom nadchla, tak spoločne si vyrobili aj zopár medovníčkov na chrumkanie. 

       V susednej družinárskej triede si deti s radosťou sadajú ku krbu, ktorý spolu s pani vychovávateľkou zhotovili.

     • Malí výskumníci
      • Malí výskumníci

      • Naši tretiaci sa na hodinu stali malými výskumníkmi. Deti zážitkovým učením  na hodine prírodovedy pochopili, že teplo spôsobuje zvyšovanie teploty látok. Pomocou jednotlivých predmetov si vyskúšali, že niektoré látky sa zohrievajú rýchlejšie a iné pomalšie. Radosť z objavovania bola spojená s veselou diskusiou o výsledkoch pozorovania. Odovzdávanie a prezentovanie skúseností, tímová práca.

       ... možno aj takto nám vyrastajú budúci vedci.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - vyhodnotenie
      • Olympiáda v nemeckom jazyku - vyhodnotenie

      • V nedávnom období sa v škole konala Olympiáda v nemeckom jazyku pre jednotlivé kategórie. Zapojilo sa takmer 20 žiakov a študentov, čo nás veľmi potešilo.

       Predstavujeme vám našich najúspešnejších, postupujúcich do ďalšieho kola.

       Kategória 1B: Adriana Koprdová

       Kategória 1C: Vanesa Žuchová

       Kategória 2B: Alexandra Šuleková

       Kategória 2D: Dominik Klčo

       BLAHOŽELÁME

     • Naši škôlkari srdiečkami potešili srdcia seniorov
      • Naši škôlkari srdiečkami potešili srdcia seniorov

      • Srdcia detí sú úprimné a vedia rozdávať lásku v rôznych podobách. Naši škôlkari spolu s pani učiteľkami a milou tetou Dankou potešili babičky a deduškov v zariadení pre seniorov v našom meste. Vo výrobni upečené medovníky, v škôlke deti doplnili svojou kresbou a nezabudli pridať špeciálne potrebnú ingredienciu - lásku.

       ... lebo aj obyčajné medovníky pripravené s láskou majú obrovskú hodnotu.

     • Kreativita v škôlke
      • Kreativita v škôlke

      • Plastelína je považovaná za vynikajúci materiál na podporu kreativity u detí, rozvoj fantázie, zlepšenie koordinácie oka a ruky a taktiež napomáha rozvoju priestorovej orientácie. Keďže aj v našej škôlke je veľmi obľúbená, zapojili sme sa do jesennej výzvy spoločnosti Svet plastelíny. Veľmi nás teší, že naša žiadosť bola vyhodnotená ako úspešná a získali sme pre deti Giga balenie - takmer 10 kg tejto kreatívnej hmoty.

     • Ethernet káble v SOŠ IT
      • Ethernet káble v SOŠ IT

      • Druháci SOŠ IT sa zoznamovali s ethernet káblami pre počítačové siete, učili sa aj vyrobiť si vlastný kábel. Domov si odniesli kus káblu, zopár konektorov a krytiek a samozrejme kliešte, aby mohli trénovať. Výučba sa konala prezenčne (študenti boli vtedy fyzicky v škole) - no od tohto školského roka už vlastne ani nerozlišujeme, či ide o prezenčnú alebo dištančnú výučbu. Akosi sa stalo zvykom, že videozáznam dostávajú v oboch prípadoch. Chýbajúci sa teda môžu učiť tiež a každý sa môže ku čomukoľvek vrátiť v rámci opakovania. A tentokrát môžete nahliadnuť aj vy.

       Nabudúce sa budeme hrať s káblami optickými.

     • Svätý Mikuláš
      • Svätý Mikuláš

      • Dnes sme mali v škole vzácnu návštevu. Mikuláš so svojimi pomocníkmi pripravil pre deti sladké balíčky. Čokoládky boli zakúpené z príspevku rodičov a finančný zisk z ich kúpy poputuje na misijné účely prostredníctvom projektu Pápežských misijných diel.

       Veríme, že táto milá tradícia sa zachová aj do budúcnosti. Vedieme deti k ochote deliť sa a obdarovávať.

     • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE | 06.12.-17.12.´21
      • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE | 06.12.-17.12.´21

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       v zmysle Vyhl. č. 282 RÚVZ so sídlom v P. Bystrici, zo dňa 02.12.´21, ktorá OBMEDZUJE VZDELÁVANIE ŽIAKOV na 2. st. ZŠ, v gymnáziach a SOŠ ZÁKAZOM PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA v územnom obdvode okresov PB, IL a PU,

       Vám OZNAMUJEME, že VZDELÁVANIE ŽIAKOV

       2. st. ZŠ

       4-ročného a 8-ročného GYMNÁZIA

       SOŠ IT

       Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       bude od 06.12.´21 do 17.12.´21 (vrátane)

       realizované DIŠTANČNOU FORMOU.

       Spôsob dištančného vzdelávania určia vyučujúci jednotlivých predmetov – sledujte prosím aplikáciu EduPage v ktorej uvidíte modifikovaný ROZVRH, zasielané pracovné MATERIÁLY od vyučujúcich a ON-LINE vyučovanie (modrá kamera).  On-line vyučovanie bude realizované cez službu G-Meet. Prosím, skontrolujte či má vaše dieťa prístup do aplikácie EduPage a prístup do školského žiackeho účtu (meno.priezvisko@ziak.ssnd.sk resp. meno.priezvisko@student.ssnd.sk). Prípadné problémy (napr. strata hesla) komunikujte prosím s TU Vášho dieťaťa. 

       Neúčasť žiakov na on-line vyučovaní zo zdravotných dôvodov je potrebné ospravedlniť vyučujúcemu a TU.

       S úctou, Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • Olympiáda v Anglickom jazyku - vyhodnotenie
      • Olympiáda v Anglickom jazyku - vyhodnotenie

      • Počas minulého týždňa sa v škole konala Olympiáda v Anglickom jazyku pre jednotlivé kategórie. Zapojilo sa takmer 60 žiakov a študentov, čo nás veľmi potešilo. Predstavujeme vám najišch najúspešnejších.

       Kategória 1A

       1. miesto - Tomáš Kurinec, postup do okresného kola

       2. miesto - Jakub Sadloň

       3. miesto - Matej Púpava

       Kategória 1B

       1. miesto - Filip Valt, postup do okresného kola

       2. miesto - Sylvia Augustínová

       3. miesto - Michaela Kramáriková

       Kategória 2A

       1. miesto - Filip Krátky, postup do okresného kola

       2. miesto - Sofia Sumbalová

       3. miesto - neudelené

       Kategória 2B

       1. miesto - Peter Cicoň, postup do okresného kola

       2. miesto - Michaela Fuleková a Marek Trsťan

       3. miesto - Izabela Gazdová

       Kategória 2D

       1. miesto - David Navrátil, postup do okresného kola

       2. miesto - Tomáš Gubicza

       3. miesto - Matej Žovinec

       BLAHOŽELÁME

     • Hravá technika v SOŠ IT
      • Hravá technika v SOŠ IT

      • Tretiaci SOŠ IT mali celkom príjemný týždeň - na Počítačových sieťach pozerali telku a na Internete vecí sa hrali s autíčkami. Samozrejme, že to nebolo len tak - pri sledovaní IPTV mali možnosť prakticky pozorovať rozdiely medzi unicast, broadcast a multicast prenosov po počítačovej sieti a zoznámiť sa s funkciou IGMP Snooping na manažovateľných switchoch. A pri autíčkach sa naučili z micro:bit ovládať servo motorčeky a RGB LEDky NeoPixel. A to najskôr cez blokové programovanie a potom cez MicroPython, ktorý budú potrebovať aj v "serióznejších" záležitostiach s ESP32.

     • Prváci už majú napečené
      • Prváci už majú napečené

      • Dnešná výtvarná výchova sa niesla v duchu Vianoc. V prváckej triede zahájili predvianočné "pečenie" a zdobenie medovníkov. A aby sa žiakom dobre pracovalo, po celej triede rozvoniavali aj naozajstné medovníčky. Tie si nakoniec po dobre vykonanej práci spoločne vychutnali.

     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Triedy Kvarta a 9.AZŠ mali v tomto týždni duchovnú obnovu. Termíny boli rozdielne, ale téma rovnaká - Pokušenie. Žiaci sa oboznámili s textom, vysvetľovali si pojmy: pretvárka, faloš, povrchnosť, ilúzia. Vytvorili si svoje modelové masky a uvažovali o zmene správania sa. Hľadali argumenty prečo je potrebné byť sám sebou a žiť bez pretvárky.

       Nikdy sa nevychvaľuj svojím odevom, ani sa nevypínaj, ak sa ti dostane cti: lebo jedine skutky Najvyššieho sú obdivuhodné, jeho diela sú slávne, skryté a neviditeľné.

       Kniha Sirachovcova, 11.