• Novinky

     • Naši siedmaci - budúci vedci
      • Naši siedmaci - budúci vedci

      • Laboratórne cvičenia v odbornej učebni sú u žiakov veľmi obľúbené. Filtrácia vyžaduje určitú zručnosť a následné vyhotovenie protokolu zasa pozornosť žiakov. Nadšenie s akým sa do práce siedmaci pustili nám dáva nádej, že o novú vedeckú generáciu sa obávať nemusíme.

     • iBobor - vyhodnotenie súťaže
      • iBobor - vyhodnotenie súťaže

      • Medzinárodná informatická súťaž sa konala v týždni od 8.-12.11.2021. Celkovo sa zapojilo 262 našich žiakov. Medzi najúspešnejších sa zaradili:

       Kategória Bobrík

       Tomáš Mičian, Matúš Bukovčák, Melánia Kušnírová, Radka Uličná, Dominik Kotešovec, Matej Hort

       Kategória Benjamín

       Tomáš Blažej, Eliška Tináková, Tamara Klingová, Matúš Lamačka

       Kategória Kadet

       Nela Čepelová

       Kategória Junior

       Šimon Matejička, Roman Pružinský, Damián Jambor, Boris Bobáčik, Matej Púčik, Radovan Psotný, Šimon Vacek, Kristián Valjent, Sebastián Kuchta, Dávid Mutala, Lubomír Soldán, Jakub Hořelica, Peter Magdík

       Kategória Senior

       David Navrátil, Adrián Ďuriška, Patrik Mierny, Tomáš Tomanička, Marek Beňo

        

       Blahoželáme a zároveň ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     • Geografická olympiáda
      • Geografická olympiáda

      • Škoské kolo pre jednotlivé kategórie sa konalo on-line formou 24.11.2021. Súťažilo spolu 15 žiakov. Naši najúspešnejší sú:

       Kategória G

       Matúš Bukovčák, Ema Bučková, Vanesa Trokanová - všetci traja postupujú do okresného kola

       Simon Kaštíl, Patrik Končier, Matej Hort, Radka Uličná, Ľuboš Kobela - úspešní riešitelia

       Kategória F

       Jakub Sadloň, Rút Ovečková, Tomáš Kurinec - všetci traja postupujú do okresného kola

       Kategória E

       Nela Čepelová, Filip Valt, Juraj Turza - všetci traja postupujú do okresného kola

        

       Blahoželáme Vám a postupujúcim prajeme úspech aj v ďalších kolách.

        

     • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021
      • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

      • Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školské zariadenia sú v prevádzke na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti (každý týždeň pred nástupom do školy cez Edupage).

        Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

       Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu: 21290.pdf

       Na základe vyhlášky č. 262 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích sú žiaci  povinní mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého pobytu v škole (aj v triede).

       Výnimkou sú:

       Osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách (telesná výchova)

       Vhláška: vyhlaska_262.pdf

       Dištnačne sa vzdelávajú : 8.AZS, IATL, IBTL (v týždni od 29.11 - 3.12.2021).

        

        

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • V týchto dňoch sa vo všetkých zložkách našej školy - ZŠ, GYMNÁZIUM a SOŠ IT uskutoční školské kolo ON-LINE ANGLICKEJ OLYMPIÁDY. Tešíme sa, že žiaci a študenti v sebe našli odvahu popasovať sa s náročnými úlohami a zapojili sa do tejto súťaže.

     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Pravidlá, zákony, usmernenia, nariadenia...všetko toto počúvame v dnešnej dobe dokola a veľakrát rešpektujeme len z donútenia. Siedmaci sa na duchovnej obnove zaoberali Božími prikázaniami - konkrétne Desatorom. Ono je takým plotom, ktorý ochraňuje človeka žijúceho v záhrade sveta. Don Michalenko sa snažil  poukázať na to, že toto nie je nariadenie, ktoré by bolo cudzie človeku, ale je to cesta ako neustále žiť v Božej milosti.

        „Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu.“  (Ž 19)

     • Športový úspech našej štvrtáčky
      • Športový úspech našej štvrtáčky

      • Monika Horváthová

       - dvojnásobná majsterka Slovenskej republiky v karate kata team

        

       Z nedávneho súťažného výletu do Budapešti - HUNGARIAN OPEN GRAND PRIX 2021 - Szigetszentmiklós / Maďarskosi, si Monika priniesla 2 medaily:

       - zlato: Kata pre kategóriu 8 - 9 rokov

       - striebro: Kumite pre kategóriu do 30kg

        

       Monika, blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalšieho športovania.

        

     • Jesenný koncert
      • Jesenný koncert

      • Talenty našich žiakov sú skutočne mnohoraké. Ani pandémia neodradila nadšených muzikantov od usilovného cvičenia. Pripravili, nahrali a odprezentovali všetko pekné. Svoj jesenný koncert si nenechali pre seba a predviedli sa v plnej paráde v online priestore.

       VĎAKA VÁM - Marcela, Kristián, Monika, Nina, Karin, Adriana, Andrej, Patrícia, Nela, Patrik.

     • DOPLŇUJÚCA VOĽBA DO RADY ŠKOLY
      • DOPLŇUJÚCA VOĽBA DO RADY ŠKOLY

      • Vážení rodičia, zriaďovateľ školy - Žilinská diecéza - nás vyzval na vykonanie DOPLŇUJÚCEJ VOĽBY do RADY ŠKOLY, za rodičov žiakov našej základnej školy (1zástupca) a našich stredných škôl (1zástupca). Obraciame sa na Vás s prosbou o zaslanie NÁVRHOV KANDIDÁTOV za vyššie uvedené zložky našej spojenej školy. Svoje návrhy zasielajte prosím do pondelka 22.11.´21, na e-mail zastzs@ssnd.sk alebo zastgym@ssnd.sk, prípadne cez správu na EduPage. Samotná voľba prebehne elektronicky (EduPage) v priebehu budúceho týždňa. O ďalšom priebehu doplňujúcej voľby do Rady školy Vás budeme priebežne informovať.S pozdravom - Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Tento týždeň sa duchovnej obnovy zúčastnili šiestaci. Na stretnutí sa zaoberali témou hriechu, jeho oľutovania a konečného odpustenia. Prostredníctvom manipulácie s predmetmi v pomyselnej záhrade prenikali do hĺbky tejto témy. Priestor dostali aj na oľutovanie svojich hriechov a pripravili sa na svätú spoveď. Pri aktivitách sa striedala práca v skupinkách, individuále aj spoločné činnosti.

       „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti“ (1. Jánov 1, 9)

     • Školské ovocie a zelenina - projekt EÚ
      • Školské ovocie a zelenina - projekt EÚ

      • V našej škole sa staráme o správne stravovacie návyky žiakov. Sme súčasťou projektu ŠKOLSKÝ PROGRAM Európskej únie, ktorý sprostredkováva pre stravníkov jedálne ovocie, zeleninu a výrobky z nich.

       Chutné produkty od lokálnch dodávateľov majú žiaci pravidelne dostupné. Konzumáciou sezónneho ovocia a zeleniny si zvyšujú príjem živín a posilňujú imunitu.

     • Kurz korčuľovania
      • Kurz korčuľovania

      • Aj keď Martin na bielom koni neprišiel, naši najmladší žiaci už jednu zimnú zábavu zažili. Počas kurzu korčuľovania na Zimnom štadióne v Dubnici nad Váhom bolo veru veselo. Prvé nesmelé kroky, možno trocha obavy, ale veľké nadšenie a odhodlanie naučiť sa korčuľovať. Vďaka úsiliu všetkých trénerov a pani učiteliek nakoniec úspešne absolvovali kurz a získali diplom aj sladkú medailu.

       Aj keď všetci nebudú profesionálni športovci, základ určite získali.

     • Interaktívne vzdelávanie - AlfBook
      • Interaktívne vzdelávanie - AlfBook

      • Naši žiaci, rodičia a učitelia majú vďaka finančnému príspevku Rady rodičov dostupné interaktívne testy AlfBook. Túto skvelú pomôcku pri precvičovaní učiva môžu využívať všetci žiaci základnej školy aj nižšieho gymnázia.

       Radosť z učenia tak môžu zažívať kdekoľvek a kedykoľvek po prihlásení sa do svojho konta. V čase dištančného vyučovania využíva túto možnosť viacero rodín.

        

     • Zážitkové učenie v prírode
      • Zážitkové učenie v prírode

      • Naši tretiaci sa učili o počasí na prírodovede priamo vonku. Pozorovali aktuálne počasie - bolo polojasno, dohľadnosť cca 5 km - videli Strážovské vrchy. Smer a rýchlosť vetra, oblačnosť, zopakovali si svetové strany, pozorovali slnko na pravé poludnie. Využili pobyt v prírode na určovanie stromov - porovnali borovicu lesnú s borovicou vejmutovkou, smrekovec opadavý a iné.

       Pobyt vonku bol obohatil žiakov o nové vedomosti aj zážitky.

     • Bádanie na biológii
      • Bádanie na biológii

      • Zanietení vedci - naši ôsmaci na hodine biológie opäť bádali. Tentokrát technikou odtlačku listov vytvorili vlastný mikrioskopický preparát a pozorovali  prieduchy a trichómy (chĺpky) na liste pelargonie - muškátu.

       Možno aj v našom laboratóriu vyrastajú budúci špecialisti.

     • iBobor
      • iBobor

      • Tento týždeň sa koná už 15. ročník medzinárodnej informatickej súťaže. Naši žiaci sa opakovane zapájajú vo veľkom počte a množstvo z nich pravidelne získava ocenenie - úspešný riešiteľ. Cieľom organizátorov je podporiť kreativitu žiakov a vytvárať vzťah k moderným technológiám. Súťažné úlohy jednotlivých kategórií sú pripravené zábavnou formou v príťažlivom grafickom prostredí.

       Držíme všetkým súťažiacim palce a prajeme veľa šťastných klikov.

     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Štvrtáci sa na svojej duchovnej obnove hlbšie zaoberali podobenstvom o viniči. Prostredníctvom čítania úryvkov z Evanjela, aktivitami v skupinkách aj spoločnou prácou s pomôckami a maketami sa snažili lepšie pochopiť nutnosť zostať v spojení s Ježišom. Po tejto duchovnej časti mali žiaci priestor na sv. spoveď, hranie, občerstvenie a vzájomnú komunikáciu. Na záver sa zasa všetci zhromaždili v kaplnke na slávnostnej svätej omši. Deti sa aktívne zapojili čítaním, miništrovaním aj radostným spevom.

       „Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.“ (Jn 15,4)

     • Pomáhame dušiam v očistci
      • Pomáhame dušiam v očistci

      • V tomto období viac ako inokedy spomíname na svojich už nežijúcich príbuzných. Aj deti prežívajú tento čas veľmi intenzívne - spomínajú, smútia... Sme tu však my dospeláci, aby sme im dali odpovede na ich otázky a vyjadrili kresťanskú nádej na stretnutie vo večnosti.

       Dušiam v očistci modlitbou s radosťou pomáhajú aj naši druháci.

        

       Možnosť získania  odpustkov  v  Dušičkovej  oktáve sa vzhľadom  na  prebiehajúcu  situáciu ohľadom pandémie predlžuje na celý mesiac november. 

     • Pasovačka prvákov
      • Pasovačka prvákov

      • Utorok 2.11.2021 bol pre našich prváčikov naozaj výnimočný. Odteraz sa môžu hrdo pýšiť titulom: Žiak - Žiačka Spojenej školy sv. Jána Bosca. Po oficiálnej časti, kde zložili svoj sľub si v triede zamaškrtili a všetko poriadne oslávili. A že si svoj deň poriadne užili, posúďte sami...