• Novinky

     • 18.02.´20 | DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ
      • 18.02.´20 | DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ

      • Základná škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       pozýva rodičov predškolákov

       na

       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       18.02.2020 | 15:30 - 16:30

       Otvorené hodiny:

       #HUDOBNÁ VÝCHOVA

       #MATEMATIKA

       #ANGLICKÝ JAZYK

       #SLOVENSKÝ JAZYK

       od 16:30 - 17:00

       predstavíme vzdelávací program a zodpovieme na Vaše otázky

        

       Budujeme vzťahy - Ranné kruhy

       Učíme zážitkovo - prepájame školu so životom

       Používame inovatívne metódy - CLIL angličtina v prvouke

       Veľkorysé priestory pre ŠKD

       Zippy´s friends - zvládnem svoje problémy

        

     • Deň techniky & DOD | 21.02.2020
      • Deň techniky & DOD | 21.02.2020

      • Milí žiaci 9. ročníkov a 8. ročníkov, vážení rodičia záujemcov u štúdium v našej škole

       SOŠ informačných technológií sv. Jána a Bosca - technické lýceum

       Gymnázium sv. Jána Bosca - zameranie na IKT

       vás srdečne pozývajú na 

       DEŇ TECHNIKY DOD 

       ktoré sa uskutočnia dňa

       21.02.2020

       08:30 - 13:00

       Pre žiakov, ktorí sa nahlásia svojmu výchovnému poradcovi do 17.02.2020 zabezpečujeme odvoz na aktivitu a späť.

       Záujemcovia o štúdium prejdú viacerými workshopmi:

       #Robotika

       #Virtuálna realita

       #3D modeling

       #Interactive english

       #Chémia netradične

       #IT Fyzika

       #EchoŠkola

       Počas Dňa techniky a DOD budú môcť žiaci navštíviť

       vyučovanie odborných predmetov  v triedach a odborných učebniach