• Novinky

     • Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín I. stupeň
      • Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín I. stupeň

      • Poézia: 1.m - Eliška Tináková, 2m - Matej Hort, 3m - Lucia Mišiaková

       Próza - 1m. - Matyáš Matouch, 2m - Monika Horváthová, 3m - Simon Molnár

     • Dejepisná olympiáda - kat. E - Okresné kolo
      • Dejepisná olympiáda - kat. E - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Nina Čepelová: 1. miesto

       Súťaž: Dejepisná olympiáda - kat. E
       Kolo: Okresné kolo

       Postup do krajského kola - blahoželáme!

     • 18.02.´20 | DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ
      • 18.02.´20 | DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ

      • Základná škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       pozýva rodičov predškolákov

       na

       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       18.02.2020 | 15:30 - 16:30

       Otvorené hodiny:

       #HUDOBNÁ VÝCHOVA

       #MATEMATIKA

       #ANGLICKÝ JAZYK

       #SLOVENSKÝ JAZYK

       od 16:30 - 17:00

       predstavíme vzdelávací program a zodpovieme na Vaše otázky

        

       Budujeme vzťahy - Ranné kruhy

       Učíme zážitkovo - prepájame školu so životom

       Používame inovatívne metódy - CLIL angličtina v prvouke

       Veľkorysé priestory pre ŠKD

       Zippy´s friends - zvládnem svoje problémy

        

     • Deň techniky & DOD | 21.02.2020
      • Deň techniky & DOD | 21.02.2020

      • Milí žiaci 9. ročníkov a 8. ročníkov, vážení rodičia záujemcov u štúdium v našej škole

       SOŠ informačných technológií sv. Jána a Bosca - technické lýceum

       Gymnázium sv. Jána Bosca - zameranie na IKT

       vás srdečne pozývajú na 

       DEŇ TECHNIKY DOD 

       ktoré sa uskutočnia dňa

       21.02.2020

       08:30 - 13:00

       Pre žiakov, ktorí sa nahlásia svojmu výchovnému poradcovi do 17.02.2020 zabezpečujeme odvoz na aktivitu a späť.

       Záujemcovia o štúdium prejdú viacerými workshopmi:

       #Robotika

       #Virtuálna realita

       #3D modeling

       #Interactive english

       #Chémia netradične

       #IT Fyzika

       #EchoŠkola

       Počas Dňa techniky a DOD budú môcť žiaci navštíviť

       vyučovanie odborných predmetov  v triedach a odborných učebniach

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - kat. A - Krajské kolo
      • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - kat. A - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Kristína Novosádová: 6. miesto

       Súťaž: OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - kat. A
       Kolo: Krajské kolo

       Najvyššie umiestnenie v rámci IL

     • OLYMPIÁDA V ANJ - Krajské kolo
      • OLYMPIÁDA V ANJ - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Tomáš Gubicza: 2. miesto

       Súťaž: OLYMPIÁDA V ANJ
       Kolo: Krajské kolo


     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. A - Krajské kolo
      • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. A - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Katarína Slimáková: 10. miesto

       Súťaž: CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. A
       Kolo: Krajské kolo

       Postup do celoslovenského kola chemickej olympiády - gratulujeme!

     • Biologická olympiáda - kat. C - Okresné kolo
      • Biologická olympiáda - kat. C - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Klára Šimorová: 3. miesto
       Ema Škadrová: 5. miesto

       Súťaž: Biologická olympiáda - kat. C
       Kolo: Okresné kolo