• Novinky

      • Oznam p. vedúcej školskej jedálne!

      • Oznamujeme stravníkom, že poštové poukážky na mesiac september 2013 sa budú vydávať u ved. ŠJ v dňoch:

       21.8.2013 - 23.8.2013: (streda - piatok) v čase od 9.00 do 14.30 hod.

       26.8.2013 – 28.8.2013: (pondelok - streda) v čase od 9.00 do 12.00 hod.

       Doklad o zaplatení odovzdať najneskôr do 30.8.2013 vedúcej školskej jedálne.

       Noví stravníci si musia zakúpiť čipovú kľúčenku na výdaj stravy v hodnote 2,50 € .

        

      • Prvopiatková sv. omša 06.09.2013

      •      V šk. roku 2013/2014 budú sv. omše v školskej kaplnke vždy v stredu a na prvý piatok v mesiaci so začiatkom o 7,20 hod.

       Najbližší termín školskej sv. omše: 06.09.2013 (piatok)

       Prijmite naše pozvanie na prvopiatkovú sv. omšu dňa 06.09.2013 v kaplnke školy so začiatkom o 7,20 hod.

      • Začiatok šk. roka 2013/2014

      • Začiatok šk. roka 2013/2014 - Obrázok 102.09. 2013 (pondelok): Slávnostné zahájenie šk. roka 2013/2014

       Zraz žiakov a študentov Spojenej školy sv. Jána Bosca je o 8,30 hod.:

       - pre organizačnú zložku ZŠ: v šatni, odkiaľ sa žiaci pod vedením tr. uč. presunú do triedy.

        - pre organizačnú zložku Gymnázia a Technického lýcea: študenti sa stretnú v kmeňových učebniach;

       (organizačné pokyny) spoločne sa o 9,00 hod. presunú na sv. omšu Veni Sancte do kostola sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,15 hod. Po skončení sv. omše vyučovací deň končí.

       Školská jedáleň, Materská škola a Školský klub detí sú v prevádzke od 03.09.2013 (utorok)

       Materská škola: denne od 6,00 - 16,00 hod.

       Školský klub detí: denne od 6,00 - 16,30 hod.

        

       Organizácia dňa:

       03.09.2013 /utorok/ 1. stupeň ZŠ a nižšie Gymnázium –  sa učí 4. vyučovacie hodiny (do 11,25 hod.)

                                         2. stupeň ZŠvyššie Gymnázium – sa učí  5. vyučovacích hodín (do 12,15 hod.)

       Žiaci si v tento deň prinesú: prezuvky, desiatu, písacie potreby a zápisník.

        

           Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne od stredy 04.09.2013

        

       Zvonenie v šk. roku 2013/2014:

       Zvonenie_v(1).docx