• Novinky

      • Z našej školy do sveta a späť

      • Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 1Včera sa vrátili z pobytu v Rusku, konkrétne v meste Dubna pri Moskve, naši študenti, ktorí sa venujú štúdiu ruského jazyka. Pobytom v rodinách si nie iba presvičili jazyk, ale aj odskúšali tamojší život a našli si priateľov. Videli svetovo uznávané fyzikálne laboratórium s urýchľovačom častíc a aj pamätihodnosti najväčšieho mesta Európy. Cesta lietadlom a pobyt bol pre študentov bezplatný. Foto z pobytu nájdete aj na našom FCB.

        Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 2 Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 3

       Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 4V čase, keď sa skupina ruštinárov vyberala na svoju cestu sa skupina nemčinárov vracala zo štvordňového pobytu v Salzburgu v Rakúsku. Zažili tam jedinečnú atmosféru mládežníckeho stretnutia počas sviatku zoslania Ducha Svätého, na ktorom bolo približne 5000 mladých z nemecky hovoriacich krajín. Aj naši študenti sa zapojili do aktivít, ktoré spontánne prebiehali medzi mladými a zároveň mali možnosť okrem duchovnej atmosféry aj vnímať a používať nemčinu v reálnom živote a získať na ňu iný než len "školský" pohľad. Cesta Railjetom a pobyt bol pre študentov bezplatný.  Foto z pobytu nájdete aj na našom FCB.

       Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 5  Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 6 Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 7

      • Vypni telku, zapni seba 2013!

      • Vypni telku, zapni seba 2013!

       Vypni telku, zapni seba 2013! - Obrázok 1

       eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí vyhlasuje 13. ročník kampane Vypni telku, zapni seba!  s heslom Objav poklad! Od pondelka 27.5. do nedele 2.6. bude približne 7000 detí a dospelých zameriavať svoj voľný čas na hry, šport, tvorivosť a rozvoj vzťahov. Je to približne o 1000 ľudí viac ako minulý rok. Účastníci kampane chcú počas týždňa obmedziť sledovanie televízie, hranie počítačových hier a zábavu na internete v prospech tvorivejšieho  týždňa. Nosením farebných náramkov k tomu pozývajú aj svoje okolie. 

       Heslo tohtoročnej kampane „Objav poklad“ je výzvou, aby deti počas týždňa objavovali svoje talenty a dary života. K tomu ich vyzývajú aj tematické dni: pondelok – dar pohybu, utorok – dar umenia, streda – dar smiechu, štvrtok – dar múdrosti, piatok – dar štedrosti, sobota – dar priateľstva, nedeľa – dar povzbudenia. Okrem metodických materiálov pre stretká a tvorivé popoludnia pripravilo eRko aj osobitné námety na prežívanie voľného času v rodine. Materiál je k dispozícii po zaregistrovaní na webovej stránke kampane www.erko.sk/vtzs.

      • Božie telo.

      • Vo štvrtok 30. mája je prikázaný sviatok Božieho tela. Pri tejto príležitosti sa zúčastníme na sv. omši v kostole sv. Jozefa so začiatkom o 10,00 hod.

          Božie telo. - Obrázok 1Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.

      • Oznam pre gymnázium

      • OČAP pre triedy príma, sekunda, tercia sa z organizačných dôvodov presúva z piatka na stredu 29. 5. 2013

       Program:  zraz 7,55 pred školou, presun na futbalový štadión – podľa pokynov tr. uč.,
       kde o 9,00 hod. začne atletický míting.
       Dozor:

       Príma

       RNDr. Slimáková

       Sekunda

       Mgr. Danišová

       Tercia

       Mgr. Valtová

       30.5.2013 - štvrtok - Božie telo - prikázaný sviatok:

       • sv. omša bude o 10,00 hod. v kostole sv. Jozefa Robotníka.
       • po skončení sv. omše – vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu.
      • Patróni tried Základnej školy.

      • V tomto školskom roku je vyhlásený projekt „Patrón našej triedy“. Každá trieda ZŠ si vylosovala jedného svätca, ktorý bude jej patrónom a ktorý bude tejto triede pomáhať a ochraňovať ju počas roka. Títo svätí  budú sprevádzať našich žiakov počas celého štúdia na základnej škole. Keď pripadne deň jeho sviatku, príslušná trieda si pripraví krátku reláciu do školského rozhlasu a vyzdobí svoju nástenku. V ten deň trieda slávi tzv. odpust, žiaci majú vlastný duchovný, ale i zábavný, poučný... program. Je na vašej fantázii, ako tento deň prežijete a oslávite.

       Patróni tried Základnej školy. - Obrázok 1

                PATRON_NASEJ_TRIEDY-m1.doc

     • Veľké knižné venovanie
      • Veľké knižné venovanie

      • Najjednoduchší spôsob ako obdarovať školu!
       Zapojili sme sa do akcie portálu DAKUJEME.SK, ktorá robí projekt na podporu čítania u žiakov.
       Prispejte aj vy a zapojete do toho aj svojich známych! Bude to na konkrétnu potrebu pre žiakov pod profesionálnym dohľadom darcovského portálu. Vopred vďaka v mene našich žiakov.

        

       Môj dar:


       Ďakujeme.sk
        

        

      • Prvé sväté prijímanie.

      • Prvé sväté prijímanie. - Obrázok 1V sobotu 25. mája 2013 sa o 10,00 hod. v kostole sv. Jozefa Robotníka uskutoční slávnosť Prvého sv. prijímania pre našich tretiakov. Všetkým prvoprijímajúcim deťom želáme, aby si pocity z tohto okamihu navždy zapamätali, aby si ich hlboko zapísali do svojich sŕdc s tým, že čokoľvek ich v živote postihne, môžu sa spoliehať na Pána Ježiša, ktorý ich bude v Eucharistii sprevádzať po celý život. Aby v budúcnosti s rovnakou radosťou a láskou ako v tento deň, pristupovali ku každej svätej omši a ku každému svätému prijímaniu. Všetci si úprimne želajme, aby každá ich cesta za Pánom Ježišom bola vždy plná nadšenia a očakávania, tak ako v deň ich prvého svätého prijímania.

      • Geocaching 5.A

      • Geocaching 5.A - Obrázok 120.5. sa trieda 5.A zahrala v teréne geocaching. Hľadali poklad v Areáli zdravia, čo aj úspešne zvládli. Geografia je naozaj zábavná a naše deti šikovné.

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • 16.05.2013 sa uskutočnil 47. ročník Biologickej olympiády kategória D v CVČ v Dubnici nad Váhom. Terézia Vaľková zo sekundy  sa umiestnila na krásnom 2. mieste v obvodovom kole a  Patrik Čepela zo sekundy získal 4. miesto. Gratulujeme!!!

      • Výstava o Sviečkovej manifestácii

      • MúzeVýstava o Sviečkovej manifestácii - Obrázok 1um zločinov a obetí komunizmu zapožičalo našej škole výstavu, ktorá pripomína 25. výročie Sviečkovej manifestácie. Fotografie, ukážky dokumentov a svedectvo účastníčky poskytujú základné informácie o tejto významnej udalosti našich dejín a umožnia nám pochopiť jej význam a hrdinstvo účastníkov. Pozrieť  si ju môžete vo vestibule gymnázia.

      • Púť do Ríma

      • Vo štvrtok  9. mája 201Púť do Ríma - Obrázok 13  sa jedenásti študenti gymnázia, ktorí sa zúčastnili súťaže Poznávame patrónov Žilinskej diecézy, vrátili z púte do Ríma. Organizátori súťaže im takto umožnili spoznať pamiatky antického a kresťanského Ríma, no najmä miesta, na ktorých si pripomíname svätcov Cyrila a Metoda - Baziliku Santa Maria Maggiore, Baziliku sv. Klimenta s hrobom sv. Cyrila a Baziliku sv. Praxedy. Najväčším zážitkom pre mladých pútnikov bola na záver púte účasť na generálnej audiencii na Námestí sv. Petra, kde sa Svätý Otec František prihováral  veriacimi z mnohých krajím sveta. Cesta a pobyt boli pre študentov bezplatné. Fotky z púte si môžete pozrieť na FB.

     • Projekt Stromy poznania
      • Projekt Stromy poznania

      • Stromy sú krásne.

       Stromy sú užitočné.

       Stromy sú nenahraditeľné.

       Žiaci 9.A pod vedením pána Kučíka vysadili v areáli školy mladé sadenice - topoľ, hrab, jeľša, v rámci projektu Stromy poznania.

       Žiaci 5.B sa zúčastnili besedy na túto tému. Ďakujeme

       Projekt Stromy poznania - Obrázok 1Projekt Stromy poznania - Obrázok 2Projekt Stromy poznania - Obrázok 3Projekt Stromy poznania - Obrázok 4Projekt Stromy poznania - Obrázok 5Projekt Stromy poznania - Obrázok 6

      • Rozvrh počas maturitných skúšok

      • Organizácia vyučovania na Gymnáziu počas ústnej MS 2013:

       nahradny_rozvrh.pdf

        

       • 20.5. 2013:

        • sv. omša v kaplnke školy o 7:10 hod

        • triedy príma, sekunda, tercia, kvinta, I.A G, septima A, septima B, III.A G - riaditeľské voľno

        • triedy sexta a II.A G – služba pri MS

       • 21.5.2013

        • triedy príma, sekunda, tercia, kvinta, I.A G sa učia podľa náhradného rozvrhu

        • triedy septima A, septima B, III.A G – OČAP so začiatkom o 7:20 v telocvični školy

        • triedy sexta a II.A G – služba pri MS

       • 22.5.2013

        • triedy príma, sekunda, tercia, kvinta, I.A G sa učia podľa náhradného rozvrhu

        • triedy septima A, septima B, III.A G – OČAP so začiatkom o 7:20 v telocvični školy

        • triedy sexta a II.A G – služba pri MS

       • 23.5.2013

        • triedy príma, sekunda, tercia, kvinta, I.A G sa učia podľa náhradného rozvrhu

        • triedy septima A, septima B, III.A G – OČAP so začiatkom o 7:20 v telocvični školy

        • triedy sexta a II.A G – služba pri MS

       • 24.5.2013

        • triedy príma, sekunda, tercia sa učia podľa pôvodného rozvrhu

        • triedy septima A, septima B, III.A G – sa učia 1. hodinu podľa pôvodného rozvrhu, ostatné hodiny sa zúčastnia programu finančnej gramotnosti

        • triedy sexta a II.A G, kvinta, I.A G – OČAP

        • maturanti – odovzdávanie učebníc

        

        

        

      • Koncert v ZUŠ

      • Žiaci 1. - 3. ročníka sa dňa 14.5.2013 zabávali na výborne pripravenom programe v Základnej umeleckej škole. Hravou formou sa učili rozoznávať hudobné nástroje podľa ich zvuku . Spotánne sa zapájali do pripravených aktivít a prežili tak príjemné chvíle s hudbou.

         Koncert v ZUŠ - Obrázok 1 Koncert v ZUŠ - Obrázok 2 Koncert v ZUŠ - Obrázok 3 Koncert v ZUŠ - Obrázok 4 Koncert v ZUŠ - Obrázok 5

      • Klokan

      • Klokan - Obrázok 1Klokan. Aj v tomto školskom ruku sme sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Klokan.Za základnú školu sa stal šampiónom Valt Adam. K úspešným riešiteľom z druhého stupňa sa zaradili Petlák Adam a Habšuda Filip. Za prvý stupeň: Liso Juraj, Augustínová Klaudia, Kopecká Marianna, Čierna Alena, Kudlík Matej.

     • EXkurzia Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica
      • EXkurzia Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica

      • Dňa 7.5.2013 sa žiaci tretieho, štvrtého a siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom a Banského múzea v prírode v Banskej Štiavnici. Zaujali ich hlavne názorné ukážky modelov na oblohe, ktoré videli počas premietania v Hvizdnej sále. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj prehliadka podzemných priestorov banského múzea. Deti dostali plášte, prilby, lampáše a pustili sa s chuťou do bádania tajomných zákutí.

      • Súd

      • Dňa 7. 5. 2013 sme zažili na vlastnej koži /nie v televízii, kde hrajú situácie herci/ súdne pojednávanie. Na Okresnom súde v Trenčíne maturanti a deviataci sledovali súdne pojednávanie vo veci výtržníctva. Po vynesení rozsudku študenti kládli sudcovi a prokurátorke otázky, na ktoré trpezlivo odpovedali. Prítomnosť na súde je zážitok, ale len v laviciach pozorovateľov.

     • Za "Nenápadných hrdinov" do Štrasburgu
      • Za "Nenápadných hrdinov" do Štrasburgu

      • Študentky nášho gymnázia sa zapojili do súťaže „Nenápadní hrdinovia“. Ich úlohou bolo zaznamenať životný príbeh ľudí, ktorí boli prenasledovaní počas komunistického režimu. Naše študentky sa umiestnili na 1. a 2. mieste. Keďže projekt „Nenápadní hrdinovia“ je podporovaný aj slovenskými poslancami európskeho parlamentu, odmenou pre úspešné dievčatá bol výlet do Štrasburgu a návšteva európskeho parlamentu na pozvanie poslanca Petra Šťastného. Fotografie z pobytu nájdete aj na našom facebooku.
       Veronika Jamborová a Terézia Sedláková spracovali osudy rodiny Poláčkovcov „Ivan Polanský, Poláčkovci a tajné šírenie samizdatov“. Natália Slotíková a Nicoletta Habšudová opísali životný príbeh kňaza z Novej Dubnice pod názvom „Pán Jozef Sliepka a jeho prerušená cesta ku kňazstvu“.
       Keďže Nicoletta Habšudová teraz študuje na Novom Zélande, ako náhradníčka išla minuloročná účastníčka projektu Mária Šumichrastová.

      • Zber papiera.

      • Zber papiera. - Obrázok 1V dňoch 11. - 13. júna 2013 (utorok - štvrtok) máme možnosť zapojiť sa do ochrany našich lesov zberom papiera. V uvedených dňoch bude pristavený kontajner na školskom dvore

       v čase od 14,30 - 17,00 hod.

       Bližšie informácie uverejníme včas.